Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý sai phạm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đối với những sai phạm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, báo cáo kết quả tới Thủ tướng.

Liên quan đến Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam vừa được Thanh tra Chính phủ công khai, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Kiến nghị làm rõ việc mua bán nguyên liệu của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm đối với các nội dung kết luận, kiến nghị tại Kết luận số 966/KL-TTCP. Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, UBND TPHCM, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý sai phạm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - 1

Khu "đất vàng" của Công ty Thuốc lá Thăng Long nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ảnh: Hạ Vũ).

Về việc Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an làm rõ việc mua bán nguyên liệu của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP và các quy định của pháp luật có liên quan để chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ", văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Kết luận thanh tra cho biết, ngày 16/11/2015 Bộ Công Thương ban hành quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là trên 7.163 tỷ đồng.

Đến nay, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bộ Công Thương là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Đến ngày 10/11/2018, Bộ Công Thương bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Thuốc lá gồm Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, 10 phòng, ban/văn phòng chức năng, 4 đơn vị trực thuộc; 8 công ty con Tổng công ty Thuốc lá nắm trên 50% vốn điều lệ và tham gia góp vốn vào 12 công ty liên danh, liên kết, một công ty TNHH 2 thành viên.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý sai phạm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - 2

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Ảnh tư liệu).

Hướng xử lý khu "đất vàng"

Thanh tra Chính phủ phát hiện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có sai phạm trong việc thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú, TPHCM: Không thực hiện đánh giá lại tài sản là không đúng quy định về quản lý tài sản doanh nghiệp Nhà nước; làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển nhượng hơn 30.927m2 tại 152 Trần Phú không xin phép Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, có nguy cơ thất thoát tiền của Nhà nước, của doanh nghiệp.

Kể từ khi Thủ tướng cho phép thực hiện dự án đến nay đã hơn 10 năm, nhiều cơ chế chính sách, pháp luật về đất đai, đầu tư, quản lý tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp đã có sự thay đổi mà thực tế dự án chưa được triển khai, cần phải báo cáo Thủ tướng trước khi tiếp tục thực hiện.

Chính vì thế, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan thu hồi cơ sở nhà đất 30.927m2 tại 152 Trần Phú (TPHCM) và xử lý các phát sinh trong quá trình thu hồi cơ sở nhà đất này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc đến ngày 31/12/2023 chưa thực hiện được việc thu hồi thì chuyển Cơ quan điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý.

Thanh tra Chính phủ cũng đã yêu cầu cơ quan liên quan chỉ đạo xử lý, xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra những thiếu sót, vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý.

Tổ chức đi nước ngoài không đúng mục đích

Thanh tra Chính phủ phát hiện việc sử dụng nguồn phát triển thị trường tổ chức đi nước ngoài, trong đó có nhiều đối tượng không đúng với mục đích chuyến đi, xảy ra tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Thăng Long, Thương mại Thuốc lá, Xuất nhập khẩu Thuốc lá.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phải chỉ đạo Công ty Thuốc lá Thăng Long rà soát toàn bộ vốn điều lệ đã điều chỉnh cho Công ty Thuốc lá Thăng Long và số vốn điều lệ đã bổ sung cho các công ty thành viên trong đó có khoản tiền trên 73 tỷ đồng, đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 91/2015 của Chính phủ.

Đồng thời rà soát, chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động mua nguyên liệu thuốc lá đảm bảo thống nhất trong toàn bộ các công ty thuộc Tổng công ty. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm để sớm khai thác có hiệu quả; phê duyệt, quyết toán dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Tin liên quan