Đại hội Đảng thành công là mang lại giàu có, hạnh phúc cho người dân

(Dân trí) - Thông điệp chốt lại Đại hội XIII của vị Tổng Bí thư trên cương vị người lãnh đạo đứng đầu Đảng là quyết tâm "năm sau phải tốt hơn năm trước", "nhiệm kỳ khóa XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII"...

Đại hội Đảng thành công là mang lại giàu có, hạnh phúc cho người dân - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Đại hội XIII đã thành công cả công tác nhân sự và việc xây dựng chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển đất nước 5 năm, 10 năm, 20 năm tới. Nhưng việc làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân mới là thành công thực tế của Đại hội…

Đại hội XIII của Đảng khép lại ngay trước lễ kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng, ngày 3/2/2021. Thành công của kỳ đại hội đặc biệt lần này là hoạt động ý nghĩa hơn cả cho dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp". Đại hội bầu một lần đủ 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tổng Bí thư chia sẻ, đã dự nhiều kỳ Đại hội Đảng nhưng Đại hội XIII lần này là thành công nhất, cả về công tác nhân sự và việc vạch ra chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển đất nước. Kết quả Đại hội là động lực, sự cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhắc nhở, không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu, làm được hay không, có biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực sinh động hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội. Vị Tổng Bí thư lần thứ 3 được toàn Đảng, toàn dân tin tưởng vào vị trí người lãnh đạo đứng đầu Đảng nhấn mạnh "tinh thần ấy mới là quan trọng".

Với tinh thần "nói đi đôi với làm", biến quyết tâm thành hành động thực tế đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XIII hứa trước Đại hội, "Trung ương nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân".

Quan điểm lấy người dân làm trung tâm mọi chính sách hoạch định, mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành, lấy đời sống ấm no, hạnh phúc của người dân làm thước đo thành công của chính sách, chiến lược cũng như thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, tinh thần "gần dân, thân dân, trọng dân"… đã nhiều lần được Tổng Bí thư lưu ý, nhấn mạnh trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng 2 năm qua.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội XIII được thông qua 2 ngày trước nêu rõ những mục tiêu cụ thể thời gian tới với những mốc thời gian rõ ràng: đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có mức thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, có mức thu nhập cao. Lần đầu tiên, những tiêu chí cụ thể về mức thu nhập bình quân đầu người được nêu trong một Nghị quyết Đại hội Đảng.

Một nhiệm vụ cụ thể, đầy tính thời sự được nêu trong Nghị quyết là "tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội". Một kỳ Đại hội Đảng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh chưa từng có, đại dịch hoành hành trên phạm vi toàn cầu, bùng phát lần thứ 3 tại Việt Nam ngay trong những ngày chương trình nghị sự đang diễn ra. Đại hội đã thống nhất rút gọn chương trình làm việc xuống gần 2 ngày so với kế hoạch, để các lãnh đạo địa phương có thể rời Đại hội về chỉ đạo công tác chống dịch trên địa bàn. Những quyết định, rõ ràng, cũng trước hết hướng tới phục vụ người dân, cộng đồng.

Thông điệp chốt lại Đại hội XIII của vị Tổng Bí thư trên cương vị người lãnh đạo đứng đầu Đảng là quyết tâm "năm sau phải tốt hơn năm trước", "nhiệm kỳ khóa XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII". Lời hứa của người lãnh đạo đang giữ vị trí trung tâm đoàn kết, có uy tín cao củng cố niềm tin của người dân với Đảng.

Tin liên quan
Đang được quan tâm