Hiệp hội Bất động sản TPHCM "bật" Sở Quy hoạch Kiến trúc

(Dân trí) - HoREA cho rằng Sở Quy hoạch Kiến trúc không nhận, không giải quyết hồ sơ của “nhà đầu tư” đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, mặc dù đã có “Quyết định chủ trương đầu tư” của Chủ tịch UBND TPHCM.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã nhận được văn bản số 7268 ngày 26/8/2020 của Văn phòng UBND thành phố, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan “Về nội dung bất cập giữa Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đầu tư”.

Chỉ đạo trên ban hành theo báo cáo của Sở Quy hoạch và Kiến trúc tại văn bản số 2764 ngày 10/8/2020 “Về những bất cập giữa Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đầu tư trong việc xác định chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại”.

HoREA nhận thấy trong hơn 1 năm qua, UBND TPHCM và Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản xem xét về việc lập “Quy trình đầu tư xây dựng” đối với các dự án nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp, phải chuyển mục đích sử dụng đất, phải thực hiện thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo đúng quy định của Luật Đầu tư 2014.

Kể từ ngày 1/1/2021, không còn “những bất cập giữa Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đầu tư”, như báo cáo số 2764 của Sở Quy hoạch Kiến trúc.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM bật Sở Quy hoạch Kiến trúc - 1
Hiệp hội Bất động sản TPHCM "bật" Sở Quy hoạch Kiến trúc

Hiệp hội nhận thấy, Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 đã ban hành Luật Đầu tư 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020, kết hợp sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, nên không còn các bất cập như báo cáo số 2764 của Sở Quy hoạch Kiến trúc.

“Sở Quy hoạch Kiến trúc có hàm ý, trong thời gian từ nay đến ngày 31/12/2020, thì vẫn phải thực hiện theo các quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Đầu tư 2014, Luật Nhà ở 2014. Có nghĩa, Sở Quy hoạch Kiến trúc vẫn không nhận và không giải quyết hồ sơ của “nhà đầu tư” đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, mặc dù đã có “Quyết định chủ trương đầu tư” của Chủ tịch UBND TPHCM, vì quyết định này ghi tên “nhà đầu tư”, chứ không phải “chủ đầu tư”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho hay.

Với văn bản số 2764, đã thể hiện Sở Quy hoạch Kiến trúc không phải là cơ quan đề xuất thực hiện “Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500”, sau “Bước 1: Lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư”, trong quy trình đầu tư xây dựng gồm 4 bước theo báo cáo tổng hợp, đề xuất của Sở Xây dựng. Nếu UBND thành phố có chỉ đạo, thì Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp hành và thực hiện.

Sở Quy hoạch Kiến trúc chỉ báo cáo thực trạng tình hình và trình UBND thành phố xem xét, quyết định về những bất cập giữa Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đầu tư trong việc xác định chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại. Nhưng, Sở Quy hoạch Kiến trúc không nêu chính kiến, cũng không đề xuất giải pháp để xử lý các bất cập trên.

Do Luật Đầu tư 2020 và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021, nên rất cần thiết phải sớm ban hành Quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại, để vừa tháo gỡ “ách tắc” cho 126 dự án nhà ở thương mại trong thời gian qua, vừa phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư 2020 và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020.

HoREA cho rằng, từ nay đến ngày 31/12/2020, để giải quyết hồ sơ đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở thương mại, mà “nhà đầu tư” đã có “Quyết định chủ trương đầu tư”, đề nghị UBND thành phố có văn bản chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc thực hiện “Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến trúc công trình theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị”, sau khi “nhà đầu tư” đã thực hiện xong “Bước 1: Lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư”, theo quy trình đầu tư xây dựng, gồm 4 bước do Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất.