Chủ nhật, 06/12/2020 - 16:12

Thanh Hóa có tân Chủ tịch tỉnh 48 tuổi

Dân trí

Tại kỳ họp thứ 14, các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Đỗ Minh Tuấn (48 tuổi), làm Chủ tịch UBND tỉnh này.

Chiều 6/12, tại phiên họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa, sau khi tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Xứng; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các ông: Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh nêu trên.

Theo đó, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Đầu Thanh Tùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đỗ Minh Tuấn (SN 1972), tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, quê quán xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Ông Tuấn có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn từng kinh qua nhiều chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thanh Hóa có tân Chủ tịch tỉnh 48 tuổi - 1
HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Xứng.
Thanh Hóa có tân Chủ tịch tỉnh 48 tuổi - 2
Ông Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Đức Giang (SN 1973), tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, quê quán xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa. Ông Giang là Tiến sĩ Thủy sinh vật, Cử nhân Chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Giang từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Đầu Thanh Tùng (SN 1968), tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, quê quán xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. Ông Tùng là Bác sĩ Đa khoa, Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tùng từng kinh qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Huyện ủy Yên Định, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Như vậy, đến thời điểm này, UBND tỉnh Thanh Hóa có tân Chủ tịch là ông Đỗ Minh Tuấn và 4 Phó Chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Lê Đức Giang và Đầu Thanh Tùng.

Miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trịnh Văn Chiến

Cũng tại kỳ họp chiều 6/12, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã trình bày Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 và đọc thông báo Tờ trình bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thanh Hóa có tân Chủ tịch tỉnh 48 tuổi - 3
Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Trịnh Văn Chiến.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu nhân sự mới để bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã biểu quyết, thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng. Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu, thực hiện các thủ tục bỏ phiếu để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa có tân Chủ tịch tỉnh 48 tuổi - 4
Bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII với số phiếu 100%.

Ông Đỗ Trọng Hưng (SN 1971), quê quán xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông Hưng có trình độ Cử nhân khoa học ngành Chính trị, Tiến sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị.

Thanh Hóa có tân Chủ tịch tỉnh 48 tuổi - 5
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII.

Từ tháng 11/1992 đến 8/1994 là Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thư ký tổng hợp Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

8/1994 đến 9/1999, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

9/1999 đến 12/2001, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Thanh Hóa.

1/2002 đến 12/2005 Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Thanh Hóa.

12/2005 đến 8/2006, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy.

8/2006 đến 4/2009, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa.

5/2009 đến 8/2010, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

8/2010 đến 10/2010, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

11/2010 đến 5/2015, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.

5/2015 đến 7/2016, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

7/2016 đến ngày 27/10/2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thành viên ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII.

Ngày 27/10/2020, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 6/12/2020, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Duy Tuyên

Đáng quan tâm