Cán bộ thời nay - Anh là ai?

Đạo Khổng, đạo Nho xưa kia dạy rằng: Quan là “nô bộc” của Dân, tức là đầy tớ của dân. Suốt mấy nghìn năm lịch sử, nhiều triều đại phong kiến Á Đông lúc thịnh trị đã lấy điều răn dạy ấy làm mục tiêu phấn đấu cho các quan chức.

Nhưng không chỉ có một vế "nô bộc", Triều đình phong kiến còn nhấn mạnh: Quan là "Phụ mẫu" của Dân.

 

Như vậy, Quan vừa phải là người tận tụy làm việc cho Dân (như một nô bộc); vừa phải công minh, đàng hoàng, gương mẫu trước Dân (như cha mẹ của Dân).

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Nhưng trên thực tế, các quan chức thời phong kiến, ngoại trừ một số ít là người thanh liêm, chính trực, biết lấy lợi ích của dân làm trọng, còn số đông là những "quan tham", chỉ muốn làm "Phụ mẫu" theo kiểu đè đầu cười cổ nhân dân mà thôi.

 

Từ một dân tộc bị nô lệ dưới ách thống trị của ngoại bang và triều đình phong kiến, được Cách Mạng giải phóng, vươn lên thành Chủ nhân đất nước; người Dân ý thức được một điều hệ trọng: từ nay, không còn chế độ quan lại hạch sách nhũng nhiễu dân lành. Cán bộ Cách Mạng là những người làm việc công tâm; vì cuộc sống, vì lợi ích chính đáng của Dân mà phục vụ hết lòng. Điều đó được thực hiện đúng theo lời Bác Hồ thường nhắc nhở: Cán bộ cách mạng là đầy tớ của Dân mà trong thực tế, đại bộ phận dân chúng hiểu rằng đấy là "cách nói" dân chủ, thể hiện tính ưu việt của Chế độ xã hội mới là mọi cán bộ cách mạng đều phải tận tụy phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân lên trên hết, chứ không ai hiểu theo nghĩa đen của câu nói đó. Ngay cả trong thời đang còn phải "sẻ cửa sẻ nhà", vào sinh ra tử để nuôi Cán bộ hoạt động bí mật, Dân cũng không mong, và cũng không cần Cán bộ phải "hạ mình" đến mức làm… đầy tớ cho mình!

 

Rất tiếc là sau khi giành được chính quyền, nhất là khi đất nước đã có những bước phát triển đáng kể, một bộ phận cán bộ trở nên xa dân, thoái hóa, biến chất, không còn là người "đầy tớ" trung thành của nhân dân mà ngược lại, có những hành động hống hách, trục lợi làm cho dân oán, dân ghét.

 

Vậy thì nên hiểu người Cán bộ Cách mạng là gì đối với Dân cho đúng, cho hợp với thời nay? Theo thiển nghĩ của tôi, cán bộ, dù cấp nào cũng vậy, đều là viên chức Nhà nước - viên chức cấp thấp và viên chức cấp cao. Là viên chức thì trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách, theo luật pháp; đồng thời phải hiểu được điều cốt lõi này: đồng lương anh nhận hàng tháng, căn nhà anh ở hàng ngày, miếng cơm (hay tiệc tùng) anh ăn hàng bữa, chiếc xe anh thường xuyên dùng... hết thảy đều của Dân đóng góp từ mồ hôi nước mắt, hai sương một nắng mà có. Cái chức, cái "ghế" cũng do Dân bầu, Đảng cử. Phải làm việc như thế nào cho xứng đáng, là trách nhiệm và lương tâm của mỗi người!

 

Không cần làm "đầy tớ", chỉ cần làm tròn lương tâm và trách nhiệm, làm đúng luật pháp. Đừng cho mình là tầng lớp cao hơn Dân; hoặc nhầm tưởng mình giống như vua quan phong kiến, lúc nào cũng chỉ muốn làm cha  làm mẹ Dân!

 

Trần Huy Thuận

(Nam Định)

 

LTS Dân trí - Muốn có cách ứng xử đúng, phải đạo lý với mọi người, trước hết phải biết mình là ai, ở vị trí nào hay chính xác hơn là ở vị thế nào? Nếu cán bộ các cơ quan công quyền thấy rõ chức trách nhiệm vụ của mình là làm mọi việc cần thiết để phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, như ý Bác Hồ đã từng căn dặn, thì chắc chắn những cán bộ đó được dân tin dân quý.

 

Tiếc rằng không ít cán bộ ở các cơ quan công quyền thường chỉ thấy mình là người có quyền, càng không bao giờ nghĩ được rằng đồng lương mình hưởng là do nhân dân đóng góp. Chính vì lẽ đó nên thường có thái độ cửa quyền, hách dịch đối với nhân dân đến xin giấy tờ hoặc làm những thủ tục cần thiết trong cuộc sống.

 

Công cuộc cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đang được đẩy mạnh chắc chắn sẽ giảm bớt đầu mối phải xin xỏ cũng như xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của mỗi vị trí cán bộ trong các cơ quan công quyền, đồng thời quy định rõ thái độ và những phép tắc xử sự khi làm việc. Điều đó không những nhằm khắc phục tệ quan liêu, hách dịch đối với dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giới kinh doanh ở trong nước cũng như nước ngoài.

Đang được quan tâm