Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm 5 lãnh đạo cấp vụ

Thế Kha

(Dân trí) - Chiều 30/7, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với 5 cán bộ quản lý cấp vụ.

Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm 5 lãnh đạo cấp vụ - 1

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (trái) trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Quốc Huy giữ chức Vụ trưởng Vụ I (Ảnh: Báo Thanh tra).

Hội nghị được thực hiện theo đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Thanh tra Chính phủ).

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đăng Vinh, quyền Vụ trưởng - Phụ trách Báo Thanh tra giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp. 

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Quốc Huy, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I).

Bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Đăng Lập, Thanh tra viên cao cấp thuộc Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ I.

Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm 5 lãnh đạo cấp vụ - 2

Ông Trần Đăng Vinh, quyền Vụ trưởng - Phụ trách Báo Thanh tra được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp (Ảnh: Báo Thanh tra). 

Chúc mừng 5 cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định "đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm nặng nề đối với từng đồng chí được tin tưởng bổ nhiệm".

Ông Phong mong muốn ở đơn vị mới, cương vị mới, 5 cán bộ trên sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những hạn chế, khó khăn cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Đồng thời xây dựng ngành thanh tra ngày càng vững mạnh, kỷ cương, liêm chính, công minh, tuân thủ pháp luật.