Bình Định:

Vụ “ngâm” hồ sơ đất đai: Bố trí công tác khác với cán bộ sai phạm

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo phân công bố trí công tác khác với cán bộ sai phạm, đồng thời đánh giá phân loại, xếp loại cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm.

Ngày 30/8, UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, ông Nguyễn Đình Thuận Chủ tịch UBND huyện vừa có văn bản yêu xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra nhiều hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trên lĩnh vực đất đai.

Vụ “ngâm” hồ sơ đất đai: Bố trí công tác khác với cán bộ sai phạm - 1
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước, nơi "ngâm" hồ sơ đất đai của người dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước yêu cầu các đơn vị, cơ quan rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của mình đang giải quyết, tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ trễ hẹn. Các đơn vị, cơ quan có thủ tục hành chính trễ hẹn từ năm 2020 trở đi thì cuối năm xem xét đánh giá phân loại, xếp loại cá nhân và tập thể năm đó không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với các cá nhân, đơn vị có liên quan đến trách nhiệm hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai phải phân loại, xếp loại cá nhân và tập thể năm 2020 không hoàn thành nhiệm vụ.

Riêng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tổ chức kiểm điểm và làm rõ cá nhân nào có những sai phạm, khuyết điểm và phân công bố trí công tác khác đối với cá nhân có liên quan đến 108 hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai. Đồng thời, gửi quyết định phân công nhiệm vụ công tác khác và báo cáo kết quả kiểm điểm về cho UBND huyện Tuy Phước (qua Phòng Nội vụ huyện) để theo dõi, xem xét, xử lý kỷ luật.

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cũng giao Trưởng phòng Nội vụ huyện theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm điểm, phân loại và xếp loại năm 2020 đối với cá nhân, đơn vị có liên quan đến trách nhiệm hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trên lĩnh vực đất đai.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng giao Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Giám đốc Sở TN&MT chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với các công chức, viên chức tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước đã hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không đúng quy định, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.

Đặc biệt, yêu cầu UBND huyện phối hợp với Sở TN&MT chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm theo quy định đối với 108 hồ sơ thủ tục hành chính còn tồn đọng.

Đang được quan tâm