Thứ tư, 01/08/2018 - 09:04

Bài 15:

Hà Nội: Yêu cầu di dời mà không bồi thường, liệu có đẩy gần 30 doanh nghiệp đến bờ phá sản?

Dân trí

Tại sao các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Phú Minh đã rất nhiều lần gửi đơn đề nghị tới Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà (Công ty Việt Hà) và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu lập kế hoạch lộ trình di dời, địa điểm di dời và phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp cho các doanh nghiệp khi di dời cơ sở sản xuất nhưng chưa được giải quyết. Liệu trong việc này có uẩn khúc gì hay không?

Như Báo điện tử Dân trí đã đưa tin về việc thực hiện chủ trương của UBND TP Hà Nội trong việc di dời các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Phú Minh để thực hiện Dự án xây dựng Khu đô thị Việt Hà. liên quan đến thực hiện chủ trương này, các doanh nghiệp khẳng định luôn ủng hộ, tuân thủ các chính sách của Nhà nước và chủ trương của thành phố, đồng thời các doanh nghiệp cho biết đang chờ đợi phương án bồi thường, hỗ trợ từ Công ty Việt Hà và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi phải di dời các cơ sở sản xuất sang địa điểm khác.

Hơn nữa, các doanh nghiệp còn cho biết, trước khi có chủ trương xây dựng Khu đô thị Việt Hà, UBND thành phố Hà Nội và các Sở ban ngành đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Việt Hà làm chủ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Phú Minh, cụ thể tại các Văn bản: Công văn số 1303/UB-CN của UBND thành phố Hà nội ban hành ngày 23/5/2002; Công văn số 909/KTST-HC của Kiến trúc sư trưởng thành phố ban hành ngày 26/7/2002; Quyết định số 6570/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 25/9/2002.


Văn phòng Chính phủ yêu cầu xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Phú Minh.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Phú Minh.


Lãnh đạo Sở Công thương TP Hà Nội cho rằng kiến nghị giãn lộ trình di dời cũng như các chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện di dời của các doanh nghiệp đang thuê đất và nhà xưởng tại CCN Phú Minh là chính đáng.

Lãnh đạo Sở Công thương TP Hà Nội cho rằng kiến nghị giãn lộ trình di dời cũng như các chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện di dời của các doanh nghiệp đang thuê đất và nhà xưởng tại CCN Phú Minh là chính đáng.

Do có chủ trương xây dựng Cụm công nghiệp Phú Minh của Thành phố, cũng như sự kêu gọi đầu tư từ Công ty Việt Hà nên các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư và ký kết Hợp đồng thuê nhà xưởng với Công ty Việt Hà với thời hạn đến năm 2020, 2027, việc ký kết này là hoàn toàn hợp pháp, đúng quy định pháp luật.

Vì vậy, căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà xưởng, các doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa lại nhà xưởng cho kiên cố phục vụ cho sản xuất kinh doanh, phù hợp với thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, để thuận tiện cho việc sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp còn phải tự đầu tư cơ sở hạ tầng của Cụm công nghiệp (như đường nội bộ, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ khác) hình thành nên Cụm công nghiệp Phú Minh hiện đại như ngày nay và sự đầu tư này đều được Công ty Việt Hà đồng ý.

Lý do khu đất này không có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Phú Minh là không còn phù hợp với quy hoạch chung xây dựng của thành phố - đây là nguyên nhân khách quan. Còn về phía các doanh nghiệp đã tập trung hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mô hình Cụm công nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến Cụm công nghiệp. Mặt khác, trong quá trình hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp đã đóng góp hàng tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước và tạo công ăn việc làm, đảm bảo đời sống cho hàng nghìn lao động địa phương và vùng lân cận, bao gồm cả cán bộ, nhân viên khu Trại Gà cũ bị thất nghiệp…

Chính vì vậy, nếu các doanh nghiệp phải di dời cơ sở sản xuất mà không được nhận bồi thường, hỗ trợ từ Công ty Việt Hà và các chính sách từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì các doanh nghiệp có nguy cơ phải đối diện với những thiệt hại rất lớn, gặp vô vàn trở ngại, khó khăn trong việc tái sản xuất, kinh doanh tại địa điểm mới như: Mất toàn bộ chi phí đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhà xưởng, máy móc, thiết bị PCCC…phải chịu các chi phí như: Chi phí tháo, lắp, vận chuyển máy móc, chi phí hỗ trợ cho người lao động, chi phí đào tạo lại người lao động và phải chịu nghĩa vụ phạt hợp đồng do vi phạm.

