Infographic

Tháng 11 có 2 ngày cần nhớ khi nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

(Dân trí) - Việc giải ngân tiền hỗ trợ của gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đang gấp rút thực hiện. Theo lộ trình này, người lao động cần lưu ý tới 2 mốc thời gian quan trọng trong tháng 11.

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 2 mốc thời gian đáng lưu ý trong tháng 11.

Tháng 11 có 2 ngày cần nhớ khi nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - 1