Thứ hai, 06/03/2017 - 07:47

Sóc Trăng:

Án tuyên 7 năm chưa được thi hành: Dân không đồng tình trả lời khiếu nại của TAND tỉnh Sóc Trăng!

Dân trí

Liên quan đến vụ “Án tuyên 7 năm vẫn chưa được thi hành”, TAND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Dững về việc Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 77/CVGT-TA ngày 25/3/2016 gây thiệt thòi cho ông trong việc thi hành bản án đã có hiệu lực 7 năm.

Theo Văn bản số 19/PKTNV-THA của TAND tỉnh Sóc Trăng do Phó Chánh án Võ Hoàng Anh ký ngày 21/2/2017, trên cơ sở kiến nghị của Cục THADS tỉnh Sóc Trăng, ngày 22/1/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp liên ngành với sự tham gia của TAND tối cao, Viện KSND tối cao, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, TAND tỉnh Sóc Trăng, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng.

Tại cuộc họp, các cơ quan đã thống nhất xác định: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 02/2009/QĐ-BPKCTT ngày 31/7/2009 của TAND huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) cấm ông Ngô Văn Đực - bà Võ Thị Tuyết Diễm chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa 887, tờ bản đồ số 10, diện tích 358,3m2, tọa lạc ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) là để đảm bảo cho nghĩa vụ phải thi hành án của ông Đực và bà Diễm. Quyết định này không bảo đảm cho một cá nhân hay tổ chức được thi hành án cụ thể nào. Trên cơ sở đó, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công văn số 77/2016/CVGT-TA ngày 25/3/2016 để giải thích bản án gửi cho Cục THADS tỉnh Sóc Trăng để thi hành bản án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự”.

Công văn TAND tỉnh Sóc Trăng trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Dững.
Công văn TAND tỉnh Sóc Trăng trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Dững.

Trong khi đó, trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Dững, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng cho rằng: “Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên thi hành tổ chức thi hành (…) bản án số 210/DS-PT ngày 16/11/2009, người được thi hành án là ông Huỳnh Thanh Dững; người phải thi hành án là ông Ngô Văn Đực và bà Võ Thị Tuyết Diễm có trách nhiệm trả cho ông Dững số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án. Ngoài ra, tại phần quyết định của bản án tuyên “tiếp tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định số 02 ngày 31/7/2009 của TAND huyện Mỹ Xuyên đến khi vợ chồng ông Đực bà Diễm thực hiện xong nghĩa vụ cho ông Dững để đảm bảo việc thi hành án”.

Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên đã tiến hành các thủ tục THA, tổ chức kê biên tài sản và quyết định kê biên tài sản và tài sản kê biên này đã được bán đấu giá. Khi Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên chuẩn bị chi trả tiền cho bản án số 210/DS-PT (đối với ông Huỳnh Thanh Dững-PV) đã được đảm bảo bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì có khiếu nại của 4 người khác yêu cầu được chia đều số tiền bán tài sản của ông Đực-bà Diễm. Do vậy, Chi cục THADS tiến hành mời Viện KSND huyện Mỹ Xuyên và các ngành có liên quan để trao đổi thống nhất quan điểm trong việc chi trả tiền.

Trong đó, quan điểm của Viện KSND huyện Mỹ Xuyên chỉ căn cứ vào Bản án đã được đảm bảo bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời, không căn cứ vào các quyết định còn lại (quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa vợ chồng ông Đực-bà Diễm với 4 người khác).

Quan điểm của Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên cũng như Cục THADS tỉnh Sóc Trăng thì số tiền thu được từ việc bán tài sản của ông Đực-bà Diễm sẽ trừ vào các khoản án phí, chi phí THA; số tiền còn lại ưu tiên chi trả cho ông Huỳnh Thanh Dững, nếu số tiền sau khi chi trả cho ông Dững còn thừa thì tiếp tục chi trả cho 4 quyết định còn lại.

Ngày 1/11/2012, Tổng cục THADS có thông báo kết quả cuộc họp liên ngành số 2391/TCTHADS-NV1, thống nhất: “Số tiền bán tài sản của vợ chồng ông Đực sau khi trừ các khoản án phí, chi phí THA thì số tiền còn lại được ưu tiên thanh toán cho ông Huỳnh Thanh Dững theo bản án số 210/DS-PT ngày 16/11/2009 của TAND tỉnh Sóc Trăng”.

Ngày 21/5/2014, Tổng cục THADS ban hành Công văn số 1358/TCTHADS-NV1 về việc hướng dẫn nghiệp vụ THA với nội dung: “Về vụ việc này, ngày 26/10/2012, Tổng cục THADS đã tổ chức cuộc họp liên ngành, thống nhất phương án giải quyết và đã có thông báo kết quả cuộc họp liên ngành số 2391/TCTHADS-NV1 ngày 01/11/2012 gửi cho Cục THADS tỉnh Sóc Trăng”.

Ngày 14/3/2016, Bộ Tư pháp có Công văn số 725/BTP-TCTHADS, đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Sóc Trăng có văn bản xử lý theo hướng không ưu tiên thanh toán tiền cho ông Huỳnh Thanh Dững.

Ngày 25/3/2016, TAND tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 77/2016/CVGT-TA ký ngày 25/3/2016, giải thích bản án số 210: “Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 02/2009/QĐ-BPKCTT ngày 31/7/2009 của TAND huyện Mỹ Xuyên, cấm ông Ngô Văn Đực-bà Võ Thị Tuyết Diễm chuyển nhượng quyền sử dụng đất… là để bảo đảm nghĩa vụ phải THA của ông Đực và bà Diễm. Quyết định này không nhằm bảo đảm THA cho một cá nhân hay tổ chức cụ thể nào”; đồng thời khẳng định “công văn này không có nội dung ưu tiên thanh toán tiền THA cho ông Huỳnh Thanh Dững”. Từ đó, TAND tỉnh Sóc Trăng “đề nghị Cục THADS tỉnh Sóc Trăng thi hành bản án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật THADS”.

Sau khi có các văn bản nói trên, ngày 11/4/2016, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn số 406//CTHADS-NV, với nội dung: “Liên quan đến thứ tự thanh toán tiền THA theo vụ việc, TAND tỉnh Sóc Trăng có 2 văn bản giải thích do Chánh án và Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ký với nội dung khác nhau; việc giải thích bản án của TAND tỉnh Sóc Trăng cũng chưa phù hợp về mặt nội dung và quy định về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định; Bộ Tư pháp đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Sóc Trăng xử lý theo hướng không ưu tiên thanh toán cho ông Dững và TAND tỉnh Sóc Trăng đã có công văn khẳng định không có nội dung ưu tiên thanh toán tiền cho ông Dững”.

Trên cơ sở công văn 406 của Cục THADS tỉnh Sóc Trăng, Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên đã chỉ đạo Chấp hành viên tổ chức thanh toán tiền THA theo hướng dẫn, nhưng ông Huỳnh Thanh Dững không đồng ý mà tiếp tục khiếu nại.

Như vậy, công văn ngày 21/2/2017 của TAND tỉnh Sóc Trăng cho rằng dựa vào ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 22/1/2016 của các cơ quan TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, TAND tỉnh Sóc Trăng; Cục THADS tỉnh Sóc Trăng,… Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 77/2016/CVGT-TA ngày 25/3/2016; còn giải thích của Cục THADS tỉnh Sóc Trăng thì cho rằng “ngày 14/3/2016, Bộ Tư pháp có Công văn số 725/BTP-TCTHADS đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Sóc Trăng có văn bản xử lý theo hướng không ưu tiên thanh toán tiền cho ông Huỳnh Thanh Dững. Ngày 25/3/2016, TAND tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 77/2016/CVGT-TA ký ngày 25/3/2016” như nêu ở trên. Rõ ràng là khó hiểu bởi Chánh án TAND Tối cao có ban hành văn bản chỉ đạo Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng hay không?

Như Dân trí đã phản ánh, từ năm 2005 đến năm 2008, vợ chồng ông Ngô Văn Đực-bà Võ Thị Tuyết Diễm (ngụ xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã mua thức ăn nuôi tôm sú của ông Huỳnh Thanh Dững (một chủ đại lý thức ăn thủy sản tại ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và còn nợ số tiền 1,203 tỷ đồng. Ông Dững đòi nhiều lần không được nên đã kiện ông Đực-bà Diễm ra tòa.

Tòa án đã xét xử ở cả 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên vợ chồng ông Đực-bà Diễm phải trả cho ông Dững số tiền trên và lãi suất theo quy định của ngân hàng.

Cơ quan THADS huyện Mỹ Xuyên đã kê biên tài sản và bán đấu giá được 1,55 tỷ đồng, nhưng không trả cho ông Dững theo bản án của tòa. Lý do mà cơ quan THA đưa ra là sau này ông Đực-bà Diễm vẫn còn nợ của người khác và các chủ nợ cũng có đơn kiện nên không trả được.

Vụ việc kéo dài 7 năm với rất nhiều hướng dẫn, chỉ đạo, thống nhất của các cơ quan như THA, Viện KSND, TAND,… từ huyện, tỉnh đến Trung ương đều thống nhất ưu tiên thanh toán cho ông Dững, nhưng vẫn không thi hành. Chỉ đến khi có ý kiến từ Bộ Tư pháp bằng Công văn số 725/BTP-TCTHADS đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Sóc Trăng có văn bản xử lý theo hướng không ưu tiên thanh toán tiền cho ông Huỳnh Thanh Dững thì ngày 25/3/2016, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng mới có Công văn số 77/2016/CVGT-TA với nội dung không ưu tiên thanh toán cho ông Dững; đề nghị Cục THADS tỉnh Sóc Trăng thi hành bản án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật THADS.

Trên cơ sở đó, Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên đã chỉ đạo Chấp hành viên tổ chức thanh toán tiền THA theo hướng dẫn, nhưng ông Huỳnh Thanh Dững không đồng ý mà tiếp tục khiếu nại.

Dư luận đặt vấn đề, tại sao một vụ án đã có rất nhiều công văn của các cơ quan chức năng như THADS, Viện KSND, TAND,… từ huyện đến tỉnh và Trung ương đều thống nhất ưu tiên thanh toán tiền THA cho ông Huỳnh Thanh Dững, nhưng lại bị trì hoãn nhiều năm liền, để sau đó ban hành các văn bản trái ngược, phủ nhận những văn bản trước, thậm chí không phủ nhận bản án của các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm mà lại phủ nhận những chi tiết được thống nhất giải quyết ưu tiên thanh toán cho ông Dững.

Hơn nữa, khi khởi kiện, ông Huỳnh Thanh Dững làm đơn yêu cầu thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo đảm cho việc THA cho mình sau khi bản án có hiệu lực pháp luật và được tòa án cấp sơ thẩm chấp thuận, nhưng sau này TAND tỉnh Sóc Trăng lại giải thích ngược, gây bất lợi cho ông Dững, giúp ông Đực-bà Diễm không phải THA cho ông Dững với số tiền ngót nghét 600 triệu đồng.

Bạch Dương

Tin liên quan

Mới nhất