Bí thư Thanh Hóa: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt

Duy Tuyên

(Dân trí) - “Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là Đại hội của “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt”. Đó là khẳng định của ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc vào chiều 28/10/2020.

Bí thư Thanh Hóa: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt - 1
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh, chính thức ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Ðại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, mục tiêu lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa trong nhiệm kỳ mới là: “Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”.

“Kết quả của Đại hội đã thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa vững bước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm hiện thực hóa “Khát vọng thịnh vượng”, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu.

Cũng theo ông Đỗ Trọng Hưng: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình bão lụt ở một số tỉnh miền Trung nước ta, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu tham dự Đại hội đã thể hiện trách nhiệm, với tình cảm cao đẹp của mình đến với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 và đồng bào các tỉnh bị lũ lụt bằng những hành động thiết thực như: cắt giảm, điều chỉnh các chương trình văn hóa - văn nghệ, các hoạt động chào mừng; chuyển thành các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần đối với đồng bào và cán bộ, chiến sỹ vùng lũ lụt.

“Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, đồng bào các tỉnh khúc ruột miền Trung thân yêu sẽ vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả lũ lụt, nhanh chóng ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: “Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là Đại hội của “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt”.

Bí thư Thanh Hóa: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt - 2
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: “Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là Đại hội của “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt”.

“Ngay sau Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX và mỗi đại biểu Đại hội với cương vị, trọng trách của mình phải bắt tay ngay vào việc tuyên truyền, triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bằng những công việc, sản phẩm cụ thể, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay trong những tháng còn lại của năm 2020 và từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2026”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm vụ đặt ra rất to lớn và nặng nề, nhưng rất vẻ vang: “Ðại hội kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, người Thanh Hóa ở ngoài tỉnh tiếp bước truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng của quê hương, nêu cao khí thế cách mạng tiến công, đoàn kết, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đem hết tâm sức, trí tuệ cùng toàn Đảng bộ phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã đề ra”.