Bài 8: Một thửa đất được UBND TP Thanh Hoá cấp 4 sổ đỏ như thế nào?

Dân trí Ngoài hai sổ đỏ đã cấp cho bà Nguyễn Thị Cúc, UBND thành phố Thanh Hóa còn cấp thêm 2 sổ đỏ khác cho thửa đất số 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn. Hai sổ đỏ bất hợp pháp cấp sau này cũng “chồng” lên sổ đỏ trước, cấp khi đang có đơn yêu cầu dừng của công dân.
>>Vụ một thửa đất cấp 2 sổ đỏ: Hàng loạt cán bộ lãnh đạo TP Thanh Hoá "nhúng chàm"!
>>Vụ một thửa đất cấp 2 sổ đỏ: "UBND thành phố Thanh Hóa làm trái chỉ đạo, vi phạm Luật khiếu nại"
>>Bài 5: UBND thành phố Thanh Hóa “tiền hậu bất nhất” vụ một thửa đất cấp 2 sổ đỏ

Xuất hiện thêm 2 “sổ đỏ” bất hợp pháp

Trong Kết luận 467/KL-UBND do ông Đào Trọng Quy - Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ký ngày 22/2/2016, ngoài làm rõ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSDĐ) đất số BD 473970 ngày 17/3/2011 cho bà Nguyễn Thị Cúc, số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, kết luận còn đề cập đến việc cấp thêm hai “sổ đỏ mới” trên thửa đất này cho ông Lê Xuân Trường và ông Nguyễn Xuân Biên.

Việc UBND thành phố Thanh Hóa cấp sổ đỏ BD 473970 ngày 17/3/2011 cho bà Nguyễn Thị Cúc “chồng” lên sổ đỏ AG 725761 trái với quy định, vi phạm pháp luật đã được báo Dân trí phản ánh qua nhiều bài viết. Bên cạnh đó trong Kết luận 467/KL-UBND của UBND thành phố Thanh Hóa cũng đã nói rõ về những sai phạm nghiêm trọng trong việc cấp sổ đỏ này.

Trong Kết luận 467/KL-UBND của UBND thành phố Thanh Hóa, ngoài chỉ ra những sai phạm khi cấp sổ đỏ BD 473970 cho bà Cúc còn đề cập đến việc cấp sổ đỏ mới cũng trên thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân cho ông Trường và ông Biên
Trong Kết luận 467/KL-UBND của UBND thành phố Thanh Hóa, ngoài chỉ ra những sai phạm khi cấp sổ đỏ BD 473970 cho bà Cúc còn đề cập đến việc cấp sổ đỏ mới cũng trên thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân cho ông Trường và ông Biên

Từ sổ đỏ BD 473970 cấp bất hợp pháp (cấp chồng lên sổ đỏ AG 725761; bằng hồ sơ giả mạo, tẩy xóa…) cho bà Nguyễn Thị Cúc, UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục cấp thêm hai sổ đỏ nữa cho thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn. Hai sổ đỏ cấp sau bất hợp pháp này được cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) của UBND thành phố Thanh Hóa bỏ qua các quy định của pháp luật, “làm ngơ” khi thửa đất đang có tranh chấp và có công văn yêu cầu dừng cấp.

Theo đó, ngày 25/10/2013 ông Lê Xuân Trường (trú phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) có đơn đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa cấp GCNQSDĐ tại số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn trên cơ sở Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Cúc ngày 24/10/2013. Lúc này, bà Cúc đã có đơn đề nghị thành phố Thanh Hóa dừng cấp GCSQSDĐ cho ông Trường với lý do đang có tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng thửa đất.

Nhận được đơn của bà Cúc, ngày 29/10/2013 ông Lê Đức Công - Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã có bút phê vào hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của ông Trường: “Trường hợp này dừng để công an điều tra…”. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao, cũng trong ngày 29/10/2013 UBND thành phố Thanh Hóa lại cấp GCNQSDĐ số BT 220392 cho ông Lê Xuân Trường thửa đất số 117 + 124, tở bản đồ số 19, địa chỉ số nhà 38 Tống Duy Tân với diện tích 345m2. Điều kỳ lạ, người ký cấp “sổ đỏ” cho ông Trường không ai khác chính là ông Lê Đức Công - Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, người đã phê bút “dừng cấp”.

Thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn tồn tại nhiều sổ đỏ bất hợp pháp trong những năm qua do việc làm sai trái của cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa
Thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn tồn tại nhiều sổ đỏ bất hợp pháp trong những năm qua do việc làm sai trái của cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa

Có được sổ đỏ BT 220392, ngày 8/7/2014 ông Lê Xuân Trường làm Hợp đồng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Xuân Biên. Ngày 10/12/2014, ông Biên có đơn đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa cấp GCNQSDĐ cho thửa đất này. Hồ sơ của ông Biên được UBND phường Lam Sơn xác nhận, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Thanh Hóa thẩm tra, xác nhận ngày 15/12/2014. Đến ngày 19/12/2014 thì lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa ký quyết định cấp GCNQSDĐ số BX 733327 cho ông Biên.

Việc cấp GCNQSDĐ cho ông Biên đã bị bà Cúc phản đối và có đơn đề nghị dừng cấp vì đất đang trong thời gian tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng giữa bà và ông Trường. Tuy nhiên, sau đó UBND thành phố Thanh Hóa vấn cấp GCNQSDĐ BX 733327 cho ông Nguyễn Xuân Biên và đến nay đã bàn giao.

Như vậy, ngoài sổ đỏ AG 725761 mà UBND thành phố Thanh Hóa đã cấp cho bà Nguyễn Thị Cúc ngày 8/11/2006 (diện tích 197,5m2, thửa 124 tờ ban đồ số 19 - bà Cúc đã chuyển nhượng hợp pháp cho gia đình ông Lê Văn Chung, bà Nguyễn Thị Kỳ), thì số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn còn được UBND thành phố Thanh Hóa cấp thêm 3 sổ đỏ bất hợp pháp cho thửa đất này.

Hủy bỏ quyết định không có căn cứ pháp lý

Sau khi có Kết luận 467/KL-UBND ngày 22/2/2016, mới đây UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục ban hành quyết định “Thu hồi, hủy bỏ Quyết định 10647/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa”.

Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định 10647/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Thanh Hóa
Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định 10647/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Thanh Hóa

Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định 10647/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa nêu rõ: Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Nghị định của Chính phủ quy định; Căn cứ Kết luận số 467/KL-UBND… Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Quyết định: Thu hồi, hủy bỏ Quyết định 10647/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 725761 UBND thành phố Thanh Hóa cấp cho bà Nguyễn Thị Cúc ngày 08/11/2006.

Lý do thu hồi, hủy bỏ Quyết định 10647 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa là “Việc ban hành quyết định nêu trên không có căn cứ pháp lý”.

Việc UBND thành phố Thanh Hóa “thu hồi, hủy bỏ Quyết định 10647” đã ban hành trước đó để hủy GCNQSDĐ AG 725761 cấp ngày 08/11/2016 cho bà Nguyễn Thị Cúc là căn cứ pháp lý khẳng định sổ đỏ AG 725761 đã cấp cho bà Cúc là hợp pháp. Thêm một lần nữa khẳng định UBND thành phố Thanh Hóa cấp sổ đỏ BD 473970 cấp “chồng” lên sổ đỏ AG 725761 cho bà Nguyễn Thị Cúc là trái quy định, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Từ sổ đỏ bất hợp pháp BD 473970, UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục cấp thêm hai sổ đỏ bất hợp pháp khác cũng trên thửa đất 38 Tống Duy Tân, dẫn đến vụ việc trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân có liên quan, khiếu kiện kéo dài… Đến nay, hậu quả là những sai phạm nghiêm trọng của hàng loạt lãnh đạo, cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa liên quan đến vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Quang Tân

MỚI NHẤT
Hà Nội: Phó Chủ tịch phường bị kỷ luật vì xác nhận sai nguồn gốc đất
Hà Nội: Phó Chủ tịch phường bị kỷ luật vì xác nhận sai nguồn gốc đất

(Dân trí) - Chủ đầu tư dự án đã đền bù giải phóng mặt bằng không đúng đối tượng, xuất phát từ việc UBND phường Nam Đồng (Đống Đa) xác nhận sai nguồn gốc đất. Một Phó Chủ tịch phường và một công chức địa chính - xây dựng của phường đã bị kỷ luật.

Chủ nhật, 06/03/2016 - 09:04

Quảng Bình: Cách chức Bí thư Đảng uỷ xã trù dập cán bộ
Quảng Bình: Cách chức Bí thư Đảng uỷ xã trù dập cán bộ

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, ông Đậu Minh Ngọc - Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Trạch cho biết, sáng 5/3, Huyện ủy sẽ tổ chức cuộc họp khẩn để đưa ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu đối với ông Nguyễn Minh Tuấn.

Thứ bảy, 05/03/2016 - 07:08

TP Hà Nội “truy” thông tin hàng chục biệt thự “mọc” trên đất nông nghiệp tại Ba Vì
TP Hà Nội “truy” thông tin hàng chục biệt thự “mọc” trên đất nông nghiệp tại Ba Vì

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu UBND huyện Ba Vì làm rõ, báo cáo về thông tin hàng loạt căn biệt thự tại Khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn của Công ty CP Đầu tư Thăng Long Xanh được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Thứ bảy, 05/03/2016 - 09:22

Chính quyền mượn đất của dân rồi tuyên bố không trả: Không thuyết phục!
Chính quyền mượn đất của dân rồi tuyên bố không trả: Không thuyết phục!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ chính quyền lập biên bản mượn đất của dân nhưng tuyên bố không trả xảy ra ở huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), theo luật sư Cao Thế Luận cho rằng việc chính quyền huyện Đông Hải lý giải “do phần đất thuộc Nhà nước quản lý chưa xác định kỹ nên làm biên bản nhầm” là chưa thuyết phục, đã gây thiệt thòi quyền lợi của người dân.

Thứ bảy, 05/03/2016 - 09:01

“Bà trùm” đa cấp lừa hàng chục tỷ, khuynh đảo các miền quê đối diện án chung thân
“Bà trùm” đa cấp lừa hàng chục tỷ, khuynh đảo các miền quê đối diện án chung thân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án “bà trùm” đa cấp Nguyễn Thị Thu (SN 1970) lửa đảo hàng chục tỷ đồng làm khuynh đảo nhiều vùng quê tỉnh Bắc Ninh, luật sư Trương Quốc Hoè nhận định siêu lừa này khó thoát mức án chung thân.

Thứ bảy, 05/03/2016 - 08:55

Chấm thi 20 phương án cầu vượt sông Hương chỉ mất 2 tiếng?
Chấm thi 20 phương án cầu vượt sông Hương chỉ mất 2 tiếng?

(Dân trí) - Những ngày vừa qua, dư luận tại Huế và nhiều chuyên gia trong ngành cầu đường đang xôn xao và tỏ ra khá bất bình trước việc Hội đồng chấm thi các phương án cầu vượt sông Hương (TP Huế) chỉ mất hơn 2 tiếng để chấm hết toàn bộ 20 phương án.

Thứ bảy, 05/03/2016 - 08:33

Sau kết luận Cục trưởng Cục thi hành án sai phạm, Toà án lại ra phán quyết “lạ”
Sau kết luận Cục trưởng Cục thi hành án sai phạm, Toà án lại ra phán quyết “lạ”

(Dân trí) - Sau khi bị Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) kết luận sai phạm, đề nghị kỷ luật, ông Nguyễn Đương Thành - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã phải thu hồi các quyết định trái luật. Một vụ việc hành dân tưởng đã kết thúc thì mới đây nhất, TAND TX La Gi lại tuyên một bản án “lạ”.

Thứ sáu, 04/03/2016 - 07:50

Bài 36: Những bằng chứng giúp dân bị huyện Đức Trọng cố tình “lãng quên”?
Bài 36: Những bằng chứng giúp dân bị huyện Đức Trọng cố tình “lãng quên”?

(Dân trí) - Bị thu hồi gần 3.925m2 đất, gia đình bà Lích được cấp lại 610m2 đất thổ cư và sử dụng ổn định từ năm 1986, việc này được thể hiện rất rõ trong các văn bản của UBND huyện Đức Trọng và UBND tỉnh Lâm Đồng nhưng không hiểu sao những bằng chứng đó vẫn bị “lãng quên”?

Thứ sáu, 04/03/2016 - 07:19

Ma trận ổ voi trên quốc lộ 1 “bẫy” người đi đường ngay sau lễ thông xe
Ma trận ổ voi trên quốc lộ 1 “bẫy” người đi đường ngay sau lễ thông xe

(Dân trí) - Từ trước Tết đến nay, nhiều người dân phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định) rất bức xúc vì đường quốc lộ 1 vừa thông xe đã xuất hiện nhiều ổ voi “bẫy” người đi đường. Nhiều trường hợp mất Tết vì bị tai nạn giao thông khi đi qua đoạn đường này.

Thứ sáu, 04/03/2016 - 07:07

Hình phạt nào cho kẻ lưu manh sát hại dã man người tình trong cơn ghen ngược?
Hình phạt nào cho kẻ lưu manh sát hại dã man người tình trong cơn ghen ngược?

