Bài 14:

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu giữa thủ đô: Nhiệm vụ UBND TP Hà Nội giao được thực hiện đến đâu?

(Dân trí) - “Trong trường hợp Công ty Việt Hà không thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương của thành phố về việc di dời cơ sở sản xuất, thực hiện Dự án đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc không đảm bảo thời hạn thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội thì UBND thành phố Hà Nội có thể thu hồi các nhiệm vụ đã giao cho Công ty Việt Hà”, luật sư Mai Bích Ngân nhận định.

Gần 08 năm từ khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận về chủ trương cho liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Hà, Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH Đại Hoàng Long (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền) lập và thực hiện Dự án di dời các cơ sở sản xuất, xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Phú Minh và cho đến nay mặc dù đã nhận được nhiều chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng cho đến nay các nhiệm vụ mà Công ty Việt Hà đã được giao vẫn chưa được thực hiện hiệu quả.

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu giữa thủ đô: Nhiệm vụ UBND TP Hà Nội giao được thực hiện đến đâu? - 1

Ngày 15/4/2010, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2593/UBND-KH&ĐT chấp thuận về chủ trương cho liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà, Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH Đại Hoàng Long nghiên cứu lập và thực hiện Dự án di dời các cơ sở sản xuất, xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất Dự án CCN Phú Minh.

Ngày 15/4/2010, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2593/UBND-KH&ĐT chấp thuận về chủ trương cho liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà, Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH Đại Hoàng Long nghiên cứu lập và thực hiện Dự án di dời các cơ sở sản xuất, xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất Dự án CCN Phú Minh.

Trở lại với vụ việc của các doanh nghiệp tại CCN Phú Minh, như thông tin các doanh nghiệp tại CCN Phú Minh cung cấp: Ngày 15/4/2010, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2593/UBND-KH&ĐT chấp thuận về chủ trương cho liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà, Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH Đại Hoàng Long nghiên cứu lập và thực hiện Dự án di dời các cơ sở sản xuất, xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất Dự án CCN Phú Minh. Như vậy, Công ty Việt Hà đã được UBND thành phố Hà Nội giao hai nhiệm vụ chính đó là di dời các cơ sở sản xuất và xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất dự án CCN Phú Minh.

Tuy nhiên, cho đến nay, với cả hai nhiệm vụ được giao, Công ty Việt Hà vẫn chưa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nào, phải chăng đã đến lúc UBND thành phố Hà Nội thu hồi lại những nhiệm vụ đã giao cho Công ty Việt Hà?

Về việc Công ty Việt Hà thực hiện các nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội giao, PV Dân trí đã có buổi làm việc với Luật sư Mai Bích Ngân - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội để làm rõ các khía cạnh pháp lý. Luật sư Mai Bích Ngân nhận định: Việc các doanh nghiệp cho rằng Công ty Việt Hà đã thực hiện không hiệu quả các nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội giao cho và đặt dấu hỏi đối với việc UBND thành phố Hà Nội nên thu hồi các nhiệm vụ đã giao cho Công ty Việt Hà là có cơ sở pháp lý.

Hơn 08 năm qua kể từ khi UBND thành phố Hà Nội quyết định thay đổi chủ trương, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất tại CCN Phú Minh và giao nhiệm vụ cho Công ty Việt Hà thì đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội đã giao cho Công ty Việt Hà vẫn chưa đạt được những kết quả nhất định, cụ thể:

Thứ nhất, đối với nhiệm vụ di dời các cơ sở sản xuất: Trái với đề nghị của mình về việc xin nghiên cứu lập và thực hiện Dự án xây dựng Khu đô thị Việt Hà, sau khi UBND thành phố Hà Nội có văn bản chấp thuận đề nghị của Công ty Việt Hà về việc chuyển mục đích sử dụng đất tại CCN Phú Minh thì thay vì lên phương án dời các cơ sở sản xuất theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Công ty Việt Hà vẫn tiếp tục ký Hợp đồng thuê nhà xưởng với các doanh nghiệp tại CCN Phú Minh. Thậm chí, thời hạn Hợp đồng thuê nhà xưởng mà Công ty Việt Hà ký với các doanh nghiệp còn kéo dài đến năm 2027 - đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng giữa Công ty Việt Hà với các Doanh nghiệp.

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu giữa thủ đô: Nhiệm vụ UBND TP Hà Nội giao được thực hiện đến đâu? - 3

Công văn số 6716/KH&ĐT ngày 05/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Báo cáo tổng hợp, đề xuất việc thực hiện chủ trương di dời, xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất, việc cho thuê nhà xưởng, thu gom và xử lý nước thải tại Khu Phú Minh.

