Làm gì khi bị nhân viên ngân hàng "ép" mua bảo hiểm?

(Dân trí) - Tôi có liên hệ với một số ngân hàng để vay vốn. Tuy nhiên, nhân viên các ngân hàng đều cho biết, phải mua bảo hiểm nhân thọ thì mới giải ngân.

Tôi đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý vấn đề nêu trên và cần sớm có một đường dây nóng để người dân có thể phản ánh những việc các ngân hàng làm sai quy định.

Về chia sẻ của độc giả, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trả lời vấn đề này trên cổng thông tin điện tử Chính phủ như sau:

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định các nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm. Điều này nhằm bảo đảm việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện, trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.

Trường hợp của bạn, nếu có bằng chứng việc các ngân hàng "ép" mua bảo hiểm, đề nghị bạn gửi đơn kèm bằng chứng tới Ngân hàng Nhà nước để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với đề nghị nên có Hotline để phản ánh nóng về tình trạng nêu trên, hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thiết lập đường dây nóng để nắm bắt và xử lý kịp thời mọi phản ánh, kiến nghị của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng cụ thể:

- Số cố định: (024) 3936.1017

- Số di động: 0942.966.854

- Email: duongdaynong.cqttgsnh@sbv.gov.vn