Ông Ngô Đông Hải tiếp tục được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

(Dân trí) - Chiều ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX và lấy phiếu giới thiệu nhân sự để bầu Bí thư Tỉnh ủy khoá mới.

Tại Đại hội, ông Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; trình bày báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX chuẩn bị.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 59 người. Trong đó, số cán bộ đủ tuổi tái cử cấp uỷ là 34 người, nguồn nhân sự cấp uỷ tỉnh tham gia lần đầu là 25 người.

Ông Ngô Đông Hải tiếp tục được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - 1

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX, đã được các đại biểu tín nhiệm giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả, 350 đại biểu đại diện cho 108.500 đảng viên Thái Bình đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX gồm 51 người (giảm 3 người so với khoá XIX). Trong đó, số nhân sự tham gia cấp ủy tỉnh lần đầu là 17 người. Số lượng, cơ cấu nhân sự đảm bảo so với phương án nhân sự trước đó trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Công tác kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính được áp dụng nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh uỷ khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Kết quả, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX, đã được các đại biểu tín nhiệm giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Ngô Đông Hải tiếp tục được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - 2

Ngày mai 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình tiếp tục chương trình làm việc với nội dung thảo luận tại đoàn tham gia ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh Thái Bình có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Trên cơ sở phân tích đặc điểm, tình hình, lợi thế và định hướng, phát triển trong thời gian tới, Đảng bộ Thái Bình xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Đảng bộ tỉnh Thái Bình cũng xác định 20 chỉ tiêu phấn đấu cho giai đoạn 2021 - 2025, đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 9 nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; 3 nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm quốc phòng - an ninh; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển thực hiện mục tiêu đề ra.

Tin liên quan
Đọc thêm