Rút bảo hiểm xã hội một lần: Đánh bạc với... "của để dành"

(Dân trí) - Cảnh báo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN, số người nhận BHXH một lần tăng đột biến trong 10 tháng của năm 2021. Nguy cơ không có lương hưu đang hiện hữu với những lao động "ăn" trước "của để dành" này.

Rút bảo hiểm xã hội một lần: Đánh bạc với... của để dành - 1

Theo Nghị quyết 28-NQ/TW, chính sách bảo hiểm xã hội sẽ được nghiên cứu để sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được: Hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm…