Thứ tư, 03/11/2021 - 07:31

Kết quả giải ngân 2 gói hỗ trợ tổng trị giá 64.000 tỷ đồng ra sao?

Dân trí

Hơn 8,34 triệu người đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP và 1,63 người được xác nhận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

2 gói hỗ trợ có tổng trị giá 64.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP (trị giá 26.000 tỷ đồng) và Nghị quyết 116/NQ-CP (trị giá 38.000 tỷ đồng) đã và đang được thực hiện quyết liệt.

Kết quả giải ngân 2 gói hỗ trợ tổng trị giá 64.000 tỷ đồng ra sao? - 1

Nội dung: Hoàng Mạnh

Đồ họa: Nguyễn Thành Vượng

Mới nhất