Thứ sáu, 02/06/2017 - 09:40

Hà Nam:

Chỉ trong 1 tháng, phát hiện gần 40% cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Dân trí

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động vì ATTP năm 2017, đoàn công tác liên ngành tỉnh Hà Nam phát hiện gần 40% cơ sở được kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo kết quả của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Hà Nam trong Tháng hành động vì ATTP năm 2017. Trong 1.433 cơ sở thực phẩm được kiểm tra, thì có đến 549 cơ sở vi phạm về ATTP.


Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nam đã phát hiện tại cơ sở kinh doanh giết mổ gia xúc do ông Trần Văn Long trú tại xóm 8, Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục làm chủ đang tàng trữ 270 kg thịt lợn bẩn.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nam đã phát hiện tại cơ sở kinh doanh giết mổ gia xúc do ông Trần Văn Long trú tại xóm 8, Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục làm chủ đang tàng trữ 270 kg thịt lợn bẩn.

Tháng hành động vì ATTP được triển khai từ ngày 17/4 đến ngày 15/5. Tỉnh Hà Nam có 130 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành ATTP các tuyến được thành lập, tổ chức thanh tra, kiểm tra 1.433 cơ sở thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó: 844 cơ sở đạt (chiếm 61,7%); 549 cơ sở vi phạm về ATTP (chiếm 38,3%).

Các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đã xử lý bằng hình thức phạt cảnh cáo 1 cơ sở; phạt tiền 37 cơ sở với số tiền 74 triệu đồng (tuyến tỉnh phạt cảnh cáo 1 cơ sở; phạt tiền 13 cơ sở với số tiền 48,7 triệu đồng; tuyến huyện phạt 24 cơ sở với số tiền 25,3 triệu đồng; tuyến xã không phạt).

Cùng đó yêu cầu 2 cơ sở thực hiện ghi nhãn và bổ sung nhãn trên sản phẩm theo quy định. Buộc 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm tự tiêu huỷ 12 loại sản phẩm thực phẩm không bảo đảm về ATTP, hết hạn sử dụng.

Đức Văn