Tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh với luận điệu sai trái

Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra trong tuần này. Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được chuẩn bị kỹ càng. Trao đổi với ĐĐK, ông Nguyễn Túc- Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Nghị quyết của các kỳ Đại hội đã đúc kết rằng, khi có đường lối đúng thì cán bộ có vai trò quyết định. Các đại biểu dự Đại hội cần tỉnh táo trước những thông tin, luận điệu sai trái, bầu chọn được những người xứng đáng vào cơ quan lãnh đạo cao nhất.

Ông Nguyễn Túc.
Ông Nguyễn Túc.

PV: Thời gian qua, để chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị đã lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về các văn kiện trình Đại hội Đảng. Ông nhận định như thế nào về sự chuẩn bị của Đảng trước Đại hội cũng như lắng nghe ý kiến nhân dân góp ý?

Ông Nguyễn Túc: Phải nói rằng nhiều kỳ Đại hội trước Trung ương đã lấy ý kiến của nhân dân, nhưng kỳ này có nhiều cái đáng lưu ý. Thứ nhất,  thực hiện Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước năm 2011 và đặc biệt Hiến pháp 2013 dân chủ là một vấn đề lớn. Vì dân là chủ và dân làm chủ là vấn đề lớn do đó Bộ Chính trị có Quyết định 217 về việc MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tham gia giám sát và phản biện xã hội; Quyết định 218 về việc MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Quán triệt tinh thần đó báo cáo chính trị của kỳ này được Ban Chấp hành Trung ương đưa ra lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân. Quán triệt tinh thần dân chủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có hướng dẫn để các tổ chức thành viên của mình tham gia một cách chi tiết, đi sâu vào lĩnh vực mà mình có thế mạnh.

Ví dụ Công đoàn đi sâu vào công việc công nghiệp hóa hiện đại hóa, chính sách đối với giai cấp công nhân; Hội Nông dân đi sâu vào nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chính sách đối với người nông dân cũng như xây dựng nông thôn mới trong điều kiện hiện nay; Tầng lớp trí thức do Hội liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật đi sâu vào những lĩnh vực mà mình am hiểu.

Riêng đối với MTTQ Việt Nam, đặc biệt trong Đoàn Chủ tịch đi vào những chính sách, đường lối có ảnh hưởng đến đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra còn tổ chức những hội nghị của các Hội đồng Tư vấn mang tính chất chuyên đề như: Hội đồng tư vấn về Văn hóa xã hội đi sâu vào chính sách xã hội và văn hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế và phát triển kinh tế nhiều thành phần trình độ kỹ thuật cao; Hội đồng tư vấn về Tôn giáo đi sâu vào trong điều kiện hiện nay tôn giáo đã phát triển nhiều hệ thống tôn giáo.

Có thể nói rằng chưa bao giờ các tầng lớp nhân dân đem nhiệt huyết của mình để tham gia vào dự thảo văn kiện của Đảng như hiện nay. Bà con thấy mừng khi nhiều ý kiến của các tầng lớp nhân dân, của các tổ chức chính trị xã hội đã được tiếp thu và có những phần được sửa căn bản.

Bà con cũng mong muốn những ý kiến của tầng lớp nhân dân chưa được tiếp thu thì sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm giải trình, giải thích để nhân dân hiểu tạo sao không tiếp thu? tại sao chưa tiếp thu? để kỳ sau khi chúng ta lấy ý kiến, nhân dân hăng hái tham gia đóng góp hơn. Nếu không có những trả lời đó nhiều khi nhân dân băn khoăn rằng mình nhiệt tình đóng góp nhưng cơ quan tiếp thu không phản hồi cho phù hợp.

Ông nghĩ sao khi tiêu chí lựa chọn lãnh đạo dựa trên việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 4?

- Các tiêu chí vừa qua được Trung ương đưa ra mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng công bố rất trúng và chính xác. Nếu kỳ này làm đúng như thế thì chúng ta sẽ có một đội ngũ lãnh đạo dân tin, dân yêu. Khi được dân tin, dân yêu sẽ dễ lãnh đạo nhân dân ta theo đúng như đường lối lãnh đạo mà Đại hội Đảng đã đề ra.

Nghị quyết Trung ương 4 đã cụ thể hóa các tiêu chuẩn. Trong thời gian vừa qua, đại hội các cấp đã sàng lọc được một bước rất quan trọng những đồng chí vi phạm tiêu chuẩn mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, thì hầu hết các đồng chí đó đã không ở trong cấp ủy từng cấp. Tuy nhiên qua nhân dân, hay báo chí phản ảnh vẫn còn có những người lọt lưới, do đó cần thẩm định lại, không thể để đồng chí vi phạm vào những quy định trong Nghị quyết Trung ương 4 vào Trung ương lần này.

Nhưng tôi cũng phải nhắc lại rằng những thông tin đó phải được cơ quan bảo vệ pháp luật và ủy ban kiểm tra Đảng cũng như ban kiểm tra tư cách đại biểu xem xét một cách hết sức thận trọng vì có thể có thông tin chưa chắc đã đúng hẳn. Cho nên trách nhiệm của các cơ quan của Đảng phải thẩm định nghiêm túc, tránh để oan.

Vấn đề nhân sự luôn nhận được sự quan tâm của người dân. Tuy nhiên trong thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, bôi nhọ lãnh đạo. Vậy phải xử lý tình trạng này thế nào cũng như giúp người dân hiểu rõ hơn?

- Tôi thấy Đảng, Nhà nước không hề che giấu những thiếu sót khuyết điểm của mình. Ngay trong Dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu rõ những thiếu sót khuyết điểm đó. Đảng, Nhà nước cùng các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân đã đang và sẽ tiếp tục đấu tranh ngăn chặn để đẩy lùi những ung nhọt đó. Đảng đã từng nói rằng đây là một loại giặc nội xâm gây nguy hại cho tình hình của đất nước.

Thứ hai Đảng đã nhiều lần và ngay kỳ này trong Dự thảo Báo cáo Chính trị lại khẳng định rằng Đảng tôn trọng những ý kiến khác nhau khuyến khích mọi người thật tâm đóng góp xây dựng Đảng, Nhà nước. Với nhiệt huyết xây dựng đó thời gian vừa qua đã có hàng vạn ý kiến được Mặt trận các cấp và UBTƯ MTTQ Việt Nam tập hợp gửi đến Tiểu ban Văn kiện của Đại hội. Và những ý kiến của dân đã được Đảng tiếp thu sửa đổi bổ sung trong dự thảo báo cáo chính trị như Tiểu ban Văn kiện đã thông báo.

Tôn trọng những ý kiến khác nhau nhưng Đảng ta, kể cả nhân dân ta không chấp nhận những ý kiến trái với ý thức chung dân tộc, có hại cho lợi ích chung dân tộc, hại cho xã hội, đặc biệt có hại cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Những ý kiến đó mang tính phá hoại, càng gần đến Đại hội, những ý kiến càng nhiều hơn, thâm độc hơn. Đó là ý kiến của các thế lực thù địch tung ra cùng nhiều tin bịa đặt, bịa y như thật để bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt với âm mưu phá hoại sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, đặc biệt phá hoại trong nội bộ các cơ quan lãnh đạo cao nhất của ta.

Phần lớn các đồng chí mà kẻ thù hòng bôi nhọ là các đồng chí trong Bộ Chính trị, các đồng chí cán bộ chủ chốt, gây chia rẽ hoang mang không chỉ trong Đảng mà còn trong dân. Nhiều người không biết thực hư ra sao. Vì vậy nhiều đồng chí chủ chốt nay đã nghỉ hưu đã có văn bản kiến nghị đối với Đảng cần phải có trận chiến đấu vạch mặt kẻ thù để nhân dân hiểu đúng thực chất của vấn đề.

Tôi đề nghị các cơ quan, đặc biệt là báo chí phải vào cuộc mạnh hơn nữa. Phải lên tiếng quyết liệt hơn nữa bóc trần các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước ta. Chỉ có hệ thống báo chí, phương tiện truyền thông phối hợp với nhau chúng ta mới tạo được sức mạnh tổng hợp để đấu tranh trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù.

Các cơ quan an ninh cần làm tốt hơn nữa, chủ động ngăn chặn “làn gió độc” đang tìm mọi cách len lỏi vào nước ta và nghiêm trị bọn đồng lõa.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Kiểm tra tư cách đại biểu phải làm việc một cách khẩn trương hơn nữa trước Đại hội, trong Đại hội để làm sao tất cả đại biểu tham dự Đại hội hiểu đúng, hiểu trúng, nắm chắc từng đại biểu mà Trung ương giới thiệu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất để không làm oan người tốt, không quy chụp cho người bị luận điệu của kẻ thù bôi nhọ.

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Hoài Vũ

Đại Đoàn kết

Đọc thêm