Ông Phạm Quang Ngọc tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Thái Bá

(Dân trí) - Sáng 25/6, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV họp phiên thứ nhất thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. 100% đại biểu tiếp tục tín nhiệm bầu ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV với số phiếu tín nhiệm cao.

Ông Phạm Quang Ngọc tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - 1

Các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (khóa XIV) và ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa XIV) tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV.

100% đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình có mặt tại kỳ họp cũng đã bầu ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021); ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) và ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Quang Ngọc tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - 2

Ông Phạm Quang Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, với sự thống nhất và tín nhiệm cao, HĐND tỉnh Ninh Bình đã bầu Trưởng ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế.

Các HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã tiến hành bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định.

Phát biểu sau khi được tín nhiệm tái cử, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XV đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ. Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, trọng trách rất lớn mà Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân đã tin tưởng giao cho.

Ông Phạm Quang Ngọc tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - 3

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh và thành viên Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình.

Ông Ngọc nhấn mạnh, trước yêu cầu mới của thực tiễn và để hoàn thành thật tốt các mục tiêu nhiệm kỳ đã đề ra, hướng tới đưa tỉnh Ninh Bình là trung tâm Du lịch lớn của quốc gia, quốc tế, là tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Hồng, trong bối cảnh thời cơ, khó khăn, thách thức đan xen, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, cấp huyện;

Phân cấp hợp lý, hiệu quả và làm rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức và mỗi cá nhân, khắc phục sự chậm trễ, phiền hà của cơ quan Nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và phòng chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực; nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; thực hiện tốt công bằng xã hội; phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, bảo vệ và cải thiện vệ sinh môi trường, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội.

Với cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh, ông Ngọc cho hay, sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể của lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, các cấp, các ngành với trách nhiệm của bản thân, kế thừa truyền thống tốt đẹp, những kết quả đã đạt được, nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, của nhân dân, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội;

Tập trung chỉ đạo, bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để đề ra kế hoạch hành động, chương trình công tác của UBND tỉnh và cá nhân phù hợp, hiệu quả.