Hà Nội: Công dân khiếu nại chế bộ bồi thường GPMB “tiền hậu bất nhất”

(Dân trí) - Liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương (Nam Từ Liêm - Hà Nội), Báo Dân trí nhận được đơn kiến nghị của 17 hộ dân trú tại tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm có đất bị thu hồi đề nghị làm rõ việc bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) “tiền hậu bất nhất”.

Theo phản ánh của 17 hộ dân gửi đến báo Dân trí: Dự án mở đường từ đường Lê Đức Thọ đến điểm cuối giao với đường 70 giáp khu đô thị Xuân Phương được UBND TP. Hà Nội ra quyết định thu hồi đất số 2004/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 thu hồi 181,165 m2 đất, trong đó phường Cầu Diễn thu hồi 17.090 m2 đất, xã Xuân Phương thu hồi 125.076 m2 đất. Triển khai Dự án và thực hiện quyết định thu hồi đất số 2004/QĐ-UBND ngày 12/11/2008.

Năm 2011, UBND huyện Từ Liêm trước đây (nay là UBND Quận Nam Từ Liêm) triển khai công tác bồi thường GPMB và tái định cư như: đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. UBND huyện Từ Liêm đã xây dựng và lên phương án bồi thường GPMB, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Cầu Diễn, đồng thời gửi đến các hộ dân thuộc diện bị giải tỏa.


Văn bản số 1699/UBND-BBT của UBND huyện Từ Liêm xin ý chỉ đạo v/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị Xuân Phương.

Văn bản số 1699/UBND-BBT của UBND huyện Từ Liêm xin ý chỉ đạo v/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị Xuân Phương.

Theo phương án bồi thường do Ban bồi thường GPMB huyện Từ Liêm lập năm 2011 (gọi tắt BBTGPMB huyện Từ Liêm), nguồn gốc sử dụng đất của 17 hộ dân có đất bị thu hồi có nguồn gốc đất do Công ty giống gia súc Hà Nội giao trái thẩm quyền, đất được sử dụng trước ngày 15/10/1993 được bồi thường 100% về đất ở, và tài sản gắn liền với đất, ngoài ra mỗi hộ gia đình bị thu hồi toàn bộ đất ở được BBTGPMB huyện Từ Liêm bố trí 01 suất đất tái định cư có diện tích tối đa là 80 m2/hộ.

Sở dĩ, có chính sách bồi thường trên vào năm 2011, UBND huyện Từ Liêm trước khi xây dựng và lên phương án bồi thường GPMB tham khảo ý kiến người dân, UBND Huyện có văn bản xin ý kiến Ban chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội hướng dẫn áp dụng chính sách bồi thường đối với các trường hợp các hộ dân sử dụng đất do cơ quan giao trái thẩm quyền, sử dụng trước ngày 15/10/1993, cụ thể: tại Văn bản số 1699/UBND-BBT ngày 10/10/2011 của UBND huyện Từ Liêm xin ý chỉ đạo v/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị Xuân Phương, theo đó UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo “đối với các hộ dân trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án sử dụng đất ở có nguồn gốc là đất cơ quan giao trái thẩm quyền hoặc cơ quan làm nhà tập thể rồi bán thanh lý nhà, đất các hộ tự sử dụng ven bờ sông Nhuệ. Các hộ dân trên đều sử dụng đất làm nhà ở trước 1993.

Khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết Hội đồng bồi thường GPMB của huyện thống nhất các hộ được bồi thường theo giá đất ở nhưng phải khấu trừ tiền sử dụng đất dẫn đến số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ dân thấp hơn 100% đơn giá đất ở. Từ đó, Hội đồng áp dụng chính sách TĐC cho các hộ này theo quan điểm coi số hộ này chỉ được hỗ trợ về đất theo giá đất ở (diện tích xét giao tái định cư tối đa không quá 80 m2/hộ…..Để áp dụng chính sách cho đúng và trả lời kiến nghị của dân UBND huyện Từ Liêm đề nghị Ban chỉ đạo GPMB Thành phố hướng dẫn UBND huyện Từ Liêm xét tái định cư cho các hộ thuộc trường hợp như đã trình bày ở trên theo quan điểm các hộ được đền bù về đất (được tái định cư là tối đa 180 m2) hay theo quan điểm các hộ chỉ được hỗ trợ về đất (diện tích xét tái định cư tối đa 80 m2)”.

Phúc đáp Công văn số 1699, Ban chỉ đạo GPMB thành phố có Văn bản trả lời số 715/BCĐ-NV1 ngày 14/10/2011 có ý kiến nêu rõ: “ Theo quy định hiện hành chung: Đất đủ điều kiện bồi thường theo giá đất ở được quy định cụ thể tại các Điều 16,17,18,19,22,23,24 Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND. Tùy từng trường hợp cụ thể, khi thực hiện bồi thường về đất, chủ sử dụng đất (người được nhà nước bồi thường) không phải hoặc phải thực hiện việc khấu trừ nghĩa vụ tài chính (theo tỷ lệ% giá đất ở nhưng về pháp lý, các trường hợp này đang sử dụng đất có đủ điều kiện bồi thường theo giá đất ở). Vì vậy, chủ sử dụng đất được áp dụng chính sách tái định cư quy định đối với trường hợp thu hồi đất đủ điều kiện được bồi thường theo giá đất ở……Ngoài ra đối với trường hợp thu hồi toàn bộ đất ở thì được giao 01 suất tái định cư có diện tích bằng diện tích thu hồi được hỗ trợ theo giá đất ở nhưng không vượt quá 80m2/chủ sử dụng

Hà Nội: Công dân khiếu nại chế bộ bồi thường GPMB “tiền hậu bất nhất” - 2

Ban chỉ đạo GPMB thành phố có Văn bản trả lời số 715/BCĐ-NV1 ngày 14/10/2011 có ý kiến nêu rõ đối với trường hợp thu hồi toàn bộ đất ở thì được giao 01 suất tái định cư có diện tích bằng diện tích thu hồi được hỗ trợ theo giá đất ở nhưng không vượt quá 80m2/chủ sử dụng”.

Ban chỉ đạo GPMB thành phố có Văn bản trả lời số 715/BCĐ-NV1 ngày 14/10/2011 có ý kiến nêu rõ đối với trường hợp thu hồi toàn bộ đất ở thì được giao 01 suất tái định cư có diện tích bằng diện tích thu hồi được hỗ trợ theo giá đất ở nhưng không vượt quá 80m2/chủ sử dụng”.

Như vậy rõ rằng Văn bản số 715 ngày 14/10/2011 của Ban chỉ đạo GPMB Thành phố khẳng định các trường hợp nêu tại Văn bản số 1699 ngày 10/10/2011 của UBND huyện Từ Liêm có đủ điều kiện bồi thường về đất theo giá đất ở và được bố trí giao 01 suất tái định cư có diện tích bằng diện tích đất bị thu hồi, nhưng mỗi hộ không vướt quá 80 m2/hộ.

Sau khi lập phương án bồi thường theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo GPMB Thành phố, UBND huyện Từ Liêm thẩm định thông qua và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Cầu Diễn được các hộ dân bị thu hồi đất đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên không hiểu lý do gì mà trong suốt 05 năm qua, phương án bồi thường này không được triển khai thực hiện (phương án treo). Do có sự thay đổi địa giới hành chính, năm 2014 UBND huyện Từ Liêm được tách thành Quận Nam Từ Liêm và Quận Bắc Từ Liêm, Dự án tiếp tục được tái khởi động. UBND quận Nam Từ Liêm là đơn vị tiếp quản Dự án thực hiện tiếp công tác bồi thường GPMB và tái định cư của UBND huyện Từ Liêm trước đây.

Điều đáng nói các chính sách bồi thường GPMB và tái định cư do UBND huyện Từ Liêm áp dụng trước đây được các hộ dân đồng tình ủng hộ, nhưng quá trình tiếp tục triển khai dự án, Hội đồng bồi thường GPMB quận Nam Từ Liêm (gọi tắt HĐBTGPMB) đều bác bỏ về nguồn gốc sử dụng đất có trước 15/10/1993, và xác định đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, khiến 17 hộ dân vô cùng bức xúc gửi đơn khiếu nại, kiến nghị đến các cơ quan Ban, Ngành của Thành phố đề nghị xem xét giải quyết.

Vì vậy, các hộ dân trú tại tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm có đất bị thu hồi đề nghị làm rõ việc bồi thường giải phóng mặt bằng “tiền hậu bất nhất” trên của quận Nam Từ Liêm.

Báo Dân trí kính đề nghị UBND TP Hà Nội; Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội; UBND quận Nam Từ Liêm xem xét, giải quyết nguyện vọng của người dân theo quy định của pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

Tin liên quan
Sai phạm trong thu hồi đất của dân, Chủ tịch huyện Đông Anh phải…rút kinh nghiệm

Sai phạm trong thu hồi đất của dân, Chủ tịch huyện Đông Anh phải…rút kinh nghiệm

​318 hộ dân tại xã Vân Hà - Đông Anh (Hà Nội) bị thu hồi hơn 70 nghìn m2 đất nông nghiệp nhưng không hề nhận được quyết định thu hồi đất. Sai phạm được xác định là do UBND huyện Đông Anh thu hồi đất của người dân chỉ bằng 2 quyết định. Đáng buồn hơn là dự án cụm sản xuất làng nghề tập trung giờ đã biến tướng thành nhiều nhà phân lô, biệt thự.
Chỉ đạo khẩn cứu rừng của Thủ tướng và chuyện “nhà quan” phá rừng tại Bắc Giang

Chỉ đạo khẩn cứu rừng của Thủ tướng và chuyện “nhà quan” phá rừng tại Bắc Giang

Trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết liệt chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên, xử nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che cho phá rừng… để khẩn trương cứu rừng Tây Nguyên thì ngay tại vựa rừng Sơn Động (Bắc Giang), chuyện gia đình chủ tịch thị trấn ngang nhiên phá bay hàng chục nghìn m2 rừng tự nhiên như một sự thách thức pháp luật và đi ngược chủ trương của Chính phủ.