Thứ bảy, 06/08/2016 - 07:32

Thanh Hóa giải trình việc Sở NN&PTNT có tới 8 phó giám đốc

Dân trí

Liên quan đến việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa có đến 8 phó giám đốc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có báo cáo giải trình với Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, việc Sở NN&PTNT có tới 8 phó giám đốc (PGĐ) một phần do lịch sử để lại, một phần do ngành NN&PTNT Thanh Hóa có 6 lĩnh vực: Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Phát triển nông thôn đều là nhưng lĩnh vực có quy mô lớn so với các tỉnh trong cả nước.

Sở NN&PTNT Thanh Hóa
Sở NN&PTNT Thanh Hóa

Do đó, theo ông Xứng, nếu số lượng PGĐ Sở NN&PTNT không quá 3 người như quy định tại thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-NNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của liên Bộ Nông nghiệp và Bộ Nội vụ sẽ rất khó khăn trong quản lý, điều hành.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, năm 1996, Sở NN&PTNT Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại các sở: Nông nghiệp, Thủy lợi, Lâm nghiệp, tại thời điểm đó có 9 PGĐ.

Năm 2008, theo quy định của Trung ương, tỉnh đã hợp nhất Sở Thủy sản với Sở NN&PTNT; chuyển Chi cục Kiểm lâm từ trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở NN&PTNT; tiếp nhận Chi cục Di dân và Phát triển kinh tế mới thuộc UBND tỉnh để thành lập Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở NN&PTNT.

Như vậy, từ năm 1996 đến 2008, Sở NN&PTNT được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 sở và 2 cơ quan ngang sở, do đó, tại thời điểm năm 2008-2013, Sở có 11 PGĐ.

Từ năm 2013 đến nay, căn cứ các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tiến hành sắp xếp, bố trí cán bộ và hiện nay chỉ còn 8 PGĐ Sở NN&PTNT.

Trong đó, ông Phạm Đức Luận - PGĐ Sở do Bộ NN&PTNT gửi về làm PGĐ với thời hạn 2 năm (trước khi về ông Luận giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ quản lý đê điều, Tổng cục Thủy lợi) để tiếp cận cơ sở, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; các chế độ, chính sách cán bộ của ông Phạm Đức Luận do Bộ NN&PTNT đảm bảo. Sau 2 năm, đến ngày 1/6/2017, ông Phạm Đức Luận sẽ trở về công tác tại Bộ NN&PTNT.

Còn ông Lê Thế Long - PGĐ Sở kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, trên thực tế không điều hành công việc với chức trách PGĐ Sở, chỉ làm nhiệm vụ Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm.

Vì vậy, sau khi chuyển Chi cục kiểm lâm về trực thuộc Sở NN&PTNT, ông Long được bổ nhiệm làm PGĐ Sở kiêm Chi cục trưởng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-NNN-BNV, nhiệm vụ chính là chỉ đạo, điều hành công việc của Chi cục, không tham gia điều hành công việc của Sở.

Như vậy, thực tế đến nay Sở NN&PTNT Thanh Hóa có 6 PGĐ giúp Giám đốc Sở điều hành các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở NN&PTNT gồm: Ông Lê Văn Đốc - PGĐ Sở phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ rừng; ông Mai Nhữ Thắng - PGĐ Sở phụ trách lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật...; ông Nguyễn Viết Thái - PGĐ phụ trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y; ông Nguyễn Văn Nam - PGĐ phụ trách lĩnh vực phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới...; ông Nguyễn Trọng Hải - PGĐ phụ trách lĩnh vực thủy lợi, xây dựng cơ bản, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; bà Hoàng Thị Yến - PGĐ phụ trách lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khuyến ngư...

Duy Tuyên

Đáng quan tâm
Mới nhất