1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thừa Thiên Huế:

Xem xét hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật ảnh hưởng Covid-19

Đại Dương

(Dân trí) - Thừa Thiên Huế sẽ bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ ngày 19/7, xem xét hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch và viên chức hoạt động nghệ thuật.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, công việc này sẽ được các sở, ban ngành, địa phương bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 19/7.

Tỉnh sẽ khảo sát tình hình thực tế, xác định đối tượng, xây dựng tiêu chí, định mức tiền hỗ trợ cụ thể đối với chính sách hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, thống nhất tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

Xem xét hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật ảnh hưởng Covid-19 - 1

Người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Thừa Thiên Huế sẽ được tiếp tục hỗ trợ (Ảnh: Hoàng Hải).

Sở LĐ-TB&XH sẽ là đầu mối chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thống nhất có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và kịp thời đề xuất UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, Sở LĐ-TB&XH cũng sẽ phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ giúp việc nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai.

Với điểm mạnh về công nghệ thông tin đang được triển khai trong toàn tỉnh ở hệ thống HUE-S; Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tích hợp ứng dụng đăng ký hỗ trợ Covid-19 trên hệ thống HUE-S nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động đăng ký, đề xuất chế độ hỗ trợ, hỗ trợ chi trả và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, các đối tượng khác cũng được xem xét, hỗ trợ trong đợt này là viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch.

Xem xét hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật ảnh hưởng Covid-19 - 2
Hướng dẫn viên du lịch sẽ được xem xét hỗ trợ trong đợt này (Ảnh: Đại Dương).

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn người sử dụng lao động giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh…