Bảng giá iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X

Dân trí Giá bán của iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X vừa mới ra mắt tại Việt Nam và trên thế giới

Giá bán iPhone 8

Phiên bản Giá tiền
64GB

699 USD (tương đương 15,8 triệu đồng)

256GB

799 USD (tương đương 18,1 triệu đồng)

Giá bán iPhone 8 Plus

Phiên bản

Giá tiền

64GB

799 USD (tương đương 18,1 triệu đồng)

256GB

899 USD (tương đương 20,4 triệu đồng)

Giá bán iPhone X

Phiên bản

Giá tiền

64GB

999 USD (tương đương 22,7 triệu đồng)

256GB

1.149 USD (tương đương 23,8 triệu đồng)

*Giá bán của iPhone 8/8 Plus và iPhone X tại Việt Nam sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Nguyễn