1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Nghệ An:

Thi tuyển công chức: “Đặc cách” cho người không đủ tiêu chuẩn?

(Dân trí) - Tỉnh ủy Nghệ An có quy định chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển công chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể. Thế nhưng trong danh sách ứng viên được coi là hợp lệ sắp thi tuyển tới đây lại có người được “đặc cách” trái với quy định này.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức vào cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2016 có tên chị Nguyễn Thị Hằng, tuy nhiên, đối chiếu theo Quy định số 57-QĐ/TU tỉnh Nghệ An vào Công văn 127-CV/BTCTB của Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An thì chị Hằng đã quá tuổi dự thi.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức vào cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2016 có tên chị Nguyễn Thị Hằng, tuy nhiên, đối chiếu theo Quy định số 57-QĐ/TU tỉnh Nghệ An vào Công văn 127-CV/BTCTB của Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An thì chị Hằng đã quá tuổi dự thi.

Đợt thi tuyển công chức, viên chức vào các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An dự kiến diễn ra từ ngày 27-29/5 tới đây, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) được tuyển 2 người vào Huyện đoàn và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Danh sách ứng viên được coi là hợp lệ để thi tuyển vào 2 vị trí này gồm có 11 người, trong đó có 5 người dự thi vào Huyện đoàn Quỳnh Lưu và 6 người dự thi vào Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Trước đó, vào ngày 28/12/2015, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Quy định số 57-QĐ/TU về điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự thi tuyển công chức vào các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, điểm 1, điều 17, Quy định số 57-QĐ/TU quy định rõ: người đăng ký dự thi tuyển công chức vào các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, phải có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến không quá 35 tuổi (đối với nam) và 30 tuổi (đối với nữ). Mới đây nhất, Công văn số 127-CV/BTCTU ngày 21/1/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, thông báo chỉ tiêu tuyển công chức, viên chức năm 2016 cũng quy định điều kiện xét tuyển, về tuổi đời không quá 35 đối với nam và 30 đối với nữ.

Thế nhưng trong số 6 người dự thi vào Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu có 1 người không đáp ứng các điều kiện xét tuyển của Tỉnh ủy Nghệ An nhưng vẫn “lọt” qua 2 cấp xét tuyển để có tên trong danh sách các ứng viên tham gia thi tuyển vào ngày 27/5. Đó là chị Nguyễn Thị Hằng, trú tại xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

Theo hồ sơ thì chị Nguyễn Thị Hằng sinh ngày 16/6/1985, nghĩa là chỉ chưa đầy 20 ngày nữa chị Hằng sẽ bước qua tuổi 32. Trong khi đó, điều kiện xét tuyển công chức, việc chức của tỉnh Nghệ An thì tuổi đời không quá 30 tuổi đối với nữ.

Thông báo của Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu về việc hợp đồng công việc của chị Nguyễn Thị Hằng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
Thông báo của Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu về việc hợp đồng công việc của chị Nguyễn Thị Hằng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Ngày 24/5, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu về việc này. Ông Bộ lý giải, 2 chỉ tiêu biên chế này là do kế hoạch tuyển dụng của năm 2015 chuyển sang nhưng do năm 2015 tỉnh làm chậm quá nên không tuyển được.

Tuy nhiên, theo các hồ sơ liên quan thì năm 2015, ngoài Tờ trình số 07- TTr/HU ngày 16/9, đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức thì Huyện ủy Quỳnh Lưu chưa hề có động thái, thủ tục nào để nói rằng việc tuyển dụng là kế hoạch từ năm 2015 chuyển sang. Vả lại, sau khi Huyện ủy Quỳnh Lưu gửi tờ trình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cũng không có bất kỳ thông báo tuyển dụng công chức, viên chức nào cho năm 2015, mà đến ngày 21/1/2016 mới có thông báo thi tuyển.

Theo hồ sơ mà chúng tôi có được, trước một ngày Huyện ủy Quỳnh Lưu có tờ trình đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng, thì Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu đã ký Thông báo số 89-TB/HU, yêu cầu Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ký hợp đồng công việc với chị Hằng.

Việc chị Hằng được ra thông báo để ký hợp đồng công việc tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu từ trước khi có kế hoạch tuyển dụng, rồi được “đặc cách” vi phạm quy định của Tỉnh ủy Nghệ An khiến nhiều người băn khoăn, liệu có sự "chống lưng" nào ở đây?

Nhóm P.V