Do đó, ngay sau khi biết phải di dời cơ sở sản xuất các doanh nghiệp đã gửi rất nhiều đơn thư kiến nghị đến Công ty Việt Hà và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu lập kế hoạch lộ trình di dời, địa điểm di dời và phương án thanh toán, hỗ trợ phù hợp cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cho đến nay các doanh nghiệp vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến lộ trình di dời, địa điểm di dời và phương án bồi thường, hỗ trợ từ Công ty Việt Hà và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Liên quan đến các chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Phú Minh, Luật sư Nguyễn Ngọc Đạt - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội nhận định: Yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi di dời cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Phú Minh là yêu cầu chính đáng, phù hợp với chủ trương của Thành phố và quy định pháp luật, cụ thể:

Theo sự chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã chỉ rõ trách nhiệm của Công ty Việt Hà trong việc lập phương án xây dựng thanh toán, hỗ trợ di dời phù hợp cho các doanh nghiệp như tại các văn bản sau:

- Văn bản số 606/UBND-ĐT ngày 16/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công ty Việt Hà nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2593/UBND – KH&ĐT ngày 15/4/2010, khẩn trương đề xuất kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất trước ngày 28/02/2017.


Các doanh nghiệp cho rằng Công ty Việt Hà đẩy trách nhiệm xây dựng lộ trình, địa điểm di dời, phương án thanh toán, hỗ trợ di dời cho các doanh nghiệp là không thể chấp nhận.

Các doanh nghiệp cho rằng Công ty Việt Hà đẩy trách nhiệm xây dựng lộ trình, địa điểm di dời, phương án thanh toán, hỗ trợ di dời cho các doanh nghiệp là không thể chấp nhận.

- Tại cuộc họp ngày 06/4/2018 giữa Sở Công thương thành phố Hà Nội với các cơ quan ban ngành và các doanh nghiệp, theo đó Sở Công thương thành phố Hà Nội đã tiếp tục có chỉ đạo, yêu cầu Công ty Việt Hà phải đưa ra được lộ trình di dời phù hợp và có phương án bồi thường, hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

- Tại buổi làm việc ngày 09/5/2018 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội với đại diện ủy quyền của các doanh nghiệp, theo đó ý kiến của đại diện Sở khẳng định Công ty Việt Hà phải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch di dời cho các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Phú Minh.

Căn cứ vào các quy định tại Quyết định 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/01/2015 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan, đơn vị trong khu vực nội thành Hà Nội thì:

- Tại Điều 2 quy định:

“…Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Thủ đô có liên quan chuẩn bị quỹ đất xây dựng nơi được di dời đến phải phù hợp với vị trí, quy mô, chức năng theo quy hoạch xây dựng. Có cơ chế chính sách phù hợp với các đối tượng, đảm bảo tính khả thi để thực hiện việc di dời”.

- Tại khoản 1 Điều 4 quy định:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc vùng Thủ đô có liên quan:

+ Lập danh mục, xác định các tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời cụ thể cho các cơ sở sản xuất công nghiệp cần phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Tổ chức lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch có liên quan làm căn cứ cho việc sử dụng các quỹ đất sau khi di dời và xác định bố trí quỹ đất và hạ tầng các cơ sở mới trước khi phải di dời ra khỏi khu vực nội thành Hà Nội.

+ Đề xuất phương án sử dụng quỹ đất sau khi di dời được cụ thể hóa trong quy hoạch được duyệt. Đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ khuyến khích thực hiện di dời, khai thác sử dụng quỹ đất tạo nguồn vốn tái đầu tư cho các cơ sở phải di dời”.

Vậy, căn cứ các quy định trên thì yêu cầu của doanh nghiệp là được nhận bồi thường, hỗ trợ từ Công ty Việt Hà và mong muốn được Nhà nước đưa ra những cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện việc di dời là hoàn toàn phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn cho biết: Trong trường hợp, Công ty Việt Hà cố tình né tránh việc lên phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp cho các doanh nghiệp khi phải di dời cơ sở sản xuất sang địa điểm mới để thực hiện dự án Khu đô thị Việt Hà theo chủ trương của Thành phố thì các doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các quyền theo quy định pháp luật để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy, khả năng việc thực hiện chủ trương của Thành phố sẽ bị kéo dài.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

Anh Thế