Người từ các vùng muốn đến Quảng Ninh cần đáp ứng điều kiện gì?

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành hướng dẫn tạm thời triển khai thống nhất về việc đi lại đối với người dân về Quảng Ninh từ các vùng.

Người từ các vùng muốn đến Quảng Ninh cần đáp ứng điều kiện gì? - 1

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành hướng dẫn tạm thời triển khai thống nhất về việc đi lại đối với người dân về Quảng Ninh từ các vùng kể từ ngày 18/10 (Ảnh: An Nhiên).

Hướng dẫn này thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" và Quyết định số 4800/QĐ-BTY ngày 12/10 của Bộ Y tế.

Cụ thể kể từ ngày 18/10, đối với người đi từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao (vùng 3, vùng 4) đến vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn nếu đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu, khi đến nơi thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày.

Đồng thời thực hiện 5K và xét nghiệm ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu, Sở Y tế dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn hướng dẫn các địa phương cho phép người dân từ nơi khác về tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đồng thời làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn định kỳ 2-3 ngày/lần hoặc tổ chức xét nghiệm ARN mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5-7 ngày/lần cho người dân đến khi đủ 14 ngày. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

Đối với người đi từ khu vực nguy cơ (vùng 2) đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc khu vực bình thường mới (vùng 1 hoặc vùng 2) nếu đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) thì thực hiện 5K.

Hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

Trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 sẽ thực hiện 5K, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm ARN hoặc xét nghiệm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

Đối với người nhập cảnh cách ly tại Quảng Ninh (theo văn bản số 6288/BYT-MT ngày 4/8 của Bộ Y tế) đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-Covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày): Thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1, thứ 7; tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

Người từ các vùng muốn đến Quảng Ninh cần đáp ứng điều kiện gì? - 2

Người về từ các vùng được hướng dẫn cụ thể cần đáp ứng các điều kiện gì (Ảnh: An Nhiên).

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày: thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14; người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly; kết thúc thời gian cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 7 nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

Trường hợp đã cách ly tại các địa phương khác: Khi về Quảng Ninh phải thực hiện theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nơi lưu trú và phải thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 7 khi kết thúc theo dõi sức khỏe.

Tin liên quan