1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Tổng Thanh tra Chính phủ: Tham nhũng lĩnh vực công còn nghiêm trọng

(Dân trí) - “Công tác phòng chống tham nhũng còn nhiều hạn chế. Tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp. Tham nhũng trong lĩnh vực công vẫn còn nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, tín dụng ngân hàng, đất đai…”.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 30/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra truy tố có chuyển biến rõ rệt. Số lượng các vụ việc phát hiện tăng hơn cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thu hồi tài sản do tham nhũng mà có cũng được đánh gia tăng hơn.
Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết tham nhũng trong lĩnh vực công còn nghiêm trọng.
Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết tham nhũng trong lĩnh vực công còn nghiêm trọng.

Dù đạt nhiều kết quả, nhưng phát biểu trước Quốc hội, nhiều đại biểu chưa thực sự an tâm với công tác phòng, chống tham nhũng?

Đúng là công tác phòng chống tham nhũng còn nhiều hạn chế. Tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp. Tham nhũng trong lĩnh vực công vẫn còn nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, tín dụng ngân hàng, đất đai, tài nguyên khoáng sản và công tác cán bộ.

Các giải pháp phòng ngừa tuy đã tập trung, tích cực triển khai nhưng một số giải pháp hiệu quả chưa cao, còn hình thức. Các vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít, nhất là trong quá trình thanh tra, kiểm toán chuyển cơ quan điều tra chưa nhiều. Tỷ lệ thu hồi tài sản cũng còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của công tác này.

Vậy Thanh tra Chính phủ sẽ xử lý những thách thức trên như thế nào để đáp ứng yêu cầu của đại biểu cũng như cử tri?

Ngay trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này đã đưa ra những giải pháp cụ thể để công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2015 đạt hiệu quả hơn nữa. Đó là, tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tập trung các giải pháp chính như cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; kê khai tài sản thu nhập…

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách. Bởi trong quá trình vừa qua và trước đây, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để hạn chế sơ hở yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng nhưng vẫn còn những sơ hở cần phải hoàn để thực hiện hiệu quả hơn. Đồng thời, tiến hành tổng kết luật, cơ chế liên quan đến phòng chống tham nhũng, đánh giá, tổng kết Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi một cách toàn diện để thực hiện luật pháp đồng bộ.

Chính phủ cũng chỉ đạo tiếp tục khâu kiểm tra, đôn đốc, phát hiện xử lý tham nhũng gắn với thu hồi tài sản để bảo đảm tài sản của nhà nước không bị thất thoát.

Khó khăn, thách thức mà ngành thanh tra phải làm thực sự rất lớn. Vậy Thanh tra Chính phủ sẽ thể hiện trách nhiệm của mình như thế nào?

Ngành thanh tra có chức năng quản lý nhà nước, tham mưu cho Chính phủ trong công tác phòng, chống tham nhũng và có vai trò như một công cụ phát hiện tham nhũng. Chúng tôi luôn xác định đúng chức năng, chủ trương, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân giao cho ngành.

Với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ tham mưu cho Chính phủ xây dựng thể chế trên cơ sở các quy định của nhà nước về phòng, chống tham nhũng để làm sao tăng cường sự quản lý của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hạn chế sơ hở. Ngoài ra, chúng tôi tăng cường trách nhiệm thanh tra, phát hiện xử lý vi phạm, kịp thời chuyển cơ quan điều tra nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật tham nhũng.

Xin cảm ơn ông!

Quang Phong (ghi)