TPHCM đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 40.000 USD vào năm 2045

(Dân trí) - Đảng bộ TPHCM đặt chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt từ 8.500 - 9.000 USD/người, đến năm 2030 là 13.000-14.000 và năm 2045 là khoảng 40.000 USD.

Sáng 15/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X.

TPHCM đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 40.000 USD vào năm 2045 - 1
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X

Theo ông Nguyễn Thành Phong, kinh tế thành phố tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, cơ bản dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016-2019 tăng bình quân 7,72%, ước giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 6,41%, tỷ trọng kinh tế thành phố đóng góp trên 22,2% kinh tế cả nước.

Năng suất lao động bình quân của thành phố cao hơn 2,6 lần so với bình quân cả nước; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng lên. GRDP bình quân đầu người tăng liên tục qua các năm, bình quân gấp 2,4 lần so với cả nước. Thu ngân sách thành phố luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước (năm 2019 khoảng 27%). 

Tuy nhiên, theo người đứng đầu chính quyền thành phố, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 chưa đạt kế hoạch đề ra, là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mức tăng trưởng kinh tế cả nhiệm kỳ chưa đạt chỉ tiêu (8,0-8,5%/năm). 

GRDP bình quân đầu người của thành phố năm 2020 ước đạt 6.328 USD, không đạt kế hoạch đề ra.

Đảng bộ TPHCM xác định mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, đến năm 2025, TPHCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 - 9.000 USD.

Đến năm 2030, TPHCM là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000-14.000 USD.

"Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu", ông Phong nhấn mạnh.

TPHCM đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 40.000 USD vào năm 2045 - 2
Theo Chủ tịch UBND TPHCM, đến năm 2025, TPHCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại

Theo ông Nguyễn Thành Phong, để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của nhiệm kỳ, Đảng bộ TPHCM xây dựng và thực hiện 4 Chương trình phát triển TPHCM.

Thứ nhất, Chương trình đột phá đổi mới quản lý TPHCM, với mục tiêu trọng tâm là chủ động xây dựng, kiên trì kiến nghị, triển khai các cơ chế, chính sách quản lý thành phố phù hợp tính chất đô thị đặc biệt, đầu tàu về nhiều mặt của cả nước.

Trong đó, đề xuất tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố; đề xuất không tổ chức HĐND ở quận, phường; chuyển một số huyện thành quận; hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông gắn với thành lập thành phố Thủ Đức...

Thứ hai, Chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM, với mục tiêu trọng tâm là phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông, tạo môi trường, điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội...

Thứ ba, Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM, với mục tiêu trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đạt trình độ quốc tế ở 8 lĩnh vực (công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị).

TPHCM phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển tiềm năng trí tuệ của nguồn nhân lực thành những thành quả ứng dụng và sáng tạo khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Thứ tư, Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM, với mục tiêu trọng tâm là đồng hành và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hợp tác các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển...

Mỗi năm tạo việc làm cho 140.000 lao động

Đảng bộ TPHCM đặt ra 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8 - 8,5%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.

Đến năm 2025, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc.

Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%.

Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước; còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.

Đến năm 2025, tổng tỷ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/phụ nữ (hướng tới 2030: 1,6 con/phụ nữ).

Đến năm 2025, tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại (đốt phát điện) và tái chế đạt ít nhất 80% (hướng tới 2030: 100%).

Đến năm 2025, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 15%, mật độ đường giao thông bình quân trên diện tích đất toàn thành phố đạt 2,5 km/km2.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 50 triệu m2 và đến cuối năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,5 m2/người.

Bài liên quan
Đang được quan tâm