Quảng Ngãi ban hành nhiều văn bản trái pháp luật

Quốc Triều

(Dân trí) - Qua kiểm tra, Bộ Tư pháp phát hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành hàng loạt văn bản có nội dung trái pháp luật.

Theo kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), nhiều văn bản của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2012 đến năm 2020 có nội dung trái pháp luật.

Trong các kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, có 20 văn bản của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi có nội dung trái luật. Trong đó có 2 nghị quyết của HĐND tỉnh; các văn bản do các Sở GD-ĐT, GTVT, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ… tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành cần phải bãi bỏ, bổ sung hoặc thay thế.

Trong đó, Sở GD-ĐT và Sở Tài nguyên và Môi trường là 2 đơn vị có số văn bản trái luật nhiều nhất so với các đơn vị còn lại.

Đáng chú ý, có nhiều văn bản có nội dung trái luật liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất, giao đất thực hiện các khu dân cư; các văn bản liên quan đến công tác cử sinh viên đi đào tạo ở nước ngoài, quy định mức chi hỗ trợ cho học sinh vùng cao…

Quảng Ngãi ban hành nhiều văn bản trái pháp luật - 1

Nhiều văn bản liên quan đến việc bồi thường, thu hồi, giao đất thực hiện các khu dân cư (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng nêu rõ, có 2 văn bản có nội dung trái pháp luật đã được kiểm tra, kết luận từ những năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản có nội dung trái pháp luật được phát hiện.