Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án căn cước công dân gắn chíp điện tử

Thế Kha

(Dân trí) - Theo thông tin từ Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án căn cước công dân gắn chíp điện tử - 1

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: BCA).

Chiều 3/9, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân để kiểm điểm, đánh giá tiến độ các nội dung trọng tâm của hai dự án trong thời gian tới.

Thiếu tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án căn cước công dân.

Do đó, theo ông Huệ, dự án này sẽ được triển khai đồng bộ, song hành cùng với dự án dữ liệu quốc gia dân cư với mục tiêu dự kiến sẽ bấm nút vận hành hai hệ thống này cùng một thời điểm trong đầu năm 2021.

Bộ Công an sẽ hợp nhất Ban chỉ đạo triển khai hai dự án và bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo để đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án căn cước công dân gắn chíp điện tử - 2

Thiếu tướng Tô Văn Huệ- Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Ảnh: Bộ Công an).

Hiện nay, Bộ Công an đang gấp rút hoàn thiện cơ sở pháp lý, đã sửa các nội dung liên quan về cư trú tại 5 luật và đưa các nội dung này vào Luật Cư trú sửa đổi. Đồng thời sửa đổi 2 Nghị định, 12 Thông tư liên quan đến cư trú và Luật Căn cước công dân; xây dựng dự thảo và xin ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan về quy trình quản trị vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Đồng thời đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn nhằm đảm bảo về nguồn nhân lực thực hiện dự án, thủ tục pháp lý trong đầu tư xây dựng và thống nhất với các Bộ, ngành về nhu cầu kết nối, chia sẻ, khai thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, mục tiêu của việc thu thập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, do đó cần thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, vật lực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiến hành các công việc đáp ứng yêu cầu đề ra, theo lộ trình đã được phê duyệt, đảm bảo tốt về cơ sở hạ tầng và an ninh, an toàn thông tin cho thiết bị dự án.

Đặc biệt, các đơn vị cần phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về hai dự án để người dân hiểu được rõ những lợi ích mang lại trong việc sử dụng Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Cơ quan thường trực - Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; chủ động phối hợp giải quyết, báo cáo ngay lãnh đạo Bộ Công an khi có khó khăn, vướng mắc.