Thủ tướng khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Dân trí Sáng 7/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã khai mạc với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 2.000 đại biểu…

Đại hội vui mừng được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Dự Đại hội còn có nhiều đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng Chính phủ và nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua, với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015  và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Đại hội lần này cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời Đại hội còn có‎ ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đại hội là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước suốt 67 năm qua. Đại hội cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các điển hình, nhân tố thi đua.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2010 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, thông qua việc ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng: Bộ Chính trị thông qua Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và ban hành Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, các nghị định của Chính phủ được ban hành kịp thời, tạo cơ sở pháp lý để triển khai và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đã cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những trọng tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, bám sát các quy định về tiêu chuẩn, đối tượng; tăng cường khen thưởng cho người lao động, công nhân, nông dân, tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, khen thưởng đột xuất, khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc, khen thưởng thành tích kháng chiến.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm qua cũng còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều, liên tục, có nơi còn hình thức; việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết chưa thường xuyên, kịp thời.

Việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho công nhân, nông dân, người lao động, khen thưởng thông qua việc phát hiện các điển hình tuy đã được quan tâm nhưng chưa tạo được sự chuyển biến sâu rộng từ cơ sở và đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Các cơ quan truyền thông chưa dành thời lượng tương xứng để giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp chưa phát huy hết vai trò tham mưu, tư vấn cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua; chưa quan tâm kiểm tra, đôn đốc thường xuyên.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chỉ rõ thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua phải trở thành động lực to lớn, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân…

Quang Phong

MỚI NHẤT
Khiển trách cán bộ tắc trách bị Thứ trưởng Bộ GTVT “tóm”
Khiển trách cán bộ tắc trách bị Thứ trưởng Bộ GTVT “tóm”

(Dân trí) - Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GTVT về việc kiểm điểm cá nhân, tập thể do chưa thực hiện nghiêm túc “cam kết xếp hàng hóa lên xe ô tô đảm bảo không vượt quá tải trọng”, bị Thứ trưởng Nguyễn Văn Công “bắt quả tang” khi đi kiểm tra đột xuất.

Thứ hai, 07/12/2015 - 05:30

Xe chở gạo cháy ngùn ngụt dưới chân cầu
Xe chở gạo cháy ngùn ngụt dưới chân cầu

(Dân trí) - Chiếc xe chở gạo từ Tiền Giang về Bến Tre, khi chuẩn bị lên cầu Rạch Miễu thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Thứ hai, 07/12/2015 - 05:00

Khởi công xây dựng nhà trưng bày Hoàng Sa
Khởi công xây dựng nhà trưng bày Hoàng Sa

(Dân trí) - Sáng 7/12, UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ khởi xây công nhà trưng bày Hoàng Sa tại đường Hoàng Sa (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Thứ hai, 07/12/2015 - 04:20

Hà Nội dừng cấp phép dự án mới cho doanh nghiệp của ông "Thản điếu cày"
Hà Nội dừng cấp phép dự án mới cho doanh nghiệp của ông "Thản điếu cày"

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa đồng ý với đề xuất của Cảnh sát PCCC về việc dừng xem xét việc giao chủ đầu tư, cấp phép đầu tư đối với các dự án mới trên địa bàn thành phố cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên.

Thứ hai, 07/12/2015 - 04:17

Người dân ùn ùn đi đổi chứng minh nhân dân 12 số
Người dân ùn ùn đi đổi chứng minh nhân dân 12 số

(Dân trí) - Sáng 7/12, hàng trăm lượt người dân đã đến trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an TPHCM để làm thủ tục cấp mới, đổi chứng minh nhân dân từ 9 số sang 12 số. Việc một lượng lớn người dân đến làm thủ tục trong buổi sáng đã khiến công tác xử lý hồ sơ trở nên quá tải.

Thứ hai, 07/12/2015 - 03:49

Hà Nội sắp chặt hạ, di chuyển 42 cây xanh thuộc Công viên Thống Nhất
Hà Nội sắp chặt hạ, di chuyển 42 cây xanh thuộc Công viên Thống Nhất

(Dân trí) - Nhằm phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thi công Dự án xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt), UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho Sở Xây dựng chặt hạ, di chuyển 42 cây xanh thuộc Công viên Thống Nhất.

