Khánh Hòa:

Điều động trưởng trạm y tế phường, giám đốc trung tâm y tế TX Ninh Hoà bị phản ứng

Dân trí Sau khi bị “điều động” từ Trưởng trạm y tế phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đến trạm y tế phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa), bà Trần Thị Hạ đã kịch liệt phản đối.

Báo Dân trí vừa nhận được đơn của bà Trần Thị Hạ (SN 1963, trú tại TDP Mỹ Chánh, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) phản đối việc Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa - ông Trịnh Tiến Khoa ra quyết định “điều động” bà từ Trưởng trạm y tế phường Ninh Giang đến Trạm y tế phường Ninh Hiệp là “không có cơ sở pháp lý”.

Trong nội dung đơn, bà Hạ có phản ánh: Ngày 11/6/2015, bà nhận được Quyết định số 100/QĐ-YTNH ngày 8/6/2015 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa về việc “điều động cán bộ y tế tuyến cơ sở”. Theo đó, từ Trưởng trạm y tế phường Ninh Giang, bà Hạ bị “điều động” về làm nhân viên Trạm y tế phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Bà Hạ bức xúc trình bày sự việc
Bà Hạ bức xúc trình bày sự việc

Trong đơn, bà Hạ cho rằng Quyết định số 100/QĐ-YTNH đề ngày 8/6/2015 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa bất cập ở những điểm sau: Thứ nhất, về căn cứ pháp lý, tại phần căn cứ ra quyết định, Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa - ông Trịnh Tiến Khoa đã căn cứ vào Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 được thông qua ngày 18/6/2012.

“Theo quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn thì “người làm việc tại Trạm y tế xã là viên chức”. Theo quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn cũng quy định: “Người làm việc tại Trạm y tế xã là viên chức”. Vì vậy, tôi là viên chức quản lý làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc. Do đó, mọi quyền và nghĩa vụ của tôi đều được áp dụng tại Luật viên chức số 58/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật viên chức. Tôi không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động”, đơn thư bà Hạ phản ánh tới báo Dân trí.

Từ đó, bà Hạ viện dẫn điểm đ khoản 1 điều 48 Luật viên chức số 58/2010/QH12 về nội dung quản lý viên chức thì có đề cập đến nội dung: “Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc”, chứ không quy định về “điều động” viên chức.

Quyết định điều động bà Hạ
Quyết định "điều động" bà Hạ

Bà Hạ cho rằng việc “cách chức” Trưởng trạm y tế đối với bà là chưa đúng quy định. “Tại điều 2 của quyết định trên (quyết định số 100/QĐ-YTNH) có nội dung: “Bà Trần Thị Hạ bàn giao công việc ở đơn vị cũ trước ngày 22/6/2015. Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng trạm y tế phường Ninh Hiệp phân công. Theo nội dung này thì tôi “bỗng nhiên” bị cách chức Trưởng trạm y tế Ninh Giang vì khi tôi được “điều động” đến Trạm y tế phường Ninh Hiệp thì “nhiệm vụ cụ thể ở đơn vị mới do Trưởng trạm y tế phường Ninh Hiệp phân công”, đơn của bà Hạ phản ánh thêm.

Theo bà Hạ, bà chỉ thôi giữ chức Trưởng trạm y tế trong các trường hợp bà xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm theo điều 38 Luật viên chức hoặc bị kỷ luật cách chức theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Tuy nhiên, bà Hạ khẳng định bà không thuộc bất cứ trường hợp nào nêu trên.

Bà Hạ phản ánh thêm, trong lúc đơn khiếu nại quyết định số 100/QĐ-YTNH chưa được giải quyết thì vào lúc 14h ngày 18/6/2015, tại phòng tổ chức, bà lại nhận Quyết định miễn nhiệm số 96/QĐ-YTNH được ghi ngày 5/6/2015 với lý do: “do nhu cầu công tác”. Cũng như quyết định số 100/QĐ-YTNH, bà Hạ cũng phản đối Quyết định miễn nhiệm số 96/QĐ-YTNH. Cho rằng, 2 quyết định số 100/QĐ-YTNH đề ngày 8/6/2015 và Quyết định số 96/QĐ-YTNH của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa là chưa đúng quy định pháp luật, ngoài việc làm đơn làm đơn khiếu nại đến Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, bà Hạ cũng gửi đơn khiếu nại đến Thị ủy, UBND thị xã Ninh Hòa, Sở Y tế Khánh Hòa, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, và Thanh tra Bộ Y tế.

“Mọi việc bắt nguồn từ việc tôi công khai phản đối việc ông Khoa cử 2 nhân sự đến làm việc tại Trạm y tế nơi tôi đang quản lý giữa năm 2014, do 1 đang đi học và 1 không đáp ứng về yêu cầu về chuyên môn”, đơn thư của bà Hạ phản ánh. Được biết, bà Hạ làm việc tại Trạm y tế phường Ninh Giang từ năm 1983 và có rất nhiều Giấy khen của ngành y tế tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng trạm đối với bà Hạ
Quyết định "miễn nhiệm" chức vụ Trưởng trạm đối với bà Hạ

Trong văn bản gửi Thường trực Thị ủy Ninh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa “về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hạ” số 377/YTNH-TCHC đề ngày 10/7/2015 do ông Trịnh Tiến Khoa, Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa ký - cho biết: “Ngày 15/6/2015, Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa nhận đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hạ, khiếu nại đối với quyết định số 100/QĐ -YTNH ngày 8/6/2015 của Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa về việc điều động cán bộ y tế tuyến cơ sở. Ngày 22/6/2015, Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa nhận đơn khiếu nại và đơn khiếu nại bổ sung của bà Trần Thị Hạ đối với quyết định số 96/QĐ-YTNH ngày 5/6/2015 của Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng trạm y tế phường Ninh Giang. Sau khi xem xét thụ lý đơn, Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa đã mời bà Hạ đến làm việc vào ngày 2/7/2015 để giải quyết 2 đơn khiếu nại trên. Vì vậy, Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa đang tiếp tục nghiên cứu để giải quyết, ra quyết định giải quyết khiếu nại theo thời hạn luật định”.

Liên quan đến sự việc nói trên, luật sư Vũ Như Hảo, Trưởng văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo & Cộng sự (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) - nhận định: “Những căn cứ nói trên mà bà Hạ viện dẫn là có cơ sở. Thực tế là phải áp dụng Luật Viên chức vì Luật Viên chức quy định người làm việc ở Trạm y tế là viên chức. Về nội dung, dù áp dụng Luật Viên chức hay Luật Lao động cũng phải thỏa thuận”. Trong khi đó, luật sư Trần Quốc Tuấn, Trưởng văn phòng luật sư Quốc Tuấn (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa) - cho rằng: “Quyết định “miễn nhiệm” là trái thẩm quyền quy định tại Điều 28, Khoản 1 và 2 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 bởi: Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa không phải là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ?. Nói về việc “điều động” có thể đây là cách nói khác để chỉ việc “biệt phái” theo quy định tại Điều 26 của Nghị định nói trên. Tuy nhiên, việc “biệt phái” viên chức chỉ được thực hiện trong một số trường hợp sau: a) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; b) Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Viết Hảo

MỚI NHẤT
Vụ canh tác gần 30 năm bỗng “lọt” vào quỹ đất xã: Chủ tịch tỉnh Kiên Giang “rút” 3 quyết định xử phạt
Vụ canh tác gần 30 năm bỗng “lọt” vào quỹ đất xã: Chủ tịch tỉnh Kiên Giang “rút” 3 quyết định xử phạt

(Dân trí) - Ngày 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi ký 03 quyết định về việc hủy bỏ 03 quyết định xử phạt hành chính đối với chị em bà Trần Thị Bình về hành vi bao chiếm đất công ích. Điều này giúp anh em bà Bình thoát khỏi án phạt 260 triệu đồng, đồng thời đến gần cơ hội được cấp sổ đỏcho thửa đất.

Thứ tư, 19/08/2015 - 08:16

Bài 2: Cát tặc đục khoét sông Mã, cơ quan chức năng “hồn nhiên” thu thuế
Bài 2: Cát tặc đục khoét sông Mã, cơ quan chức năng “hồn nhiên” thu thuế

(Dân trí) - Trong khi dòng sông Mã qua địa bàn các xã Chiềng Khoong; Chiềng Cang; Chiềng Khương… (huyện Sông Mã - Sơn La) đang trở thành đại công trường của nạn cát tặc thì một điều khó hiểu là chi cục thuế huyện Sông Mã lại “hồn nhiên” thu thuế của những đối tượng khai thác cát.

Thứ ba, 18/08/2015 - 02:39

Hàng chục hộ dân sống chung với nước cống
Hàng chục hộ dân sống chung với nước cống

(Dân trí) - Hơn 3 năm nay, hàng chục hộ dân ở phường Nghĩa Thành - phường trung tâm thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) phải sống chung với nước cống, nước thải bốc mùi hôi thối. Dân kêu cứu khắp nơi, nhưng hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Thứ ba, 18/08/2015 - 08:26

Hà Nội: Đình chỉ toàn diện, bắt đầu phá dỡ công trình vi phạm “khủng”
Hà Nội: Đình chỉ toàn diện, bắt đầu phá dỡ công trình vi phạm “khủng”

(Dân trí) - Sau khi UBND quận Cầu Giấy ban hành quyết định đình chỉ thi công và xử phạt tiền 15 triệu đồng với nhà số 9 khu đô thị mới Yên Hòa, công trình hiện đã bị đình chỉ toàn diện, chủ đầu tư bắt đầu tiến hành tự phá dỡ dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Thứ ba, 18/08/2015 - 07:30

Phá dỡ triệt để công trình vi phạm được Bí thư Thành ủy trực tiếp chỉ đạo xử lý
Phá dỡ triệt để công trình vi phạm được Bí thư Thành ủy trực tiếp chỉ đạo xử lý

(Dân trí) - Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị về việc xử lý công trình “xâm chiếm” đất cây xanh tại chung cư Thăng Long Garden, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành hai văn bản đôn đốc Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng giám sát và tháo dỡ triệt để công trình vi phạm.

Thứ ba, 18/08/2015 - 07:18

Sơn La: Hàng loạt chiếc tàu “dàn trận” hút cát gây náo loạn trên dòng sông Mã
Sơn La: Hàng loạt chiếc tàu “dàn trận” hút cát gây náo loạn trên dòng sông Mã

(Dân trí) - Dòng sông Mã qua địa bàn các xã Chiềng Khoong; Chiềng Cang; Chiềng Khương… (huyện Sông Mã - Sơn La) đang trở thành đại công trường của nạn cát tặc. Quốc lộ 4G, con đường huyết mạch dẫn lên huyện Sông Mã cũng phải chịu cảnh “bầm dập” do xe chở cát quần thảo ngày đêm.

Thứ hai, 17/08/2015 - 04:56

Nghệ An: Xe chở cát “băm nát” quốc lộ, đường Hồ Chí Minh?
Nghệ An: Xe chở cát “băm nát” quốc lộ, đường Hồ Chí Minh?

(Dân trí) - Suốt thời gian qua hàng ngàn lượt xe với hàng trăm phương tiện ô tô tải chở cát quá tải, vô tư chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh và QL48.

Thứ hai, 17/08/2015 - 04:38

25 năm trầy trật đi tìm lại đất
25 năm trầy trật đi tìm lại đất

(Dân trí) - Đã ngót nghét 25 năm qua, gia đình ông Trần Văn Bình và bà Cao Thị Thu ở xóm 4, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An đau đáu đi tìm lại số đất mà mình chắt chiu từng đồng để mua.

Thứ hai, 17/08/2015 - 08:27

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch huyện bị "tố" rút tiền nhà nước...hỗ trợ cho dân
Bạc Liêu: Phó Chủ tịch huyện bị "tố" rút tiền nhà nước...hỗ trợ cho dân

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa có kết luận về việc Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai bị “tố” đã chỉ đạo làm khống đề tài khoa học công nghệ để rút tiền nhà nước chi sai mục đích. Theo kết luận, chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng trong vụ việc này.

Thứ hai, 17/08/2015 - 08:23

Hàng loạt công trình “khủng” ngang nhiên “xẻ thịt” công viên Tuổi trẻ
Hàng loạt công trình “khủng” ngang nhiên “xẻ thịt” công viên Tuổi trẻ

(Dân trí) - Năm 2012, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có văn bản “điểm mặt” 8 công trình vi phạm “khủng” ngang nhiên phá vỡ quy hoạch được TP. Hà Nội phê duyệt, vi phạm nghiêm trọng về xây dựng, nhưng đến nay những công trình trên vẫn chưa bị xử lý triệt để khiến dư luận bức xúc.

