Các chức danh lãnh đạo đã được Quốc hội bầu tại kỳ họp này

(Dân trí) - Đến ngày 9/4, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII đã tiến hành bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, 2 Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 3 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng - trưởng ngành, 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Sáng 31/3, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là lãnh đạo nhà nước đầu tiên thực hiện nghi lễ tuyên thệ khi nhậm chức tại Quốc hội. (Ảnh: Như Phúc)
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là lãnh đạo nhà nước đầu tiên thực hiện nghi lễ tuyên thệ khi nhậm chức tại Quốc hội. (Ảnh: Như Phúc)

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội trúng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia với đa số phiếu tán thành.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỉ lệ 96,15% trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 2/4, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch nước và thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm lễ tuyên thệ nhậm chức.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm lễ tuyên thệ nhậm chức.

Ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trúng cử chức danh Chủ tịch nước với đa số phiếu tán thành. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Trần Đại Quang với tỉ lệ 93,12% trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Sáng 7/4, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ làm lễ tuyên thệ nhậm chức
Thủ tướng Chính phủ làm lễ tuyên thệ nhậm chức

Ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử Thủ tướng Chính phủ với đa số phiếu tán thành. Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ 96,15% tổng số đại biểu tán thành.

Hai Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 4/4, Quốc hội bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 459 phiếu tán thành, bằng 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 433 phiếu tán thành, bằng 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (Ảnh chinhphu.vn)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (Ảnh chinhphu.vn)

7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII gồm: ông Hà Ngọc Chiến, ông Trần Văn Túy, ông Võ Trọng Việt, ông Nguyễn Đức Hải, bà Lê Thị Nga, bà Nguyễn Thúy Anh, bà Nguyễn Thanh Hải.

Chiều 5/4, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm 5 Ủy ban của Quốc hội Tổng Kiểm toán Nhà nước. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với 474/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,95% tổng số đại biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Trọng Việt được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội với 458/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,71%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Đức Hải được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội với 447/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,49%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội với 414/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 83,81%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội với 334/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 67,61%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội với 296/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 59,92%.

Quốc hội cũng đã bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với 417/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 81,41%.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Sáng ngày 8/4, Quốc hội đã thống nhất bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Kết quả bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là: 489 đại biểu tham gia bỏ phiếu, trong đó 450 đại biểu đồng ý (tương đương 91,09% tổng số đại biểu), 39 đại biểu không đồng ý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (trái) và tân Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí (phải). (Ảnh: N.T)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (trái) và tân Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí (phải). (Ảnh: N.T)

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình

Sáng 8/4, Quốc hội thống nhất bầu ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án TAND Tối cao. Kết quả bỏ phiếu bầu Chánh án TAND Tối cao với ông Nguyễn Hoà Bình là: 490 đại biểu tham gia bỏ phiếu, 472 đại biểu đồng ý (tương đương 95,55% tổng số đại biểu Quốc hội), 18 đại biểu không đồng ý.

Tân Chánh án TAND Tối cao làm lễ tuyên thệ nhậm chức
Tân Chánh án TAND Tối cao làm lễ tuyên thệ nhậm chức

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí

Sáng 8/4, Quốc hội thống nhất bầu ông Lê Minh Trí làm Viện trưởng mới của VKSND Tối cao. Kết quả bỏ phiếu bầu Viện trưởng VKSND tối cao với ông Lê Minh Trí là: có 490 đại biểu tham gia bỏ phiếu, 316 đại biểu đồng ý (tương đương 63,97% tổng số đại biểu), 174 đại biểu không đồng ý.

Ba Phó Thủ tướng

Sáng 9/4, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ. Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng được công bố tại Quốc hội cụ thể như sau:

Ông Trương Hòa Bình (Ủy viên Bộ Chính trị) nhận 442 phiếu đồng ý (tương đương 89,47% tổng số đại biểu của Quốc hội - tổng số đại biểu là 494), 45 phiếu không đồng ý, chính thức được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Thủ tướng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Thủ tướng

Ông Vương Đình Huệ (Ủy viên Bộ chính trị) nhận 442 phiếu đồng ý (tương đương 89,47% tổng số đại biểu), 44 phiếu không đồng ý, chính thức được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trịnh Đình Dũng (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 404 phiếu đồng ý (tương đương 81,78% tổng số đại biểu), 83 phiếu không đồng ý, chính thức được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

18 Bộ trưởng, Trưởng ngành cũng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm trong ngày 9/4:

1. Ông Đỗ Văn Chiến (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 463 phiếu đồng ý (tương đương 93,72% tổng số đại biểu), 24 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

2. Ông Ngô Xuân Lịch (Uỷ viên Bộ Chính trị) nhận 462 phiếu đồng ý (tương đương 93,52% tổng số đại biểu), 25 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Ông Tô Lâm (Uỷ viên Bộ Chính trị) nhận 459 phiếu đồng ý (tương đương 92,91% tổng số đại biểu), 28 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

4. Ông Chu Ngọc Anh (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 455 phiếu đồng ý (tương đương 88,06% tổng số đại biểu), được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Ông Phạm Hồng Hà (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 434 phiếu đồng ý (tương đương 87,85% tổng số đại biểu), 53 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Ông Nguyễn Ngọc Thiện (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 433 phiếu đồng ý (tương đương 87,65% tổng số đại biểu), 54 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Ông Trương Minh Tuấn (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 424 phiếu đồng ý (tương đương 85,83% tổng số đại biểu), 63 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. Ông Trần Tuấn Anh (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 422 phiếu đồng ý (tương đương 85,42% tổng số đại biểu), 64 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

9. Ông Trần Hồng Hà (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 420 phiếu đồng ý (tương đương 85,02% tổng số đại biểu), 67 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

10. Ông Nguyễn Chí Dũng (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 419 phiếu đồng ý (tương đương 84,82% tổng số đại biểu), 67 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

11. Ông Trương Quang Nghĩa (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 416 phiếu đồng ý (tương đương 84,21%), 70 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

12. Ông Lê Minh Hưng (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 403 phiếu đồng ý (tương đương 81,58%), 83 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

13. Ông Mai Tiến Dũng (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 389 phiếu đồng ý (tương đương 78,74%), 98 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

14. Ông Phùng Xuân Nhạ (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 386 phiếu đồng ý (tương đương 78,14% tổng số đại biểu), 101 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Ông Lê Vĩnh Tân (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 385 phiếu đồng ý (tương đương 77,94% tổng số đại biểu), 101 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

16. Ông Lê Thành Long (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 385 phiếu đồng ý tương đương 77,94% tổng số đại biểu), 102 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

17. Ông Phan Văn Sáu (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 308 phiếu đồng ý (tương đương 72,47% tổng số đại biểu), 126 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.

18. Ông Đào Ngọc Dung (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 300 phiếu đồng ý (tương đương 60,73% tổng số đại biểu), 184 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quang Phong