(Dân trí) - Bị từ chối tình cảm dẫn đến ghen tuông mù quáng Đoàn Quốc Hoàng (Hà Nội) đã giết người. Luật sư nhận định, trong trường hợp này Hoàn có thể phải chịu mức án cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Thứ sáu, 04/03/2016 - 07:02

Ly kỳ án tại Bắc Giang: Bị hại quyết liệt kêu oan cho bị cáo ngay tại toà
Ly kỳ án tại Bắc Giang: Bị hại quyết liệt kêu oan cho bị cáo ngay tại toà

(Dân trí) - Sáng 3/3, phiên toà phúc thẩm vụ án kỳ lạ khi các bị hại đồng loạt kháng cáo kêu oan cho bị cáo tại Bắc Giang đã được TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử. Tại toà, bà An là bị hại của vụ án khẳng định mình không phải là bị hại, quyết liệt kêu oan cho bị cáo.

Thứ sáu, 04/03/2016 - 06:53

Chưa được cấp phép vẫn ngang nhiên huy động cả máy xúc, xe tải đào cát
Chưa được cấp phép vẫn ngang nhiên huy động cả máy xúc, xe tải đào cát

(Dân trí) - Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa tại TT-Huế (Khamihuco) khi chưa hoàn thiện các thủ tục để khai thác mỏ đã có dấu hiệu tự tiện chở cát thô ra khỏi mỏ. Cơ quan chức năng bước đầu đang làm rõ, xử lý.

Thứ năm, 03/03/2016 - 11:14

ĐÁNG QUAN TÂM
Sóc Trăng: Chính quyền “cố tình” làm khó cụ bà 92 tuổi
Sóc Trăng: Chính quyền “cố tình” làm khó cụ bà 92 tuổi

(Dân trí) - Cụ Trương Thị Kía bị khởi kiện trong một vụ tranh chấp tài sản chung. Sau đó, người khởi kiện rút đơn và tòa đã đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, khi cụ Kía làm đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất thì lại bị phía chính quyền nhiều lần làm “khó dễ”, khiến người dân rất bức xúc.

Thứ năm, 03/03/2016 - 07:59

Ngày mai tiếp tục xử vụ bị hại đồng loạt viết đơn kêu oan cho bị cáo tại Bắc Giang
Ngày mai tiếp tục xử vụ bị hại đồng loạt viết đơn kêu oan cho bị cáo tại Bắc Giang

(Dân trí) - TAND tỉnh Bắc Giang vừa có Giấy triệu tập bị cáo Nguyễn Đức Thanh (SN 1981) có mặt tại trụ sở để tiếp tục mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Lạn dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Điều kỳ lạ trong vụ án này là ngay sau phiên toà sơ thẩm, các bị hại đã đồng loạt viết đơn kêu oan cho bị cáo.

Thứ tư, 02/03/2016 - 02:43

Vĩnh Long: Người dân “rối rắm” với cách tính tiền của ngành điện
Vĩnh Long: Người dân “rối rắm” với cách tính tiền của ngành điện

(Dân trí) - Người dân xã Tân Quới (Bình Tân, Vĩnh Long) phản ánh đến PV Dân trí về việc ngành điện tính tiền điện có nhiều điểm không rõ ràng, gây thiệt hại cho họ.

Thứ tư, 02/03/2016 - 08:21

Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Đề nghị Cục Điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc
Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Đề nghị Cục Điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Công ty Hải Lưu bị “tố” hủy hoại tài sản người dân, người bị hại đã có đơn gửi Cục Điều tra (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) đề nghị vào cuộc xem xét, làm rõ “trách nhiệm” của các ngành chức năng huyện Phú Quốc khi chậm trễ xử lý vụ việc.

Thứ tư, 02/03/2016 - 08:17

Sàm sỡ phụ nữ chỉ bị phạt tối đa 300 nghìn đồng là quá bất cập!
Sàm sỡ phụ nữ chỉ bị phạt tối đa 300 nghìn đồng là quá bất cập!

