Quảng Nam đề nghị đẩy nhanh tiến độ đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Công Bính

(Dân trí) - Ngày 30/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có văn bản gửi Bộ TN-MT về việc đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Theo văn bản này, kế hoạch triển khai nhiệm vụ đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đã được Bộ TN-MT phê duyệt tại Quyết định 2066/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2017, việc lựa chọn nhà thầu thi công đề án dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2017.

Quảng Nam đề nghị đẩy nhanh tiến độ đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu - 1

Công ty khai thác vàng Bồng Miêu ngừng hoạt động từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa làm thủ tục đóng cửa

Tuy nhiên, đến nay đã gần 3 năm nhiệm vụ trên vẫn chưa thực hiện. Nhân dân và chính quyền xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường.

"Tình hình trên để kéo dài sẽ gây phức tạp về an ninh trật tự, khó khăn trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho nhân dân và chính quyền địa phương", văn bản của tỉnh Quảng Nam nêu rõ.

Do đó, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ TN-MT sớm ban hành quy định nội dung, thủ tục phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ theo thẩm quyền và xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực lập, thực hiện đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn 6681/VPCP-KTTH ngày 12/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.