Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

(Dân trí) - Sáng ngày 14/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX - 1

Sáng ngày 14/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên; cùng các lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương và địa phương…và 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 108.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh Thái Bình có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Tại Đại hội, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX - 2

Các đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo cho biết: Trong 5 năm vừa qua, những khó khăn, hạn chế chung của nền kinh tế cùng với những thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai gây ra đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Kinh tế tăng trưởng khá và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo được những dấu ấn nổi bật. Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm (2016-2020) ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/năm). Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có bước tăng mạnh.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX - 3

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội.

Cơ cấu kinh tế đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP đạt 75,5%, tăng 9,5% so với năm 2015. Các ngành sản xuất đều tăng trưởng khá cao và toàn diện, cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2016-2020) ước đạt 235,5 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2 lần 5 năm 2011-2015, tăng bình quân 7,8%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm luôn vượt dự toán được giao; năm 2020 ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần năm 2015.

Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện, đang chuyển dần sang sản xuất hàng hoá gắn với tập trung, tích tụ đất đai và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị. Tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp tăng cao; năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất và mức độ cơ giới hóa tăng lên rõ rệt.

Sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; giá trị sản xuất bình quân 5 năm (2016-2020) tăng 2,5%/năm, đạt mục tiêu Đại hội đề ra. Giữ vững năng suất lúa trên 132 tạ/ha/năm, tăng 1,6 tạ/ha so với bình quân nhiệm kỳ trước, sản lượng thóc duy trì trên 1 triệu tấn/năm.

Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và đạt được những thành quả quan trọng. Đến hết năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX; đặc biệt, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, vượt trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội XIX. 

Trên cơ sở phân tích đặc điểm, tình hình, lợi thế và định hướng, phát triển trong thời gian tới, Đảng bộ Thái Bình xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Đảng bộ tỉnh Thái Bình cũng xác định 20 chỉ tiêu phấn đấu cho giai đoạn 2021 - 2025, đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 9 nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; 3 nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm quốc phòng - an ninh; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển thực hiện mục tiêu đề ra.

Trong phiên khai mạc sáng nay, đại hội cũng tiến hành thông qua Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2020 và  nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương.

Đang được quan tâm