Thứ năm, 09/07/2015 - 00:06

Thủ tướng yêu cầu lập danh mục cầu, đường, sân bay… được nhượng quyền

Dân trí

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký chỉ thị yêu cầu tăng cường xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng (KCHT) theo Nghị quyết của TƯ Đảng. Thủ tướng giao Bộ GTVT xây dựng danh mục các công trình hạ tầng giao thông được nhượng quyền khai thác cũng như hình thức chuyển nhượng.

 Chốt hình thức nhượng quyền khai thác trong năm 2015

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Xây dựng KCHT đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” đến nay đã đạt được những kết quả tích cực.

Một số công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo kết nối giữa các vùng miền trong cả nước và quốc tế; các tuyến đường cao tốc, cảng hàng không, cảng biển… đang được đẩy nhanh tiến độ thi công; hạ tầng giao thông ở các vùng kinh tế trọng điểm được ưu tiên bố trí vốn đầu tư để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như khả năng tích lũy và đầu tư của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư cho các dự án KCHT trọng điểm; công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn trong triển khai các dự án đầu tư phát triển, nhất là ở các khu vực đô thị...

Để tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết số 13, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch các lĩnh vực KCHT, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và nguồn lực thực hiện, nâng cao tính khả thi của các quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2015 - 2016 để triển khai thực hiện.
 
Thủ tướng yêu cầu lập danh mục cầu, đường, sân bay… được nhượng quyền
Theo yêu cầu của Thủ tướng, các công trình cầu đường, sân bay, cảng biển... có kế hoạch nhượng quyền khai thác cần được lập danh mục cụ thể.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư; thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư dự án đang đầu tư bằng vốn đầu tư công; hồ sơ, thủ tục phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư; hồ sơ, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng danh mục và đề xuất hình thức chuyển nhượng quyền khai thác, cho thuê các dự án, hạng mục KCHT giao thông vận tải được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, báo cáo Thủ tướng trong quý IV/2015. Bộ Giao thông đồng thời được lưu ý tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ đối với các công trình hạ tầng giao thông như nâng cấp quốc lộ, các tuyến đường cao tốc, cảng Lạch Huyện, đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh... để sớm đưa vào khai thác, sử dụng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu cơ chế, chính sách xã hội hoá thu hút đầu tư vào hạ tầng thuỷ lợi, đặc biệt đối với các dự án chống ngập cho các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, báo cáo Thủ tướng trong quý IV năm 2015.

Ưu tiên vốn ODA cho dự án quan trọng, cấp bách

Thủ tướng nhắc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa đổi quy định về chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư phát triển KCHT, trong đó có nội dung đảm bảo việc duy tu, bảo trì các công trình KCHT trong quá trình sử dụng, vận hành, khai thác.

Bên cạnh đó ưu tiên vốn ODA cho các dự án đặc biệt quan trọng cấp bách, không có khả năng thu hút vốn tư nhân. Sử dụng ODA là chất xúc tác để khơi thông các nguồn vốn tư nhân qua các mô hình PPP. Nghiên cứu đánh giá tình hình huy động, sử dụng vốn từ khu vực tư nhân (bao gồm cả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) cho đầu tư KCHT.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu đánh giá tình hình huy động, sử dụng vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng (theo các nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi, nguồn vốn từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng và khai thác quỹ đất gắn liền với tài sản kết cấu hạ tầng) và dự kiến khả năng huy động vốn từ các nguồn trên để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng cho giai đoạn 2016-2020.

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án của Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ chế tài chính thực hiện dự án đầu tư theo hợp đồng BT; phương án tài chính của dự án; quyết toán công trình dự án và các vấn đề có liên quan khác thuộc thẩm quyền quy theo hình thức đối tác công tư, ban hành trong quý IV/2015.

P.Thảo