Chủ tịch Bình Định chỉ đạo xử lý cán bộ “ngâm” hồ sơ của dân

(Dân trí) - Chủ tịch Bình Định yêu cầu xử lý trách nhiệm liên quan số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trong lĩnh vực đất đai xảy ra tại huyện Tuy Phước.

Ngày 9/7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến kết quả kiểm tra việc giải quyết hồ sơ đối với thủ tục hành chính tách thửa trễ hẹn trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Chủ tịch Bình Định chỉ đạo xử lý cán bộ “ngâm” hồ sơ của dân - 1
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước, nơi "ngâm" các thủ tục tách thửa của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Giám đốc Sở TN-MT chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với các công chức, viên chức tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước đã hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không đúng quy định, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Do đó, để xảy ra tình trạng tồn đọng nhiều hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai giải quyết trễ hạn, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.

Việc xử lý phải đảm bảo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 7/2020.

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước khẩn trương chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại bộ phận Một cửa của huyện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm theo quy định đối với 108 hồ sơ thủ tục hành chính còn tồn đọng; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 7/2020.

Liên quan đến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết, từ kết quả kiểm tra thì việc xử lý sai phạm trong vấn đề này nằm chủ yếu ở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Còn Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện là do chưa hiểu đúng quy định về thủ tục này nên cung cấp các thông tin chưa chính xác. Do đó, huyện đã chỉ đạo cán bộ rút kinh nghiệm khi giải quyết các thủ tục liên quan đến tách thửa.

Trong khi đó, ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Định cho rằng do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đại huyện Tuy Phước là đơn vị trực thuộc của Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định nên thẩm quyền xử lý cán bộ là do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trực tiếp xử lý.

“Chúng tôi đang đôn đốc cũng như chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và xem xét trong những thiếu sót đó sai phạm đến mức nào, phải làm rõ rồi báo cáo cho Sở để Sở báo cáo lại cho UBND tỉnh. Những ngày gần đây, do công việc của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh rất dày nên đơn vị này cũng đã xin báo cáo chậm ít hôm. Khi nào có báo cáo chính thức sẽ thông tin lại cho báo chí”, ông Tùng cho hay.

Doãn Công