"Quân đội phải đảm bảo môi trường "trong ấm, ngoài êm" cho đất nước"

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "... Quân đội phải bảo đảm môi trường “trong ấm, ngoài êm” cho đất nước".

Ngày 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin, nguyện vọng của toàn thể đảng viên Đảng bộ Quân đội.

Quân đội phải đảm bảo môi trường trong ấm, ngoài êm cho đất nước - 1

Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã được tiến hành công phu, bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Quân đội phải đảm bảo môi trường trong ấm, ngoài êm cho đất nước - 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Quân đội cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Theo đó, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc; vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Đảng bộ Quân đội đã nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai có hiệu quả nhiều chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, đường lối, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

“Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường “trong ấm, ngoài êm” cho đất nước. Đây là bài học rất quý, cần gìn giữ, phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Cán bộ, chiến sỹ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, qua đó ngày càng làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới; khẳng định vai trò của "Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua cũng như hiện nay; cán bộ, chiến sỹ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là Quân đội của nhân dân, Quân đội trong lòng dân.

Bên cạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy vững mạnh về chính trị và chuẩn mực "Bộ đội Cụ Hồ" làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu, Quân đội tích cực điều chỉnh tổ chức theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; trong đó ưu tiên đầu tư cho một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đều có bước phát triển mới. Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghiên cứu, làm chủ, sản xuất một số vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng ghi nhận những thành tích trong công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; chủ động tham gia các diễn đàn, hoạt động quân sự, quốc phòng đa phương; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội ta trên trường quốc tế, nhất là trong khối ASEAN.

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đặc biệt chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng của Đảng bộ Quân đội và toàn quân đạt được trong 5 năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Quân đội phải đảm bảo môi trường trong ấm, ngoài êm cho đất nước - 3

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Những kết quả đó đã đóng góp vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay".

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng còn một số thiếu sót, khuyết điểm đã được nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại hội thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả; tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn...

Dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIII