Một nhiệm kỳ thành công của Quốc hội

(Dân trí) - UB Thường vụ Quốc hội vừa họp, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ. Theo đánh giá chung của Chủ tịch Quốc hội thì đây là nhiệm kỳ rất thành công của Chính phủ.

Một nhiệm kỳ thành công của Quốc hội - 1

"Ở góc độ giám sát tối cao của Quốc hội và với vai trò của Chủ tịch Quốc hội, có thể nói, tôi rất ấn tượng về Thủ tướng và các thành viên Chính phủ"- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ.

Lý do của nhận xét này, theo phản ánh của báo Dân trí thì "trong điều kiện nhiều khó khăn, phức tạp, Chính phủ vẫn vững vàng điều hành đạt được kết quả rất có ý nghĩa, trong khó khăn thành công càng có ý nghĩa hơn.  

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, khi đất nước đứng trước hiểm họa, thiên tai, đại dịch, Chính phủ rất thành công trong xử lý nhanh và kiểm soát tình hình và có những giải pháp rất hiệu quả, được nhân dân trong nước đồng tình, bạn bè quốc tế ca ngợi. Đây cũng là một dấu ấn của Chính phủ trong nhiệm kỳ này".

Đây là nhận xét khách quan, chính xác của UB Thường vụ Quốc hội, của người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và đây cũng là đánh giá của cử tri đối với nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua.

Tuy nhiên, thành công của Chính phủ là thành công của đất nước và cũng chính là thành công của Quốc hội qua những đóng góp to lớn với ba chức năng chính: Lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề trọng đại.

Dù với ba chức năng trên, Quốc hội đã làm tốt, song báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế của Quốc hội trong hoạt động giám sát và có lẽ không thể nói khác, đây là điểm yếu như bản báo cáo đã nêu:

"Đó là trong hoạt động giám sát, việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật chưa cao. Một vài nội dung giám sát còn tình trạng dựa vào việc xem xét báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát; hoạt động giám sát, khảo sát có thời điểm còn tập trung tại một số địa phương; có trường hợp cơ quan chịu sự giám sát chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng báo cáo theo yêu cầu...".

Một đánh giá đúng của Quốc hội, tuy nhiên sẽ là chưa đầy đủ nếu như không đề cập đến kết quả của cuộc "tổng giám sát" lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn, thông qua.

Phải nói cuộc "giám sát tối cao" nhằm động viên, khích lệ và nhắc nhở vừa qua có độ chính xác cao và đem lại hiệu quả thiết thực.

Những bộ, ngành làm tốt như Ngân hàng, Viện Kiểm sát, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh & Xã hội, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên & Môi trường... và lực lượng vũ trang là Quân đội, Công an đều được đánh giá cao.

Ngược lại, một số bộ như Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Giao thông Vận tải nằm ở vị trí chót bảng.

Song, một điều rất đáng ghi nhận, sau sự "nhắc nhở" của Quốc hội, một số bộ ngành đã có chuyển biến ngoạn mục như Giao thông Vận tải, Y tế. Đây là nỗ lực rất lớn của các ngành này, nhất là với cá nhân các vị "tư lệnh".

Tiếc rằng vẫn còn một số bộ, ngành chưa hoặc đã nỗ lực nhưng chưa mang lại hiệu quả mong muốn như Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Giáo dục & Đào tạo… nên hết nhiệm kỳ vẫn chưa được đánh giá cao và kết quả này trùng với đánh giá tại Đại hội 13 của Đảng.

Trở lại với những thành công của nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, có thể nói cử tri cả nước đang trông chờ vào sự thành công tiếp theo của nhiệm kỳ Quốc hội mới. Đặc biệt là với trách nhiệm và quyền lực của mình, Quốc hội sẽ tìm ra một đội hình ưu tú nhất cho cơ quan quyền lực Nhà nước để đưa đất nước tiếp tục đi lên.

Bài liên quan
Đang được quan tâm