Yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm, can thiệp án tại công an tỉnh Gia Lai

(Dân trí) - UB Kiểm tra Trung ương yêu cầu cơ quan kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra Ban thường vụ Đảng ủy công an tỉnh, khi có dấu hiệu can thiệp việc điều tra, xử lý các vụ án của lãnh đạo tỉnh, đã bị tố cáo.

Ngày 15 - 17/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ 46. Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBKT Trung ương xem xét các báo cáo: Kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kết quả giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cán bộ trong Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai và Đắk Lắk về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; Công tác cán bộ; Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vụ án, vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Sau khi xem xét các báo cáo, UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm, can thiệp án tại công an tỉnh Gia Lai - 1
Kỳ họp 46 của UB Kiểm tra Trung ương kéo dài trong 3 ngày, 15-17/7/2020.

UBKT Trung ương yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Cũng liên quan đến tỉnh ủy Gia Lai, qua kiểm tra giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Đặng Phan Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, UBKT Trung ương nhận định, ông Chung đã can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Phan Chung.

 Một nội dung khác đưa ra kỳ họp 46 của cơ quan kiểm tra cao nhất của Đảng là xem xét đơn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên. UBKT Trung ương quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Bùi Tiến Lợi – Thượng tá, Chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Sĩ quan Công binh.

UBKT Trung ương khẳng định, trong thời gian giữ cương vị, đã có những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

Phương Thảo