Thứ hai, 17/08/2015 - 08:15

Lo sợ do bị người yêu cũ nhắn tin đe dọa giết nếu không quay lại
Lo sợ do bị người yêu cũ nhắn tin đe dọa giết nếu không quay lại

(Dân trí) - “Thời gian gần đây, tôi bị người yêu cũ của đe dọa qua tin nhắn rằng phải quay lại với anh ta nếu không anh ta sẽ giết tôi. Việc nhắn tin của anh ta làm tôi vô cùng lo sợ. Tôi phải làm gì để chấm dứt những hành vi này?”, chị Nguyễn Thị D. (Cầu Giấy - Hà Nội) băn khoăn.

Chủ nhật, 16/08/2015 - 10:45

Bản án không có khả năng thi hành: Luật sư “hỏi xoáy” hai cấp toà
Bản án không có khả năng thi hành: Luật sư “hỏi xoáy” hai cấp toà

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” mà báo Dân Trí đã đưa tin về việc TAND TP Hà Nội và Tòa phúc thẩm TAND tối cao ban hành các bản án bị phản ứng, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng văn phòng luật sư Interla phân tích cho rằng các bản án này không có khả năng thi hành

Chủ nhật, 16/08/2015 - 10:21

ĐÁNG QUAN TÂM
Lắp khoá bảo mật bằng vân tay vẫn bị kẻ gian đột kích trộm đồ
Lắp khoá bảo mật bằng vân tay vẫn bị kẻ gian đột kích trộm đồ

(Dân trí) - Thời gian gần đây đây, trên địa bàn tổ 16, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, liên tục xảy ra tình trạng mất cắp tài sản với thủ đoạn trắng trợn khiến người dân vô cùng lo lắng.

Chủ nhật, 16/08/2015 - 09:49

Vé tàu đi Phú Quốc: Đại lí hết vé, bến tàu… đầy vé
Vé tàu đi Phú Quốc: Đại lí hết vé, bến tàu… đầy vé

(Dân trí) - Hơn 1 giờ nữa tàu mới chạy nhưng các đại lí đều cho biết hết vé. Khi PV xuống bến tàu, nhiều thanh niên đến hỏi thăm và cho biết họ có nhiều vé; giá vé khởi điểm là 500.000đồng và càng gần đến giờ tàu chạy, giá vé sẽ tăng lên 1,5 -2 lần.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 07:49

“Giải cứu” cư dân 146 Quán Thánh khỏi tình trạng ô nhiễm trước ngày 30/8
“Giải cứu” cư dân 146 Quán Thánh khỏi tình trạng ô nhiễm trước ngày 30/8

(Dân trí) - Tại buổi đối thoại với dân cư 146 Quán Thánh diễn ra ngày 13/8/2015, Chủ tịch quận Ba Đình đã thông báo việc TP. Hà Nội chỉ đạo Thanh tra việc cấp sổ đỏ và quản lý xây dựng theo đơn khiếu nại của công dân, đồng thời “chốt” kế hoạch xây đường cống mới trong thời gian thanh tra.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 07:30

Chi Cục thuế huyện Đức Trọng giải trình vụ áp thuế 5,7 tỷ cho 253m2 đất huyện
Chi Cục thuế huyện Đức Trọng giải trình vụ áp thuế 5,7 tỷ cho 253m2 đất huyện

(Dân trí) - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Thoan cho biết Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đã nhận được báo cáo giải trình của Chi Cục thuế huyện Đức Trọng về việc áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện. Tuy nhiên, Cục thuế tỉnh đang phối hợp với UBND huyện Đức Trọng để làm rõ.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 07:26

Bắc Ninh: Sổ đỏ cấp 19 năm, công dân bỗng dưng mất đất
Bắc Ninh: Sổ đỏ cấp 19 năm, công dân bỗng dưng mất đất

(Dân trí) - Thừa hưởng 863m2 đất do bố mẹ để lại từ năm 1983 tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Sau 19 năm được cấp sổ đỏ, hộ ông Lê Xuân Thủy bỗng dưng đối mặt nguy cơ mất đất xuất phát từ bản án thiếu khách quan của tòa sơ thẩm.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 07:20

