Thứ hai, 23/10/2017 - 06:40

Hải Dương - Bài 2:

Chiến sĩ hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sĩ: Kết luận của Cục Quân lực bị bỏ qua?

Dân trí

“Thật đau xót cho gia đình tôi, 64 năm ông tôi chưa được công nhận liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ 2 thế hệ đi tìm công lý, trước đây bố tôi đã làm đơn đề nghị cơ quan các cấp xem xét, tuy nhiên khi chưa được công nhận thì bố tôi đã qua đời, nay tôi tiếp tục làm đơn đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho gia đình tôi để linh hồn của một quân nhân đã hy sinh vì công cuộc giải phóng đất nước được siêu thoát”.

Như Dân trí đã phản ánh về trường hợp của ông Đặng Văn Thỉnh nhập ngũ tháng 06/1953 tại đơn vị Đại đội Quang Trung, tham gia chiến đấu tại tỉnh Hải Dương, hy sinh tháng 06/1953 tại đơn vị đại đội Quang Trung, trường hợp hy sinh phục vụ chiến đấu. Thân nhân gia đình ông đã làm đơn gửi Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương đề nghị công nhận liệt sĩ tuy nhiên ngày 9/8//2004 Sở LĐTBXH đã có công văn số 172/CV trả lời như sau:

“Năm 1972 UBHC huyện Ninh Giang có biên bản gửi UBHC tỉnh Hải Hưng đề nghi xác nhận liệt sĩ cho ông Đặng Văn Thỉnh. Tại mác của văn bản trên có ghi: máy bay oanh tạc bất ngờ, QN từ trần, tuất rồi 9/1973. Mặt sau của bản chứng thực của ông Võ Quang Vọng có ghi: đã viết quyết định chính thức ở bản tổng hợp số 96 QĐ tháng 5/1973 giải quyết quân nhân từ trần.

Như vậy theo những tài liệu có trong hồ sơ cho thấy ông Đặng Văn Thỉnh đã được xác nhận là quân nhân từ trần và mọi chế độ đối với quân nhân từ trần đã được giải quyết với ông Thỉnh từ năm 1973”.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Đặng Văn Khuyến - là người trực tiếp thờ cúng ông Đặng Văn Thỉnh - cho biết, “Thật đau xót cho gia đình tôi, 64 năm ông tôi chưa được công nhận liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ 2 thế hệ đi tìm công lý, trước đây bố tôi đã làm đơn đề nghị cơ quan các cấp xem xét tuy nhiên khi chưa được công nhận thì bố tôi đã qua đời, nay tôi tiếp tục làm đơn đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho gia đình tôi. Kính mong bạn đọc báo điện tử Dân trí phản ánh giúp sự việc của gia đình tôi để linh hồn của 1 quân nhân đã hy sinh vì công cuộc giải phóng đất nước được siêu thoát.

Trước đây bố tôi (nay đã mất) có làm đơn lên Sở Lao động Thương binh & Xã hội Tỉnh Hải Dương đề nghị công nhận ông Thỉnh là liệt sĩ nhưng hồ sơ lưu tại Sở lại là quân nhân từ trần. Vì lý do ông tôi từ trần không phải do bệnh tật mà là chết do phục vụ chiến đấu, máy bay oanh tạc nên chết, do vậy gia đình tôi không nhất trí với công văn trả lời của Sở. Nếu sai hồ sơ thì làm lại cho gia đình tôi. Có thể các cụ (bố ông Đặng Văn Thỉnh) thời điểm đó không nắm được quy định và trong lúc đất nước còn chiến tranh đã không nghĩ đến quyền lợi cá nhân, nay hòa bình lập lại nên xem xét giải quyết từng trường hợp một cho thấu tình và đạt lý”.

Chiến sĩ hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sĩ: Kết luận của Cục Quân lực bị bỏ qua? - 1

Biên bản họp hội đồng xác nhận người có công của UBND xã Hồng Phong với 100% ý kiến đồng ý trường hợp của ông Đặng Văn Thỉnh đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ.

Biên bản họp hội đồng xác nhận người có công của UBND xã Hồng Phong với 100% ý kiến đồng ý trường hợp của ông Đặng Văn Thỉnh đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ.

Trong quá trình lập thủ tục hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với ông Đặng Văn Thỉnh, gia đình ông (trực tiếp là ông Đặng Văn Khuyến) đã có được sự nhất trí ủng hộ của: Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Hồng Phong (trực thuộc Hội Cựu Chiến binh huyện Ninh Giang) với tỷ lệ 100% nhất trí; Ban Chấp hành Hội người cao tuổi xã Hồng Phong với tỷ lệ 100% ủng hộ;

Hội đồng xác nhận người có công xã Hồng Phong ngày 29/6/2016 cũng đã tổ chức cuộc họp đề nghị xác nhận người có công với thành phần dự họp gồm: cán bộ LĐTBXH, trưởng công an, trưởng trạm ý tế, Chủ tịch mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Cựu TTXP, Chủ tịch Hội Người cao tuổi đã nhất trí 100% đề nghị xét liệt sĩ đối với trường hợp của ông Đặng Văn Thỉnh và khẳng định trường hợp của ông Thỉnh đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ, đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét xác nhận.


Phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương chỉ căn cứ vào công văn số 2605/SLĐTBXH-NCC của Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương trả lời đã báo tử công nhận là tử sĩ đồng thời căn cứ vào Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ là không đủ điều kiện công nhận là liệt sĩ, xong phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương lại bỏ qua công văn số 1369/QL-QSCS ngày 09/6/2016 của Cục Quân lực/Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Lê Quang Chính ký.

Phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương chỉ căn cứ vào công văn số 2605/SLĐTBXH-NCC của Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương trả lời đã báo tử công nhận là tử sĩ đồng thời căn cứ vào Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ là không đủ điều kiện công nhận là liệt sĩ, xong phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương lại bỏ qua công văn số 1369/QL-QSCS ngày 09/6/2016 của Cục Quân lực/Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Lê Quang Chính ký.

Đến ngày 05/4/2017 phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương có công văn số 905/PCT-CS gửi BCH quân sự huyện Ninh Giang phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Hồng Phong chuyển trả hồ sơ đề nghị xác nhận là liệt sĩ đối với ông Đặng Văn Thỉnh vì không đủ điều kiện công nhận liệt sĩ với lý do: Bộ CHQS tỉnh nhận được Công văn số 2605/SLĐTB&XH-NCC của Sở LĐTB&XH tỉnh thông báo ông Đặng Văn Thỉnh đã có hồ sơ tử sỹ lưu tại Sở, các chế độ đã được giải quyết đối với thân nhân từ năm 1973. Và căn cứ vào Tiết b, Khoản 2, Điều 17, Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Không xem xét xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp chết từ ngày 31/12/1994 trở về trước, cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ đã báo tử theo chế độ tử sĩ hoặc quân nhân từ trần, tai nạn lao động”.

Cục Quân lực trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt Nam, thành lập ngày 08 tháng 9 năm 1945, là cơ quan đầu ngành quản lý và bảo đảm quân số cấp chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với tình cảm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, Cục Quân lực đã tham mưu cho Bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BQP, về việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu của các đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhằm xác định được rõ địa bàn tác chiến của từng đơn vị và tìm ra địa điểm nơi các liệt sĩ hy sinh, cung cấp thông tin để các đơn vị quân đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

Trong khi đó, ngày 09/6/2016, Cục Quân lực trực thuộc Bộ Tổng tham mưu gửi thông báo số 1369/QL-QSCS tới ông Đặng Văn Khuyến với nội dung xác minh về trường hợp hy sinh của ông Đặng Văn Thỉnh, quê quán: Xã Ninh Thọ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương):

“Cục Quân lực đã cử cán bộ tra cứu hồ sơ lưu trữ tại cơ quan, kết quả cụ thể như sau: Tại số thứ tự 5836, trang 649, vần T, danh sách liệt sĩ chống Pháp có tên ông Đặng Văn Thỉnh; quê quán, trú quán: tỉnh Hải Hưng; mã A1800; nhập ngũ: tháng 6/1953; cấp bậc, chức vụ: chiến sĩ, đơn vị: C Quang Trung; mã 0101; liệt sĩ, hy sinh ngày 16/6/1953; nơi hy sinh, nơi an táng: tỉnh Hải Hưng; trường hợp hy sinh: Phục vụ chiến đấu (có bản trích sao danh sách liệt sĩ chống Pháp kèm theo)”.

Chiến sĩ hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sĩ: Kết luận của Cục Quân lực bị bỏ qua? - 4

Theo hồ sơ lưu trữ của Cục Quân lực - Bộ Tổng Tham mưu thì tên của ông Đặng Văn Thỉnh được nằm trong danh sách liệt sĩ chống Pháp.

Theo hồ sơ lưu trữ của Cục Quân lực - Bộ Tổng Tham mưu thì tên của ông Đặng Văn Thỉnh được nằm trong danh sách liệt sĩ chống Pháp.

Trong đơn gửi về báo Dân trí, ông Khuyến cho biết, “gia tộc chúng tôi thật đau xót vì ông chúng tôi đã hy sinh 64 năm nhưng chưa được công nhận là liệt sĩ. Dòng tộc chúng tôi lại đọc công văn số 905/PCT-CS của BCH quân sự tỉnh Hải Dương do Đại tá Vũ Xuân Thu ký chỉ căn cứ vào công văn số 2605/SLĐTBXH-NCC của Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương trả lời đã báo tử công nhận là tử sĩ đồng thời căn cứ vào Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ là không đủ điều kiện công nhận là liệt sĩ, xong phòng Chính trị BCH quân sự tỉnh Hải Dương lại bỏ qua công văn số 1369/QL-QSCS ngày 09/6/2016 của Cục Quân lực/Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Lê Quang Chính ký.

Chúng tôi thật ngạc nhiên không hiểu về giải quyết chính sách tồn sót đối với các liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh?

Gia tộc chúng tôi tha thiết kính mong Ban Biên tập báo Dân trí điện tử phản ánh lời khẩn cầu của gia tộc chúng tôi tới các cấp có thẩm quyền xem xét và kết luận rõ ông tôi có đủ điều kiện công nhận là liệt sĩ không để linh hồn ông tôi nhanh siêu thoát, dòng tộc và gia đình chúng tôi không mủi lòng với những người một thời trai trẻ đã hy sinh xương máu để giải phóng dân tộc”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc!

Ngọc Hân

Tin liên quan

Mới nhất