Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ!

(Dân trí) - Những năm qua, toàn quân đã không ngừng phấn đấu trong huấn luyện, rèn luyện, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 1
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 2
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 3
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 4

Các đơn vị bộ binh trong huấn luyện, diễn tập…

Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 5
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 6

Bộ đội pháo binh trong diễn tập bắn đạn thật.

Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 7
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 8
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 9
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 10
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 11
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 12

Các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện nhiệm vụ.

Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 13
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 14
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 15
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 16

Bộ đội Hải quân canh trời, bám biển.

Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 17
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 18
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 19

Bộ đội Đặc công luồn sâu, đánh hiểm, táo bạo, bí mật, bất ngờ.

Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 20
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 21
Sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ! - 22

Bộ đội Tăng thiết giáp “Đã ra quân là đánh thắng”.

Minh Trường

Bài liên quan
Đọc thêm
Đang được quan tâm