(Dân trí) - Vụ việc diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa như Dân trí đã đăng tải, người đàn ông bịt mặt trên đường liên tiếp thực hiện những hành vi sàm sỡ với nhiều phụ nữ trong một thời gian dài, gây hoang mang sợ hãi. Luật sư cho rằng hành vi này chỉ phạt hành chính tối đa 300 nghìn đồng là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Thứ tư, 02/03/2016 - 08:03

UBND huyện Hoài Đức ra kết luận lật tẩy bí ẩn những cuốn sổ đỏ trên đất “ma”
UBND huyện Hoài Đức ra kết luận lật tẩy bí ẩn những cuốn sổ đỏ trên đất “ma”

(Dân trí) - Sau khi loạt bài điều tra dài kỳ của báo Dân trí về bí ẩn những cuốn sổ đỏ được cấp trên đất “ma” tại huyện Hoài Đức, UBND huyện này đã chính thức công bố các nội dung thanh tra lật tẩy những bí ẩn, đồng thời lập tức chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu sang Cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc.

Thứ ba, 01/03/2016 - 08:50

Nhịp cầu bạn đọc số 7: Công ty Cổ phần Đất xanh miền Trung phản bác khiếu nại của khách hàng
Nhịp cầu bạn đọc số 7: Công ty Cổ phần Đất xanh miền Trung phản bác khiếu nại của khách hàng

(Dân trí) - Trong khi ông Ngô Anh Dũng khiếu nại về vụ việc mua mua 2 lô đất thuộc dự án Khu dân cư Hòa Minh 5, Tp. Đà Nẵng (Aurora), Công ty Cổ phần Đất xanh miền Trung lại có phản hồi khẳng định: Đã thực hiện đúng các thủ tục trong quá trình giao dịch.

Thứ ba, 01/03/2016 - 08:17

Bình Định: Dân tự ý đục phá gờ giảm tốc độ trên Quốc lộ 1A vì gây tiếng ồn
Bình Định: Dân tự ý đục phá gờ giảm tốc độ trên Quốc lộ 1A vì gây tiếng ồn

(Dân trí) - Nhiều tháng nay, nhiều vị trí gờ giảm tốc độ trên QL 1A đoạn qua hai phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định) bị đục phá bỏ gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Thứ ba, 01/03/2016 - 07:53

Vụ án lạ tại Sóc Trăng: Thêm một bản án phúc thẩm khiến người dân bất bình
Vụ án lạ tại Sóc Trăng: Thêm một bản án phúc thẩm khiến người dân bất bình

(Dân trí) - Ngày 25/2, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ kiện theo đơn kháng cáo của ông Lương Văn Hơn. Tại phiên tòa này, ông Hơn cũng như người thân trong gia đình vô cùng thất vọng khi nghe chủ tọa phiên tòa tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Long Phú.

Thứ hai, 29/02/2016 - 08:36

Vụ áp thuế 5,7 tỷ cho 253m2 đất huyện: Đừng “lập lờ đánh lận con đen” với dân!
Vụ áp thuế 5,7 tỷ cho 253m2 đất huyện: Đừng “lập lờ đánh lận con đen” với dân!

(Dân trí) - “Đất của bà Lích là đất thổ cư được nhà nước giao từ trước ngày 15/10/1993 và ở ổn định không tranh chấp đến nay chứ không phải đất rừng, đất hoang bà Lích khai hoang rồi bây giờ xin công nhận đất ở. Vì thế diện tích đất là đất thổ cư, không thể xét lại là đất vượt hạn mức. Nên UBND huyện Đức Trọng không thể “lập lờ đánh lận con đen” với dân” - Luật sư Lễ khẳng định.

Thứ hai, 29/02/2016 - 08:31

Nhịp cầu bạn đọc số 6: Vỡ quỹ tín dụng, người dân mòn mỏi đợi trả tiền
Nhịp cầu bạn đọc số 6: Vỡ quỹ tín dụng, người dân mòn mỏi đợi trả tiền

(Dân trí) - Trong tuần qua báo Dân trí tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc trên cả nước, phản ánh những sự việc liên quan đến những vướng mắc trong quá trình thu hồi, bồi thường đất đai, hiện tượng tiêu cực trong quá trình xây dựng chùa tại địa phương.

Chủ nhật, 28/02/2016 - 06:48

Lái xe hãng taxi gây tai nạn, doanh nghiệp có phải bồi thường thay lái xe?
Lái xe hãng taxi gây tai nạn, doanh nghiệp có phải bồi thường thay lái xe?

(Dân trí) - Chồng tôi bị lái xe taxi đâm chết khi tham gia giao thông. Sau khi sự việc xảy ra, người lái taxi không có tiền chi trả và cũng không có thiện trí bồi thường tổn thất. Đại diện hãng taxi cũng từ chối bồi thường với lý do lái xe đã cam kết chịu mọi trách nhiệm.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 09:22