1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Quảng Ninh chính thức công bố cấp độ dịch, toàn tỉnh là vùng xanh

An Nhiên

(Dân trí) - 177/177 đơn vị cấp xã và 13/13 đơn vị cấp huyện - tương đương với toàn tỉnh Quảng Ninh đều thuộc Cấp 1 - nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh.

Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc chính thức công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm áp dụng các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn.

Quảng Ninh chính thức công bố cấp độ dịch, toàn tỉnh là vùng xanh - 1

Chính thức công bố cấp độ dịch Covid-19, toàn tỉnh thuộc "vùng xanh" (Ảnh: An Nhiên).

Cụ thể, 177/177 đơn vị cấp xã và 13/13 đơn vị cấp huyện - tương đương với toàn tỉnh Quảng Ninh đều thuộc Cấp 1 - nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh. Thời gian áp dụng từ 8h ngày 19/10.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh căn cứ vào phân loại cấp độ dịch Covid-19 tại Quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo Quyết định số 128/NQ-CP ngày 11/10 của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BTY ngày 12/10 của Bộ trưởng Bộ Y tế cũng như các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và các Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế, căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, chủ động, kịp thời cập nhật, điều chỉnh cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật cấp độ dịch lên Bản đồ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh.