Bài 4:

Vụ cây lúa biến dạng cạnh KCN: Các chỉ số giúp giải mã nguyên nhân bí ẩn!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc cây lúa trồng sát nhà máy xử lý nước thải KCN Quang Châu (Việt Yên - Bắc Giang) bỗng nhiên biến dạng, những chỉ số thế hiện sự bất thường của các mẫu đất, nước tại cánh đồng và nước thải sau khi đã xử lý của khu công nghiệp Quang Châu đã được xác định.

Xác định lúa chết bất thường tại khu vực sát cạnh KCN Quang Châu là một sự việc nghiêm trọng, ngay từ khi tiếp nhận thông tin sự việc, UBND huyện Việt Yên đã liên tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và sốt sắng đề nghị các sở ngành của tỉnh Bắc Giang phối hợp để làm rõ nguyên nhân, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho những người nông dân.

Với tinh thần đó, UBND huyện Việt Yên đã có Công văn số 735/UBND-NN gửi Sở TN&MT và Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang.


Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang là chủ KCN Quang Châu nơi cây lúa trồng sát cạnh có hiện tượng sinh trưởng bất thường từng dính tai tiếng với dự án Ja Solar hơn 6000 tỷ trốn ĐTM.

Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang là chủ KCN Quang Châu nơi cây lúa trồng sát cạnh có hiện tượng sinh trưởng bất thường từng dính tai tiếng với dự án Ja Solar hơn 6000 tỷ trốn ĐTM.


Cây lúa biến dạng bất thường cạnh KCN Quang Châu.

Cây lúa biến dạng bất thường cạnh KCN Quang Châu.

Công văn cho biết: Sau khi nhận được báo cáo của Uỷ ban nhân dân xã Quang Châu về việc một phần diện tích lúa chết khi đồng thứ chín, thôn Quang Biểu, ngày 29/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên đã ban hành công văn số 384/UBND- VP về việc kiểm tra môi trường tại vị trí nhà máy xử lý nước thải KCN Quang Châu.

Ngày 4/4/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Quang Châu và các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu đất, nước tại năm vị trí ở khu đồng thứ chín, thôn Quang Biểu và một mẫu nước thải sau khi xử lý của khu công nghiệp Quang Châu.

Kết quả phân tích các mẫu đất, nước này đã được xác định. Cụ thể: Đối với mẫu nước mặt tại năm vị trí ở khu đồng thứ chín tại thôn Quang Biểu, xã Quang Châu có kết quả như sau: Chỉ tiêu pH tại năm vị trí đều thấp so với QCVN 08- MT: 2015/ BTNMT; Chỉ tiêu BOD5 tại vị trí lấy mẫu ruộng 02 (21026’- 106 008’) cao hơn QCVN 08- MT: 2015/ BTNMT; Chỉ tiêu CDO tại vị trí lấy mẫu ruộng 02 (21026’- 106 008’) cao hơn QCVN 08- MT: 2015/ BTNMT; Chỉ tiêu Amoni (tính theo N) tại năm vị trí lấy mẫu đầu cao hơn so với QCVN 08- MT: 2015/ BTNMT.

Đối với mẫu nước sau khi đã xử lý của khu công nghiệp Quang Châu có chỉ tiêu pH thấp hơp QCVN 40: 2011/ BTNMT.

Theo công văn của UBND huyện Việt Yên, người dân tại khu đồng thứ chín đang bức xúc và cho rằng lúa bị ảnh hường là do nước thải tại nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Quang Châu.


Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của KCN Quang Châu.

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của KCN Quang Châu.


Cánh đồng mênh mông phía sau KCN Quang Châu có nguy cơ thất thu do các bông lúa bị lép.

Cánh đồng mênh mông phía sau KCN Quang Châu có nguy cơ thất thu do các bông lúa bị lép.

Từ đó UBND huyện Việt Yên đã nhanh chóng có báo cáo kết quả việc phân tích các mẫu đất, nước với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang và đề nghị các Sở này có ý kiến chỉ đạo, giúp đỡ huyện trong việc tìm ra nguyên nhân gây lúa chết tại cánh đồng sát cạnh KCN để có câu trả lời minh bạch cho người dân.

Liên quan đến sự việc, PV Dân trí cũng đã liên hệ với đại diện Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang đề nghị cung cấp thông tin, công ty cho biết sẽ sắp xếp liên hệ lại sau.

Trước đó, dự án sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng của Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam có vốn đầu tư gần 300 triệu USD chưa hề được phê duyệt đánh giá tác động môi trường vẫn rầm rập thi công bất chấp pháp luật cũng xảy ra tại KCN Quang Châu.

Sau khi thực hiện loạt bài điều tra làm rõ sự việc, PV Dân trí đã đến trụ sở Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang đề nghị cung cấp các thông tin liên quan và hồ sơ thẩm định ĐTM của KCN Quang Châu. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận nội dung thông tin, nhiều tháng trôi qua, Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang vẫn “bặt vô âm tín” câu trả lời.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế