Chuyển nhượng đất “núp bóng” chuyển nhượng dự án

Nhiều nhà đầu tư đăng ký dự án đầu tư nhưng không thực hiện dự án mà chỉ để chuyển nhượng dự án để hưởng chênh lệch.

Chuyên nhận dự án để chuyển nhượng

Thời gian qua, vấn đề chuyển nhượng dự án đầu tư phát sinh rất nhiều bất cập mà không thể xử lý được, do quy định về điều kiện chuyển nhượng dự án rất dễ dàng. Trên thực tế, có nhiều nhà đầu tư đăng ký dự án đầu tư nhưng không thực hiện dự án mà chỉ để chuyển nhượng dự án để hưởng chênh lệch.

Chuyển nhượng đất “núp bóng” chuyển nhượng dự án - 1

Đại biểu Võ Thị Như Hoa, đoàn Đà Nẵng (Ảnh: Quốc hội)

Theo đại biểu Võ Thị Như Hoa, đoàn Đà Nẵng, mục đích hướng tới của nhà đầu tư dạng này là đăng ký dự án để được giao đất, cho thuê đất, sau đó chuyển nhượng đất, núp bóng bằng hình thức chuyển nhượng dự án.

Nhà đầu tư hưởng lợi từ chuyển nhượng dự án nhưng đất đai thực hiện dự án thì không được sử dụng hiệu quả, gây lãng phí rất lớn. Bên cạnh đó, có nhiều nhà đầu tư không có khả năng thực hiện dự án, chậm tiến độ thực hiện dự án nên tìm cách chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác.

Đại biểu Võ Thị Như Hoa cho rằng, tại dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) được trình Quốc hội lần này, các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư tại Điều 46 là quá dễ dàng, trong khi đó, điều kiện ràng buộc tại các luật liên quan cũng còn thiếu chặt chẽ.

Đối với dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật chỉ có Luật Kinh doanh bất động sản có quy định về điều kiện là phải đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ được phê duyệt là có thể kiểm soát được.

“Quy định này đã buộc doanh nghiệp khi lập dự án đầu tư phải xác định mục tiêu là thực hiện dự án đến cùng và chỉ chuyển nhượng khi không thể tiếp tục thực hiện, chứ không phải lập dự án để sau đó chuyển nhượng hưởng chênh lệch. Đối với các loại dự án còn lại, cơ chế kiểm soát còn thiếu chặt chẽ nên rất khó trong kiểm soát việc chuyển nhượng dự án đầu tư dẫn đến tình trạng chuyển nhượng dự án diễn ra rất phổ biến và biến tướng”, đại biểu Võ Thị Như Hoa chỉ rõ.

Méo mó hoạt động đầu tư

Nhiều đại biểu kiến nghị cần quy định một quy mô mà dự án đó khi được chấp nhận đầu tư thì phải đạt được; quy mô chừng nào thì mới được phép chuyển nhượng. Như vậy mới tránh tình trạng nhà đầu tư sau khi được cấp thủ tục, chỉ làm động thổ, khởi công, sau đó chuyển nhượng… dẫn tới làm méo mó hoạt động đầu tư trên đất nước.

Chuyển nhượng đất “núp bóng” chuyển nhượng dự án - 2

Nhiều dự án bị bỏ hoang, lãng phí đất trong thời gian qua.

“Chuyển nhượng dự án là yêu cầu khách quan, nếu được các bên tham gia thỏa thuận, đồng tình, tuy nhiên cũng cần quy định khi nào thực hiện xong dự án thì mới được chuyển nhượng để tránh quy hoạch treo, dự án treo, bán dự án… Cho nên phải rà soát kỹ để đảm bảo điều kiện chuyển nhượng không vì lợi ích nhóm hay bán dự án để hưởng chênh lệch giá, làm dự án chậm tiến độ”, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp kiến nghị.

“Đối với các trường hợp cho thuê đất hàng năm thì không được chuyển nhượng. Trong các trường hợp nào, nếu các nhà đầu tư không thực hiện dự án, Nhà nước sẽ thu hồi lại đất, làm thủ tục bàn giao cho nhà đầu tư khác. Nhà đầu tư được bán tài sản của mình thuộc sở hữu gắn liền với đất, trên cơ sở đó mới đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân”, đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Theo Vân Anh
VOV