Công văn số 6716/KH&ĐT ngày 05/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Báo cáo tổng hợp, đề xuất việc thực hiện chủ trương di dời, xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất, việc cho thuê nhà xưởng, thu gom và xử lý nước thải tại Khu Phú Minh.

Như vậy, có thể nhận thấy rằng, việc Công ty Việt Hà tiếp tục ký Hợp đồng thuê nhà xưởng với các doanh nghiệp tại CCN Phú Minh là đi ngược lại với ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, đi ngược lại với đề xuất của Công ty Việt Hà tại Văn bản số 215/CV-HA ngày 25/11/2009.

Thậm chí, sau khi UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Công ty Việt Hà về việc đề xuất kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất trước ngày 28/02/2017 tại Văn bản số 606/UBND-ĐT thì đến nay, mặc dù các doanh nghiệp tại CCN Phú Minh đã rất phối hợp làm việc, Công ty Việt Hà vẫn chưa đưa ra được kế hoạch di dời, chưa thực hiện được nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội đã giao cho.

Thứ hai, đối với nhiệm vụ xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất thực hiện Dự án CCN Phú Minh: Mặc dù đã trải qua 08 năm kể từ khi UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CCN Phú Minh nhưng cho đến nay trải qua thời gian dài như vậy nhưng đến nay Dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư 2014 quy định về thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án: Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất”. Dự án đầu tư di dời các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Phú Minh là để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch tại khu Phú Minh. Do vậy, Dự án nêu trên phải được thực hiện theo thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư tại UBND thành phố Hà Nội.

Như vậy, kể từ khi UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương cho Liên doanh các công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà, Công ty cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH Đại Hoàng Long, nghiên cứu lập và thực hiện dự án di dời các cơ sở sản xuất, xây dựng Khu đô thị Việt Hà thì Công ty Việt Hà vẫn chưa thể triển khai được dự án mà vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tình trạng này Công ty Việt Hà trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng KĐT Việt Hà đã được phản ánh cụ thể tại Công văn số 6716/KH&ĐT ngày 05/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Báo cáo tổng hợp, đề xuất việc thực hiện chủ trương di dời, xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất, việc cho thuê nhà xưởng, thu gom và xử lý nước thải tại Khu Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm: “Về việc triển khai hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án sau khi có chủ trương di dời. Đến nay đã hơn 6 năm nhưng dự án chưa xác định về phạm vi ranh giới nghiên cứu, chấp thuận địa điểm, đề xuất dự án đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010, Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố; chưa thực hiện thủ tục di dời các cơ sở sản xuất và hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, hồ sơ đề xuất dự án Khu đô thị Việt Hà theo chỉ đạo của UBND thành phố …”.


Văn phòng Chính phủ yêu cầu xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Phú Minh.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Phú Minh.


Các doanh nghiệp cho rằng Công ty Việt Hà đẩy trách nhiệm xây dựng lộ trình, địa điểm di dời, phương án thanh toán, hỗ trợ di dời cho các doanh nghiệp là không thể chấp nhận.

Các doanh nghiệp cho rằng Công ty Việt Hà đẩy trách nhiệm xây dựng lộ trình, địa điểm di dời, phương án thanh toán, hỗ trợ di dời cho các doanh nghiệp là không thể chấp nhận.

Đồng thời, tại Công văn số 6716/KH&ĐT ngày 05/12/2016, Sở kế hoạch và đầu tư cũng đã kiến nghị đến UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Việt Hà: “Báo cáo tình hình thực hiện chủ trương của thành phố về việc di dời các cơ sở sản xuất, thực hiện dự án đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy trình UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. Trường hợp không báo cáo, thời hạn không đảm bảo, Thành phố sẽ dừng chủ trương và thu hồi nhiệm vụ đã giao, xem xét xử lý theo quy định”.

Cho đến nay đã 02 năm kể từ ngày Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội có ý kiến kiến nghị với UBND thành phố Hà Nội về những tồn tại của Công ty Việt Hà nhưng đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty Việt Hà tại văn bản số 2593/UBND-KH&ĐT ngày 15/4/2010 vẫn chưa được thực hiện.

“Trong trường hợp Công ty Việt Hà không thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương của thành phố về việc di dời cơ sở sản xuất, thực hiện Dự án đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc không đảm bảo thời hạn thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội thì UBND thành phố Hà Nội có thể thu hồi các nhiệm vụ đã giao cho Công ty Việt Hà”, luật sư Mai Bích Ngân nhận định.

Xin cảm ơn Luật sư!

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Anh Thế