Hãi hùng một doanh nghiệp nước ngoài trắng trợn bức tử môi trường trục lợi

Anh Thế

(Dân trí) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng vừa ký quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH M-Tech Việt Nam gần 500 triệu đồng bởi những hành vi bức tử môi trường gây phẫn nộ.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp sai phạm là Công ty TNHH M-Tech Việt Nam, có trụ sở chính tại KCN Yên Phong (Bắc Ninh), do ông Hwang Haesan, quốc tịch Hàn Quốc là tổng giám đốc.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định Công ty TNHH M-Tech Việt Nam: Không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định, vi phạm các quy định về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Hành vi sai phạm này bị xử phạt 300 triệu đồng

Hãi hùng một doanh nghiệp nước ngoài trắng trợn bức tử môi trường trục lợi - 1
Hãi hùng một doanh nghiệp nước ngoài trắng trợn bức tử môi trường trục lợi - 2
Hãi hùng một doanh nghiệp nước ngoài trắng trợn bức tử môi trường trục lợi - 3

Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Bắc Ninh với doanh nghiệp bất chấp pháp luật Việt Nam, bức tử môi trường.

Không thu gom chất thải nguy hại theo quy định, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn chất thải nguy hại tại điểm b, khoản 2, Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Hành vi sai phạm này bị xử phạt 30 triệu đồng.

Đặc biệt, doanh nghiệp này còn xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt 100% trở lên tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Hành vi sai phạm này bị xử phạt 133 triệu đồng.

Tổng số tiền Công ty TNHH M-Tech Việt Nam bị xử phạt lên tới 463 triệu đồng.

Cùng đó, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH M-Tech Việt Nam phải khắc phục lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; xử lý nước thải đạt quy chuẩn tiếp nhận trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của hạ tầng KCN Yên Phong; Thu gom, lưu trữ toàn bộ chất thải phát sinh theo quy định.

Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH M-Tech Việt Nam không chấp hành sẽ bị cưỡng chế yêu cầu xử lý.