Hà Nội: Cả thôn mòn mỏi suốt 30 năm mong có đường đi
Hà Nội: Cả thôn mòn mỏi suốt 30 năm mong có đường đi

(Dân trí) - Do chính quyền địa phương sơ suất trong quá trình thẩm tra nên đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1 hộ gia đình bao gồm cả phần diện tích làm đường của thôn; nên suốt 30 năm người dân trong thôn này mong mỏi mà mãi không có đường đi.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 10:16

Vụ án chiếm đoạt tài sản bị kêu oan: Hoãn toà do bị hại cùng luật sư vắng mặt
Vụ án chiếm đoạt tài sản bị kêu oan: Hoãn toà do bị hại cùng luật sư vắng mặt

(Dân trí) - Vụ án Đỗ Văn Chung (SN 1982) ở thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã nhiều lần được TAND tỉnh Hưng Yên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong khi gia đình bị can liên tục kêu oan, phiên toàn xét xử tiếp tục bị hoãn di bị hại và luật sư cùng vắng mặt.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 10:08

Thi công khu công nghiệp khiến hàng ngàn người bỗng dưng…mất đường
Thi công khu công nghiệp khiến hàng ngàn người bỗng dưng…mất đường

(Dân trí) - Dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông động thổ từ tháng 2/2015, cũng là lúc gần 500 hộ dân của 4 thôn, bon xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) mất luôn con đường dân sinh độc đạo mọi sinh hoạt, sản xuất của người dân vốn đã nghèo nay càng thêm khó khăn.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 07:41

Hà Nội: Phạt tiền, đình chỉ thi công, yêu cầu phá dỡ công trình vi phạm “khủng”
Hà Nội: Phạt tiền, đình chỉ thi công, yêu cầu phá dỡ công trình vi phạm “khủng”

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh công trình vi phạm “khủng” dễ dàng “qua mặt” cơ quan chức năng ở Khu đô thị mới Yên Hòa, chiều nay đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết đã tiến hành lập biên bản đình chỉ thi công, yêu cầu phá dỡ trong 10 ngày và phạt tiền 15 triệu đồng.

Thứ năm, 13/08/2015 - 05:51

Ra quyết định đặt dân vào thế khó, thiệt hại hàng tỷ đồng
Ra quyết định đặt dân vào thế khó, thiệt hại hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Với chủ trương hợp thức hóa phần đất dôi dư trên địa bàn, UBND TP Vinh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mới và Giấy phép xây dựng (GPXD) cho 1 hộ dân ở phường Hưng Phúc. Nhưng cũng chính cơ quan này, ra các quyết định hủy bỏ các quyết định với lý do là chưa đủ trình tự thủ tục.

Thứ năm, 13/08/2015 - 08:14

Hà Nội: Công trình vi phạm “khủng” vô tư “vượt mặt” cơ quan chức năng
Hà Nội: Công trình vi phạm “khủng” vô tư “vượt mặt” cơ quan chức năng

(Dân trí) - Theo hợp đồng ký kết năm 2003, khách hàng mua biệt thự Khu đô thị Yên Hòa do Constrexim làm chủ đầu tư sẽ nhận nhà thô xây theo quy hoạch được Thành phố phê duyệt để hoàn thiện. Tuy nhiên, mới đây người dân đã tận mắt chứng kiến chủ nhà số 9 công khai phá vỡ kiến trúc.

Thứ năm, 13/08/2015 - 07:30

Quận Ba Đình mời cư dân 146 Quán Thánh họp “chốt” phương án “giải cứu”
Quận Ba Đình mời cư dân 146 Quán Thánh họp “chốt” phương án “giải cứu”

(Dân trí) - Sau cuộc họp chỉ đạo của lãnh đạo TP. Hà Nội, chiều nay 13/8/2015, UBND quận Ba Đình sẽ mời đại diện khu dân cư 146 Quán Thánh đến đối thoại chốt kế hoạch “giải cứu” 11 hộ gia đình khỏi tình trạng ô nhiễm, xú uế kéo dài suốt hơn hai năm qua khiến người dân khốn khổ.

Thứ năm, 13/08/2015 - 07:10