Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị chấn chỉnh việc cấp sổ đỏ

(Dân trí)- Trong thời gian qua, Báo Dân trí đã mở hẳn một diễn đàn với trên 20 bài viết về nỗi khổ của người dân khi đi làm sổ đỏ. Chủ đề trên đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và nhiều cơ quan chức năng.

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị chấn chỉnh việc cấp sổ đỏ - 1
Việc khó khăn khi làm sổ đỏ
là một trong những vấn đề bức xúc của người dân hiện nay.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 1474/CT-TTg về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là “sổ đỏ”-PV) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Chỉ thị trên nêu rõ: Trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc cấp sổ đỏ và kết quả đạt được trong 3 năm qua là rất lớn. Tuy nhiên, việc đăng ký, cấp sổ đỏ một số loại đất còn chậm, nhất là đất chuyên dùng và đất ở đô thị; lượng sổ đỏ đã ký chưa trao cho người được cấp ở một số địa phương còn tồn đọng nhiều; việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm, chưa thống nhất, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng chưa cao; việc cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên theo quy định.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do thủ tục cấp Giấy chứng nhận ở một số địa phương chậm được cải cách, còn phiền hà, phức tạp, vượt quá thời gian quy định; Hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp, nhất là ở cấp huyện còn hạn chế năng lực; tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ chưa giảm, gây nhiều bức xúc trong dư luận;

Tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và pháp luật xây dựng còn phổ biến, nhất là các dự án phát triển nhà ở tại các thành phố lớn; ý thức chấp hành pháp luật trong việc đăng ký đất đai của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất chưa nghiêm, nhất là các cơ quan, tổ chức Nhà nước được giao đất không thu tiền sử dụng…
Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị chấn chỉnh việc cấp sổ đỏ - 2
Kết quả thăm dò ý kiến của bạn đọc trên Dân trí.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp sổ đỏ ở địa phương, nhất là đất ở và đất chuyên dùng.

Các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo rà soát, thống kê toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ và hồ sơ đăng ký biến động đất đai đã tiếp nhận chưa giải quyết, sổ đỏ đã ký chưa trao, tập trung lực lượng, phấn đấu giải quyết xong các công việc này trước tháng 12/2011.

Đối với những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai còn tồn đọng, phức tạp, có tính chất phổ biến thì UBND các tỉnh, thành phố xem xét ban hành quy định cụ thể giải quyết dứt điểm tình trạng này trong 2 năm 2011 và 2012 để lập hồ sơ quản lý.

Chỉ thị cũng nêu rõ từ nay đến hết năm 2011, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện rà soát để sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định về sổ đỏ của địa phương không còn phù hợp với pháp luật hiện hành; tăng cường cải cách thủ tục cấp Giấy chứng nhận nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân thực hiện, giám sát; đồng thời thông báo số điện thoại nóng để người dân phản ánh tình hình…

Ngoài ra, Chỉ thị trên nhấn mạnh: “Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Chỉ thị này.

Vũ Văn Tiến

 

 

 

Tin liên quan
Đọc thêm
Đang được quan tâm