Thứ sáu, 02/09/2016 - 10:54

Thủ tướng "nhắc nhở" Thanh Hóa vụ 1 Sở có 8 cấp phó

Dân trí

Liên quan đến việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa có tới 8 Phó Giám đốc Sở, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa rút kinh nghiệm và sắp xếp, bố trí nhân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa rút kinh nghiệm và sắp xếp, bố trí nhân sự Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm đúng quy định của pháp luật.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa có tới 8 Phó Giám đốc Sở.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa có tới 8 Phó Giám đốc Sở.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát và có giải pháp để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo tổng hợp số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước, kiến nghị giải pháp bảo đảm chấp hành các quy định về số lượng cấp phó.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo giải trình với Thủ tướng Chính phủ về việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tới 8 Phó Giám đốc một phần do lịch sử để lại, một phần do ngành Nông nghiệp Thanh Hóa có nhiều lĩnh vực, đều là nhưng lĩnh vực có quy mô lớn so với các tỉnh trong cả nước.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cho rằng, nếu số lượng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không quá 3 người như quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-NNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của liên Bộ Nông nghiệp và Bộ Nội vụ sẽ rất khó khăn trong quản lý, điều hành (?).

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, thời điểm năm 2008-2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa có tới 11 Phó Giám đốc. Từ năm 2013 đến nay còn 8 Phó Giám đốc.

Trong số 8 cấp phó hiện nay, có 2 người mới được bổ nhiệm là ông Nguyễn Trọng Hải - Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực thủy lợi, xây dựng cơ bản, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn và bà Hoàng Thị Yến - Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khuyến ngư...

Duy Tuyên

Đáng quan tâm
Mới nhất