1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Số liệu thu hồi tài sản tham nhũng có thể thuộc danh mục "Tối mật"

(Dân trí) - Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật có thể là các báo cáo, số liệu liên quan đến việc thu hồi tài sản trong vụ án kinh tế, tham nhũng…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh vừa ký công văn gửi các bộ ngành Trung ương, UBND các địa phương đề nghị nghiên cứu, góp ý về dự thảo Quyết định danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành tư pháp.

Theo đó, danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực này được xây dựng theo quy định tại Điều 9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, là văn bản hành chính cá biệt, được xây dựng theo ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương.

Khoản 1 Điều 8 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 quy định mức độ Tuyệt mật gồm các lĩnh vực: Chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề xuất danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tư pháp gồm 2 mức độ là Tối mật và Mật.

Số liệu thu hồi tài sản tham nhũng có thể thuộc danh mục Tối mật - 1

(Ảnh minh hoạ).

Dự thảo đề xuất danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Tin, tài liệu xác lập luận cứ khoa học do Bộ Tư pháp chuẩn bị để hoạch định đường lối, chính sách pháp luật quan trọng của Đảng và Nhà nước chưa công bố. Các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng do Bộ Tư pháp chuẩn bị. Kế hoạch, chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật chưa công khai.

Chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển quan hệ với nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo; các thỏa thuận hợp tác về tư pháp và pháp luật giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế. Thông tin, tài liệu về các cuộc đàm phán, tiếp xúc cấp cao giữa Việt Nam với nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về tư pháp. Tin, số liệu liên quan đến hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp;

Thông tin hội nghị, các buổi làm việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ kiện, tranh chấp có yếu tố nước ngoài mà Bộ Tư pháp là đại diện cho Chính phủ Việt Nam. Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản khác do Bộ Tư pháp chủ trì, soạn thảo có liên quan đến an ninh quốc gia, phòng thủ đất nước, phòng chống tội phạm.

Bí mật nhà nước độ Tối mật còn gồm các văn bản, tài liệu, số liệu tuyệt đối, cơ sở dữ liệu, đề án, chiến lược các lĩnh vực công tác của các cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự; các báo cáo, tài liệu, số liệu liên quan đến vụ việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính phức tạp, kéo dài; các báo cáo, số liệu liên quan đến việc thu hồi tài sản trong vụ án kinh tế, tham nhũng…

Danh mục bí mật nhà nước mức độ Mật

Điều 2 dự thảo quy định về danh mục bí mật nhà nước độ Mật gồm: Nội dung, chương trình, kế hoạch do Bộ Tư pháp chuẩn bị về đàm phán kết quả đàm phán với Chính phủ nước ngoài về trục xuất công dân, tiếp nhận người phạm tội, dẫn độ tội phạm không công bố hoặc chưa công bố.

Chiến lược, kế hoạch, đề án, quy trình chuẩn bị và triển khai công tác tổ chức, cán bộ; thông tin về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bộ Tư pháp chưa công bố hoặc không công bố;

Đơn thư tố cáo đang thẩm tra xác minh, tài liệu thanh tra, kiểm tra chưa công bố. Thông tin về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc các lĩnh vực Bộ Tư pháp quản lý chưa được cá nhân, tổ chức có thẩm quyền quyết định công bố theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Danh mục bí mật nhà nước độ Mật còn có thể bao gồm số liệu tuyệt đối về các lĩnh vực công tác của Bộ Tư pháp chưa công bố; kết quả điều tra, công trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, công trình khoa học, giải pháp hữu ích ngành Tư pháp.

Các tài liệu, số liệu liên quan đến đánh giá tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường theo quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; các tài liệu, số liệu về hoạt động quản lý nhà nước về nuôi con nuôi. Tài liệu thiết kế, thông số kỹ thuật, các quy ước bảo đảm an toàn mạng thông tin, máy tính có chứa dữ liệu nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Tư pháp.

Thế Kha