Thứ hai, 07/12/2015 - 03:43

Vụ biệt phủ trên núi Hải Vân: Gia đình đại gia vàng nhận sai
Vụ biệt phủ trên núi Hải Vân: Gia đình đại gia vàng nhận sai

(Dân trí) - Gia đình ông Quang đã thừa nhận sai trái và xin tự tháo dỡ công trình trái phép trên núi Hải Vân, không để tổ chức cưỡng chế.

Thứ hai, 07/12/2015 - 03:17

Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân kể về chiến sĩ đổ máu bảo vệ Trường Sa
Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân kể về chiến sĩ đổ máu bảo vệ Trường Sa

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Công Sơn - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân kể về những chiến sĩ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc với tinh thần dù có bị thương, máu chảy đầm đìa vẫn giữ vững vị trí chỉ huy tàu cản phá, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền.

Thứ hai, 07/12/2015 - 02:47

Hai thái cực của phố đêm Sài Gòn
Hai thái cực của phố đêm Sài Gòn

(Dân trí) - Sau 0h, Sài Gòn vẫn chưa “ngủ”. Hàng vạn nam thanh nữ tú vẫn đang điên cuồng cùng điệu nhạc, ánh đèn và những ly rượu ngoại trong các bar, club, nhà hàng… ở phố Tây. Cũng trên những con phố này, hàng trăm con người khác lại thức cùng gánh nặng mưu sinh…

Thứ hai, 07/12/2015 - 02:31

3 ông Tây nhậu trên… nóc taxi gây náo động đường phố Sài Gòn
3 ông Tây nhậu trên… nóc taxi gây náo động đường phố Sài Gòn

Đường đang đông nghịt, 3 ông Tây vẫn thò đầu ra ngoài, ngồi lên thành cửa xe để ăn nhậu, nhảy nhót, gây náo động cả một khu vực. Chiếc xe taxi chở họ thì vẫn chạy băng băng…

Thứ hai, 07/12/2015 - 11:27

17 xe cứu hỏa tham gia dập tắt đám cháy tại công ty gỗ
17 xe cứu hỏa tham gia dập tắt đám cháy tại công ty gỗ

(Dân trí) - Khoảng 6h sáng 7/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty chế biến gỗ nằm trên đường Hồ Học Lãm (thuộc phường 16, quận 8, TPHCM), khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Thứ hai, 07/12/2015 - 11:22

Huế "rung rinh" với 2 trận động đất nhẹ liên tiếp
Huế "rung rinh" với 2 trận động đất nhẹ liên tiếp

(Dân trí) - Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), có 2 trận động đất liên tiếp vừa xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào trưa ngày 6/12 và rạng sáng hôm nay (7/12).

Thứ hai, 07/12/2015 - 11:07

ĐÁNG QUAN TÂM
Hàng chục người nâng ô tô giải cứu 2 thanh niên kẹt dưới gầm
Hàng chục người nâng ô tô giải cứu 2 thanh niên kẹt dưới gầm

(Dân trí) - Sau cú va chạm, 2 thanh niên bị chiếc xe ô tô bán tải cuốn vào gầm. Hàng chục người dân đã hợp sức nâng chiếc xe lên để giải cứu 2 nạn nhân ra ngoài, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Thứ hai, 07/12/2015 - 10:00

"Quạt cho phong trào lớn mạnh"
"Quạt cho phong trào lớn mạnh"

Những nỗ lực khó tưởng, sự chân thành yêu thương thiết tha, những lý do bình dị đến không thể bình dị hơn, tình yêu của con người với Tổ quốc... đã làm cho chương trình Giao lưu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX trở nên xúc động, ý nghĩa, làm cho người nghe, người xem tự thấy mình cần cố gắng hơn nữa, thi đua hơn nữa...

