Ông Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương

(Dân trí) - Bộ Chính trị đã ban hành các quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương cùng chức năng, nhiệm vụ và phân công nhân sự đứng đầu các ban này .

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 158-QĐ/TW về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 159-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 160-QĐ/TW về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Quyết định số 161-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương.
 
Ông Nguyễn Bá Thanh
Ông Nguyễn Bá Thanh

Bộ Chính trị cũng ban hành các Quyết định số 655-QĐNS/TW về việc phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 656-QĐNS/TW về việc phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương. 
 
Ông Vương Đình Huệ
Ông Vương Đình Huệ
 
Ông Nguyễn Bá Thanh hiện là ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Vương Đình Huệ hiện là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

TTXVN - Kim Tân