Thứ hai, 07/12/2015 - 09:15

Nấu ăn gần can xăng, chồng chết, vợ mang thai bỏng nặng
Nấu ăn gần can xăng, chồng chết, vợ mang thai bỏng nặng

(Dân trí) - Sáng nay 7/12, UBND xã Trà Sơn (huyện Trà Bồng) cho biết anh Hồ Văn Quấy (19 tuổi, ngụ thôn Cà Tinh) đã bị lửa thiêu chết cháy; người vợ đang mang thai của anh bị bỏng nặng và đang điều trị tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

Thứ hai, 07/12/2015 - 08:45

Làng hoa Sa Đéc “chạy nước rút” đón Tết
Làng hoa Sa Đéc “chạy nước rút” đón Tết

(Dân trí) - Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng từ nhiều ngày nay, các hộ trồng hoa tại làng hoa Sa Đéc đã “căng mình” dồn hết sức chăm sóc vụ hoa tết. Nhiều hộ còn sắp xếp ăn ngủ ngay tại vườn để tiện cho việc theo dõi cũng như chăm bón hoa kiểng.

Thứ hai, 07/12/2015 - 08:36

Chuyện rơi nước mắt về bác sĩ của ngư dân
Chuyện rơi nước mắt về bác sĩ của ngư dân

(Dân trí) - Trong hơn 2000 đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, câu chuyện của vị bác sỹ có hơn 30 năm gắn bó với đảo xa, lấy "bàn sinh làm bàn mổ”, dùng dụng cụ phẫu thuật hấp trên bếp dầu để cứu sống bệnh nhân, ba lần được người dân đồng loạt viết tâm thư xin “giữ” ở lại huyện đảo khiến cả hội trường lặng đi, nhiều vị đại biểu mắt đỏ hoe vì xúc động.

Thứ hai, 07/12/2015 - 07:59

Cả làng… nát rượu!
Cả làng… nát rượu!

Tại nhiều bản làng vùng cao ở tỉnh Quảng Ngãi, không chỉ đàn ông mà phụ nữ, trẻ em cũng uống rượu. Thức uống gây nhiều tác hại này đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của họ

Thứ hai, 07/12/2015 - 07:56

Hôm nay khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Hôm nay khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chính thức khai mạc sáng 7/12, tại Thủ đô Hà Nội.

Thứ hai, 07/12/2015 - 07:00

Biển lửa bao trùm công ty mũ bảo hiểm
Biển lửa bao trùm công ty mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng phát tại nhà kho của công ty, sau đó lan rộng ra cả nhà xưởng rộng 500 mét vuông, thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, máy móc bên trong.

Thứ hai, 07/12/2015 - 06:00

Vụ không công nhận liệt sĩ: Gia đình muốn đối thoại với Bộ LĐ-TB&XH
Vụ không công nhận liệt sĩ: Gia đình muốn đối thoại với Bộ LĐ-TB&XH

(Dân trí) - “Tôi kính đề nghị được đối thoại trực tiếp với Bộ LĐ-TB&XH có sự tham dự của các cơ quan, sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh Quảng Nam và các cơ quan báo chí để làm rõ cơ sở pháp lý và tính có căn cứ pháp luật của vụ việc với quý Bộ”.

Thứ hai, 07/12/2015 - 05:00

Thức trắng vì những tuyến đường bình yên
Thức trắng vì những tuyến đường bình yên

(Dân trí) - Vì sự bình yên, trật tự trên các tuyến đường, đôi lúc các chiến sĩ CSGT quên cả giờ giấc. Có những đêm sau khi thức trắng "dẹp" nạn đua xe, khi các anh về tới cơ quan đã là 4 giờ sáng, thời điểm ngày mới cũng đã bắt đầu...

Thứ hai, 07/12/2015 - 03:59

Chạy ngược chiều trên cầu Phú Mỹ, thanh niên bị xe tải kéo lê 20 mét
Chạy ngược chiều trên cầu Phú Mỹ, thanh niên bị xe tải kéo lê 20 mét

(Dân trí) - Chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển chạy ngược chiều trên cầu Phú Mỹ và bị xe tải đâm trực diện, kéo lê 20 mét trên đường, dẫn đến tử vong.

Thứ hai, 07/12/2015 - 12:34

"TP.HCM nên xóa sạch tên đường để đặt lại"
"TP.HCM nên xóa sạch tên đường để đặt lại"

"Chuyện xóa sạch tên đường rồi đặt lại một lần không tốn người, không mất thời gian nếu ta đừng bày vẽ họp lên họp xuống. Chỉ cần giao cho một người, công khai danh tính và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu phạm phải sai lầm".

Thứ hai, 07/12/2015 - 12:09